• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

Assemblea de desembre

Resum de l’assemblea de presidents de falla del 20 de desembre celebrada en el Palau de la Música

 

L'assemblea de presidents del mes de desembre comença amb un minut de silenci en memòria de Rita Barberá, la que fóra Alcaldessa de València i Presidenta Nata de Junta Central Fallera, després del qual s'inicia la reunió seguint l'ordre del dia.

1. Aprobació de l'acta anterior

L'acta s'aprova amb la puntualització de la Falla 360 que sol·licita s'adjunte el document presentat per a la reprovació votada a l'acta de novembre.

2. Informe de presidència

Pere Fuset, President de Junta Central Fallera, comença l'informe de presidència donant la benvinguda a Raquel Alario, Fallera Major de València 2017, i a la seua Cort d'Honor, que assisteixen a esta última assemblea de 2016. Pere Fuset felicita a tots els fallers i falleres per la declaració de les Falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat, i agraeix el seu treball i implicació en este expedient a les directives anteriors presidides per Félix Crespo i Paco Lledó, a l'actual directiva, a l'equip multidisciplinari format per Josep Lluís Marín, Gil Manuel Hernándes, Javier Mozas, Pepe Martínez Tormo i Jorge Guarro; així com als tècnics de la Direcció general de Patrimoni de la Generalitat i al Ministeri de Cultura; i recorda els actes de celebració d'este moment històric amb la plantà al tombe de la falla "Patrimoni" i la Crida a la Humanitat.

Pere Fuset anuncia que després de les Falles 2017, s'iniciaran el procés previ a la convocatòria a un congrés faller per part de l'assemblea.

El 22 de desembre se celebrarà el brindis de Nadal que reunirà a les Falleres Majors de totes les comissions de Junta Central Fallera; i també es recorda que el termini per a la sol·licitud de permisos per a falles finalitza divendres que ve 30 de desembre. S'està procedint al pagament de les últimes subvencions pendents, les d'il·luminació.

La Regidoria de Domini Públic ha engegat l'oficina d'atenció a col·lectius festius, per a poder orientar i ajudar a les comissions en les seues sol·licituds.

José Manuel Acosta, Vicepresident 1º, informa a l'assemblea per a la seua ratificació que des de la Delegació d'Esports es planteja que perquè es puguen completar més equips, els campionats de futbol infantil siguen per sectors. Sobre ExpoJove, confirma que els guanyadors dels tres primers premis dels concurs de Playbacks participaran en esta edició, complint amb les bases del concurs. Un any més esta fira comptarà amb l'exposició de maquetes i com a novetat enguany, i en col·laboració del Gremi d'Artistes Fallers, es mostrarà el procés de creació d'una falla en cadascuna de les seues fases. Esta mostra finalitzarà amb la cremà d'esta falla el dia de la clausura el pròxim 4 de gener.

Javier Tejero, Vicepresident 4º, facilita a l'assemblea les dades dels cursos CRE celebrats entre el 12 i el 17 de desembre, que han comptat amb un total de 432 assistents.

3. Votació sobre el sistema d’elecció dels versos a les FFMMV 2017

Es presenten dos opcions, respectant la pluralitat lingüística i la decisió de l'assemblea. La primera estableix que els versos els realitze el guanyador del concurs Bernat I Baldoví convocat per Lo Rat Penat, i la segona que el sistema d'elecció siga un concurs públic convocat per Junta Central Fallera amb un jurat triat per l'assemblea de presidents.

Amb la Falla 107 s'inicia un torn de paraula per a debatre este tema. Defensa la primera opció i relaciona este tema amb motius polítics que estan portant al desgast l'assemblea. Destaca també que el 80% de les comissions redacten les seues llibrets seguint les normes de la RACV.

Falla 199. Recolza també l'opció que siga el guanyador del concurs Bernat i Baldoví de Lo Rat Penat, i a més sol·licita que el resultat de la votació tinga vigència en este exercici i en els següents.

Falla 021. Valora positivament que es faça participar a l'assemblea en esta decisió, i sol·licita que es done més marge per a poder portar estes assumptes a les comissions i que els presidents puguen votar en nom dels seus fallers després de consultar-los.

Falla 374. També recolza el fet que des de la directiva s'haja optat per plantejar esta votació, i recorda als presidents poden plantejar qualsevol tema per a debatre en una assemblea en este exercici i en els següents.

Falla 231. Parla a favor del concurs convocat per Junta Central Fallera, concurs que considera és una bona oportunitat per a escriptors consagrats i també per a poetes que no publiquen en llibrets.

Falla 365. Recolza la segona opció, el concurs convocat per Junta Central Fallera, públic i no d'una entitat privada, i l'opció que siga l'assemblea la que decidisca els jurats d'este concurs.

Falla 289. Lloa el treball de Lo Rat Penat, i considera merescut que el reconeixement per part de les falles siga l'opció que el guanyador del premi Bernat i Baldoví siga l'encarregat de realitzar els poemes de les Falleres Majors de València 2017.

Falla 187. Comenta que s'ha presentat un concurs sense donar a conèixer les bases, i recorda que este tema ja està votat en anteriors assemblees de presidents; i pregunta si totes les col·laboracions del Llibre Oficial seran sotmesos a concurs i debat. Destaca la labor de Lo Rat Penat i justifica l'ús d'estes poemes atenent a les normatives falleres i nacionals que defensen la llibertat d'expressió i d'ús de la llengua. S'estableix un debat entre la taula i el representant d'esta comissió sobre el contingut de les actes i la seua adequació al que s'ha dit en les assemblees.

