• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Extracte de l'acta del Ple de setembre

Realitzat el dimarts 11 de setembre, a les 20.00 hores, en el Saló d’Actes

1.APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L’ACTA ANTERIOR

L’acta és aprovada per unanimitat, després de corregida l’errada en la quantitat econòmica dedicada als premis que apareix en el segon punt de l’informe de la Presidència.

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA

El 2 de setembre es va iniciar el xlv i la xxxvi edició major i infantil del Concurs de Teatre Faller a l’espai cultural “la Rambleta”.

La setmana pasada es va realitzar la tercera i última reunió per a tancar les bases per a la Cavalcada del Ninot. S’ha aconseguit fer-les més àgil que en anteriors edicions i intensificar la realització d’elements relacionats amb els orígens històrics de l’acte.

La pròxima Assemblea de Presidents i Presidentes es realitzarà el 25 de setembre. El 29 de setembre serà al pavelló de la Fonteta de Sant Lluís l’elecció de les Corts d’Honor de les Falleres Majors de València. El 10 d’octubre es comunicarà des de l’hemicicle municipal el nom de les Falleres Majors de València i la proclamació serà l’11 d’octubre. El pròxim Ple de JCF es realitzà el 16 d’octubre.

S’informa de les diferents inscripcions per a activitats falleres. La inscripció per al campionat de tenis acaba el 24 de novembre. El 28 de setembre és la data límit per a apuntar-se a l’Escola de Tabal i Dolçaina i Cant d’Estil. La inscripció per al i concurs de birles infantil finalitza el 2 d’octubre, per al ii concurs de Birles Femení el 19 d’octubre i per al xii Concurs de Birles Masculí el 2 d’octubre.

El segon torneig d’escacs infantil serà el 21 d’octubre.

El sorteig de l’actuació dels participants en el Concurs de Playback serà el 13 de setembre. El 4 d’octubre se’n realitzarà a la Sala Canal la presentació.

L’Ajuntament ha creat una Mesa de Diàleg Faller per a realitzar d’una manera més consensuada el ban faller. Es vol garantir una major convivència ciutadana i potenciar la seguretat.

S’està acabant el procés de justificació de les subvencions municipals. Es recorda l’obligatorietat d’estar inscrit en el registre d’entitats municipals i que cal presentar un certificat d’estar inscrit per a la sol·licitud de subvencions.

La celebració del mig any faller es pot fer entre setembre i octubre. L’horari està limitat fins a les huit de la vesprada. La sol·licitud s’ha de presentar amb 30 dies d’antelació.

El sopar de comiat de les Falleres Majors de València serà el 5 d’octubre.

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS RRI DE LES FALLES 75, 160, 260 I 350 (exp. 14-2014/2015, 256-2017/2018, 308-2016/2017 I 286-2016/2017, RESPECTIVAMENT)

S’aprova per unanimitat.

4.AUTORITZACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA NOVA FALLA INSPECTOR BLAS GÁMEZ – ÁNGEL VILLENA

S’aprova per unanimitat. També s’autoritza que puga presentar els esbossos de la falla ara, encara que estiga tancat el termini per a fer-ho.

5. INFORME DE DELEGACIONS

La delegació de Falla informa que per octubre es realitzarà la primera xarrada de falles dedicada al disseny.

La delegació de Cultura excusa la presència del secretari i la delegada de cultura. El 20 de setembre acaba el termini per a la inscripció al Concurs Literari. El 25 de setembre serà la reunió amb les comissions falleres per a preparar les bases per al Concurs de Presentacions.

La delegació de Festejos informa que s’han inscrit 18 grups i 10 persones al concurs de Play-back. Es realitzarà del 18 d’octubre al 29 de novembre. El 4 d’octubre es presentarà el xxxiii Concurs de Playback a la Sala Canal.

La delegació d’Infantils i Juvenils informa que el 13 se setembre es farà el sorteig per a decidir l’orde i dia d’actuació de les falles inscrites al Concurs de Playback. S’iniciarà el 13 d’octubre i acabarà l’1 de desembre amb la final del grup A. En total hi haurà 37 actuacions de 34 comissions falleres.

La delegació d’Esports infirma que la setmana pròxima s’iniciarà la inscripció per al campionat de futbol – platja.

6. PRECS I PREGUNTES

No se’n realitzen.

A les 20.30 hores es va acabar el Ple de JCF.

Imprimeix Correu-e