• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

XII Campionat de Bitlles JCF

La inscripció ha de realitzar-se abans del dia 2 d’octubre.

El campionat consta d'una sèrie classificatòria de dues jornades, una sèrie semifinal d'una jornada i una final, en cadascuna de les quals es jugaran tres partides seguides, amb un equip per pista. Els equips inscrits es repartixen per sorteig en 4 grups de joc. 

Tots els equips juguen les jornades classificatòries, després de les quals passaran a la semifinal els millors 25 equips, dividits per sorteig en 3 grups de joc. Es classificaran per a la final els 16 millors equips.

INSCRIPCIÓ

La inscripció ha de realitzar-se per Secretaria Virtual abans del dia 2 d’octubre. De la mateixa manera el pagament s'ha de realitzar abans del 5 d'octubre en la bitlera Cosmic Bowling València (C/ José Maestre, 22).

HORARIS 

Es convoca als jugadors a les 21:00 h. i les dates són:


Serie classificatòria:
-Grup A: dimecres 17 de octubre y 7 de novembre.
-Grup B: dijous 18 de octubre y 8 de novembre.
-Grup C: dimecres 24 de octubre y 14 de novembre.
-Grup D: dijous 25 de octubre y 15 de novembre.


Semifinal:
-Grup A: dijous 22 de novembre.
-Grup B: dimecres 28 de novembre.
-Grup C: dijous 29 de novembre.


Final: data a determinar.

COST

Per a la inscripció d'un equip és necessari el pagament de les dues jornades classificatòries per equip, que són 50 €. L'import de la semifinal i de la final és de 25 euros cadascuna, i ho hauran d'abonar solament els equips classificats en la recepció de la bitlera, abans de començar les partides el dia de joc que els haja correspost.

Cada falla pot inscriure un nombre il·limitat d'equips i disputaran cada partida 3 jugadors de l'equip. Es poden realitzar canvis pels reserves, sempre informant en recepció al final d'una partida i abans del començament de la següent; mai durant el transcurs d'elles. Els equips estaran formats amb un
mínim de 3 jugadors i un màxim de 6 jugadors. 

Un jugador només pot participar per un equip de la seua falla, i per a disputar la semifinal i la final és necessari que haja jugat almenys dues partides en la sèrie classificatòria.

En el campionat masculí s'admetran equips mixts, podent apuntar-se un màxim de 2 falleres per equip. Les falleres que juguen el campionat masculí també podran fer-ho en el femení.

S'exigix total puntualitat. Si un equip o jugador no ha arribat en el moment de començar la primera partida, perd automàticament les boles de prova i serà esborrat de la consola de joc per a esperar a incorporar-se a la segona partida.

La penalització que haurà de satisfer un equip si no es presentara o decidira retirar-se de la competició serà establida pels membres de la Delegació d'Esports.

La modalitat de joc és per suma total de punts, amb l'al·licient del handicap individual per a igualar les mitjanes dels jugadors de tots els nivells. El handicap es calcula sobre el total de punts de cada partida jugada al 60% sobre 200, amb un màxim de 40. En esta edició es realitzarà el còmput per a cada sèrie: un handicap en la sèrie classificatòria i un altre nou en la semifinal. La final es decidirà per major puntuació real o scratch. Els empats de punts entre els equips per al pas a la semifinal i la final es resoldran a favor del que haja aconseguit més puntuació real (sense handicap) a la suma de les partides disputades per tots els seus components. En el cas que també hi haguera un empat de punts reals, guanyarà la posició l'equip la diferència del qual entre la seua partida màxima i la seua partida mínima individuals siga menor. En el cas d'empat de partida màxima individual, es resoldrà després de la final amb un one-ball roll-off -llançament d'una bola-, i guanyarà el premi la puntuació més alta.

Serà necessari que les jugadores apunten els resultats de les seues partides en la fulla que se'ls proporcionarà al començament de la jornada, i en acabar la lliuraran en la recepció per a realitzar comprovacions. Els resultats de cada jornada s'exposaran en la pàgina web de la Junta Central Fallera i en el tauló de la bitlera en els dies següents al de joc.

Per a resoldre qualsevol dubte i llances de la competició, poden consultar a la Sra. Belén Peris, en Cosmic Bowling València (tel. 96 313 20 15), o als membres de la Delegació d'Esports de la Junta Central Fallera.

No es podran consumir articles de menjar i beguda no adquirits en la cafeteria de la bitlera.

Si durant el desenvolupament de la competició es produïren fets greus com a agressions, insults, menyspreus, etc., entre jugadores, als àrbitres o als membres de la Junta Central Fallera, la Delegació d'Esports, després d'un informe dels fets esdevinguts, ho posarà en coneixement de la Delegació d'Incidències i Demarcacions, per si els fets constituïxen motiu de sanció fallera. Si fóra així, s'obriria expedient disciplinari als implicats en els fets.

Solament s'admetrà l'accés a la zona de joc, únicament, a les jugadores i delegada.

La inscripció en el Campionat implica l'acceptació de les presents normes.

La Delegació d'Esports de la Junta Central Fallera es reserva el dret de modificar qualsevol punt d'estes normes per a la correcta organització del campionat, així com variar el calendari i els horaris si fóra necessari.

Imprimeix Correu-e