Falla 066. El que des de la directiva es presenten proposades i votacions s'ha de veure com alguna cosa positiu, segons el representant d'esta comissió.

Falla 300. Recorda a la taula que este punt ja es va votar en assemblees anteriors.

Després de la votació, s'aprova que l'autor dels versos dedicats a les Falleres Majors de València en el Llibre Oficial siga el guanyador del concurs Bernat i Baldoví convocat per Lo Rat Penat.

4. Composició dels jurats de falles de 2017

Es sotmet a votació la composició dels jurats de falla i de l'exposició del ninot per a 2017. La proposta Junta Central Fallera és mantenir el sistema de l'any 2016, però fent obligatori el superar el curs de formació i informació dels jurats, elaborat per la delegació de falla en col•laboració amb els gremis d'artistes i diferents col·lectius fallers. Pren la paraula el representant de la Falla 286, que suma a esta proposta que cada jurat apunte la seua disponibilitat, que es realitze un test en finalitzar el curs, que dels bombos per experiència s'incloga un llistat de suplents, i finalment que es realitze este sorteig davant notari.

La Falla 258 inicia el debat d'este punt mostrant el seu descontentament amb que no es tinga en compte els cursos realitzat en anys anteriors. Des de la vicepresidència responsable es destaca que no es menysprea els cursos anteriors, si no que es recicla esta formació.

L'assemblea aprova que per als jurats de l'exposició del ninot i de falla siga obligatori la realització del nou curs proposat per la delegació de falla.

5. Lectura i aprobació, si escau, del programa de festejos de 2017

6. Precs i preguntes

Falla 005 pregunta per la informació de la despertà infantil i prega que s'incloga que esta comissió patrocina la mascletà després de l'ofrena a San José i que col·labora amb un desdejuni en este acte. Des de la taula confirma que encara no s'ha enviat esta informació perquè al no ser necessari la realització del Curs CRE, el temps necessari per a organitzar-la és menor, i que esta informació arribarà a les comissions al gener.

Falla 165 prega que si finalment ix triat el concurs convocat per Junta Central Fallera per a l'elecció dels versos a les Falleres Majors de València, es facen públiques estees i se sotmeten al ple i l'assemblea.

Falla 289 prega a l'assemblea es reconega especialment la figura de Jorge Guarro dins de l'assoliment del reconeixement de les Falles com a Patrimoni Immaterial. Com a segona petició, demana que es desvinculen els motius polítics de les peticions fetes en l'assemblea.

Falla 089 prega conste en acta l'agraïment d'esta comissió a l'assemblea, al ple i a la directiva per accedir a la seua petició de desfilar en primer lloc enguany en l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats.

Falla 050 prega que les sol·licituds d'informació a les comissions es puga resoldre per correu electrònic, com la sol·licitada per a les entrades a les Exaltacions de les Falleres Majors de València. Des de la taula es respon que es valora esta opció, però que en la majoria dels casos cal fer registre d'entrada d'aqueixos documents. Des d'esta comissió també es prega no s'estenga més el comentari que els presidents voten en nom propi i no en el de la seua comissió, per faltar a la veritat.

Falla 006 prega a la taula que Ajunta Central Fallera preste la seua col·laboració a esta comissió amb motiu de la negació del permís per a poder instal·lar una carpa per a les falles 2017.

Falla 187 proposa es registre com a marca el terme "faller" en totes les seues variables, perquè este no puga ser usat fora del món faller per a evitar el seu mal ús.

Falla 175 pregunta si les votacions realitzades en esta assemblea de desembre tenen vigència solament durant el present exercici, i prega si es pot considerar l'opció que tinguen validesa durant més exercicis. Sol·licita que totes les comissions que participen en el concurs de pessebres tinguen almenys un reconeixement. José Manuel Acosta proposa realitzar una reunió l'any que ve per a cercar com portar avant esta proposta. Sobre el concurs de declamació, esta comissió sol·licita que els premis es lliuren durant l'acte per a evitar que conforme participen les comissions abandonen el teatre. Inma Guerrero, Vicepresidenta de Cultura, comenta que es va estudiar la forma de fer-ho més lleuger per als xiquets participants també.

Falla 260 sota el lema "Donar medul·la salva vides" esta comissió convoca en el seu casal dissabte que ve 14 de gener a una jornada de conscienciació i donació en el seu casal.

Falla 010 se sumisca a la petició realitzada per la comissió 006 en la sol·licitud que des de Junta Central Fallera es col·labore amb les comissions perjudicades per la negació del permís per a instal·lar carpes en les Falles 2017.

Falla 043 prega es facilite l'accés en l'entrada de l'Ajuntament per a pujar al Saló de Cristall, i que totes les comissions s'adapten a les normes de protocol establides per a este acte, recordant que siguen els representants infantils els que acudeixen a este acte.

Falla 045 prega es reprenga l'estudi de línies de finançament per a les comissions.

Es pregunta sobre este tema si van a haver-hi ajudes per a la insonorització dels casals. Es demana també informació sobre el tracte amb la SGAE, i s'informa a l'assemblea que s'està treballant en un acord amb esta societat perquè s'admeta realitzar una bonificació a les comissions.

Fotos: Armando Romero

  • ARF 3309
  • ARF 3318
  • ARF 3320
  • ARF 3329
  • ARF 3342

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h