• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

II Campionat de Bitlles Femení

La inscripció ha de realitzar-se abans del dia 19 d'octubre.

 

 

El campionat constarà d'un format segons el nombre d'equips participants.

Cada jornada es compon de 3 partides (cada partida juguen 3 jugadores per equip). 

En el cas d'apuntar-se menys de 16 equips, es disputarà la final de forma directa el dia 6 de novembre. Si els equips participants són entre 17 i 32, es disputaran les partides el 6 i el 13 de novembre, realitzant-se una classificació conjunta dels dos dies. En el cas que els equips inscrits superen el nombre de 32, es disputarà una ronda classificatòria, en les dates esmentades anteriorment, classificant-se a la final els 16 millors equips, en data que es comunicaria una vegada finalitzada la inscripció.

INSCRIPCIÓ I COST 

La inscripció ha de realitzar-se per secretaria virtual abans del dia 19 d'octubre. De la mateixa manera el pagament s'ha de realitzar abans del 26 d'octubre en la bitlera Cosmic Bowling València (C/ José Maestre, 22). El cost cada fase serà de 25 € per equip. El sorteig dels dies de joc es realitzarà únicament amb els equips que hagen realitzat el pagament. El sorteig es realitzarà el dia 27 d'octubre. En el cas que el campionat es componga de diverses fases, les fases posteriors s'hauran d'abonar abans de la disputa de les mateixes.

Cada falla pot inscriure un nombre il·limitat d'equips i disputaran cada partida 3 jugadores. Es poden realitzar canvis per les reserves, sempre informant en recepció al final d'una partida i abans del començament de la següent; no mai durant el transcurs d'elles. Els equips estaran formats amb un mínim de 3 jugadores i un màxim de 6 jugadores.

Una jugadora només pot participar per un equip de la seua falla, i per a disputar la final és necessari que haja jugat almenys dues partides en la sèrie classificatòria.

HORARIS 

Les partides començaran a les 21:00 hores. S'exigix total puntualitat. Si un equip o jugadora no ha arribat en el moment de començar la primera partida, perd automàticament les boles de prova i serà esborrada de la consola de joc per a esperar a incorporar-se a la segona partida.

La penalització que haurà de satisfer un equip si no es presentara o decidira retirar-se de la competició serà establida pels membres de la Delegació d'Esports.

La modalitat de joc és per suma total de punts. En cas que hi haguera un empat de punts reals, guanyarà la posició l'equip la diferència del qual entre la seua partida màxima i la seua partida mínima individuals, siga menor.

Serà necessari que les jugadores apunten els resultats de les seues partides en la fulla que se'ls proporcionarà al començament de la jornada, i en acabar la lliuraran en la recepció per a realitzar comprovacions. Els resultats de cada jornada s'exposaran en la pàgina web de la Junta Central Fallera i en el tauló de la bitlera en els dies següents al de joc.

Per a resoldre qualsevol dubte i llances de la competició, poden consultar a la Sra. Belén Peris, en Cosmic Bowling València (tel. 96 313 20 15), o als membres de la Delegació d'Esports de la Junta Central Fallera.

No es podran consumir articles de menjar i beguda no adquirits en la cafeteria de la bitlera.

Si durant el desenvolupament de la competició es produïren fets greus com a agressions, insults, menyspreus, etc., entre jugadores, als àrbitres o als membres de la Junta Central Fallera, la Delegació d'Esports, després d'un informe dels fets esdevinguts, ho posarà en coneixement de la Delegació d'Incidències i Demarcacions, per si els fets constituïxen motiu de sanció fallera. Si fóra així, s'obriria expedient disciplinari als implicats en els fets.

Solament s'admetrà l'accés a la zona de joc, únicament, a les jugadores i delegada.

La inscripció en el Campionat implica l'acceptació de les presents normes.

La Delegació d'Esports de la Junta Central Fallera es reserva el dret de modificar qualsevol punt d'estes normes per a la correcta organització del campionat, així com variar el calendari i els horaris si fóra necessari.

Imprimeix Correu-e