• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

 • Inici
 • Notícies
 • L’Assemblea de presidentes i presidents de falla ratifica les normes d'elecció de les Falleres Majors de València 2024

L’Assemblea de presidentes i presidents de falla ratifica les normes d'elecció de les Falleres Majors de València 2024

Fuset: “La proposta recull les reivindicacions plantejades i consensuades amb comissions, sectors, agrupacions i fallers i falleres particulars”

L’Assemblea de presidentes i presidents de falla ha ratificat este dimarts -amb 113 vots a favor, 12 abstencions i 67 en contra-- les normes d'elecció de les Falleres Majors de València 2024, configurades gràcies a les aportacions prèviament plantejades i consensuades en una mesa de treball per diferents comissions falleres, representants dels sectors, d’agrupacions i falleres i fallers a títol particular com actualització de les bases d’exercicis anteriors.

Amb la finalitat de continuar afavorint “el major consens possible”, així com “el major marge de decisió” del Ple i l’Assemblea de presidentes i presidents, la proposta consta d’una estructura troncal que ha sigut sotmesa a votació i de diverses esmenes independents i parcials que han comptat amb votació diferenciada.

El president de Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha explicat que a aquest acord s'ha arribat a partir de les propostes rebudes per les comissions, sectors i agrupacions que han participat en la crida oberta per a humanitzar i introduir millores en el procés. Els plantejaments rebuts són, segons Fuset, "molt dispars", però ha destacat que totes elles "tenen un pols en comú". “Volíem que la proposta que es presentara a l'Assemblea no fora una únicament de la Presidència, sinó consensuada i treballada per totes aquestes persones i comissions, i finalment ho hem aconseguit", ha remarcat. En este sentit, ha destacat que recullen “les reivindicacions plantejades per comissions, sectors, agrupacions i fallers i falleres particulars” i ha agraït i reconegut la participació de les comissions en el procés.

Pel que fa a la organització del procés d’elecció, les normes estableixen les habituals tres fases -la primera, per sectors, i les altres dos, organitzades per Junta Central Fallera-. Pel que fa a la primera d’elles, “el nombre de candidates triades per a passar a la segona fase dependrà del nombre de comissions que componguen cadascun dels sectors”. Així, els sectors formats fins a 12 comissions elegiran 2 candidates, mentre que els sectors formats per 13 o més comissions elegiran 3 candidates.

Respecte als jurats d’esta fase, per als sectors que no desitgen triar-ho, Junta Central Fallera “podrà designar-ne un que posarà a la disposició del sector”. En qualsevol cas, les normes recullen que aquells sectors que ho desitgen “podran sol·licitar que el jurat acudisca prèviament, en un mínim de dos jornades diferents i durant almenys una suma de 5 hores amb l'objectiu de reunir-se personalment amb les candidates” i es garanteix que els membres del jurat “hauran de tindre llibertat d'actuació”.

Segona i tercera fase

Pel que fa a la segona fase, ja organitzada per Junta Central Fallera, “s'iniciarà amb un mínim de quinze dies abans de l'acte d'elecció” i en finalitzar la mateixa “s'hauran elegit tretze candidates a Fallera Major Infantil de València i tretze candidates a Fallera Major de València”.

Quant al jurat, les normes aprovades estableixen que serà el mateix en la segona i en la tercera fase del procés i que estarà composat per set membres per a Fallera Major Infantil de València i set membres per a Fallera Major de València, totes elles i ells majors d'edat.

Tres dels seus components seran designats per la Presidència de Junta Central Fallera. D'estos tres, un serà triada d'entre les que ja han sigut Falleres Majors de València i/o components de les Corts d'Honor. Els altres dos “seran persones de perfils relacionats amb la psicologia, el protocol, la comunicació i, per extensió, amb les funcions pròpies de les Falleres Majors”. En el cas dels jurats infantils, a més, hauran de tindre “perfils especialment orientats amb el tracte amb xiquetes i xiquets” i en tots els casos “hauran de ser falleres o fallers censats en alguna comissió pertanyent a Junta Central Fallera”.

Els altres quatre integrants del jurat “seran designats per l'Assemblea de presidentes i presidents d'entre els presidents i presidentes de falla i d'agrupació, membres de Junta Central Fallera i de qualsevol altre faller o fallera censada en comissions de JCF, en possessió del Bunyol d’Argent i amb l’aval de la presidència de la seua comissió”.

D'estos quatre, les normes indiquen que seran elegits “com a mínim dos presidents o presidentes de comissions falleres de Junta Central Fallera”, mentre que la resta de perfils “podran ocupar cadascú com a màxim una plaça en funció del resultat de la votació”. És a dir, “un mínim de dos presidents/es de falla, un màxim d’un president/a d'agrupació, un màxim d’un component de Junta Central Fallera i un màxim d’un faller/fallera avalada per la seua comissió”. En cas d'empat entre dos o més persones, “prevaldrà la major recompensa i, de produir-se novament l'empat, l'any d'obtenció d'esta”.

Pel que fa a les incompatibilitats, la normativa consensuada estableix que no podran ser nomenats jurats “aquelles persones que ho hagen sigut per al mateix procés en algun moment durant els cinc anys immediatament anteriors”, així com tampoc aquelles “censades en comissions amb candidates en el procés adult o procés infantil, respectivament”.

En qualsevol cas, totes les persones aspirants “hauran d’adjuntar un currículum personal i faller en què es detalle especialment els requisits marcats per esta convocatòria amb l’objectiu que puga ser pres en consideració per l’Assemblea de presidentes i presidents”.

Finalment, es remarca que els membres del jurat “hauran de guardar màxima discreció sobre el procés i les deliberacions durant el transcurs de totes les fases i vetlar pel tracte just, equitatiu i amb la màxima dignitat cap a totes les candidates”. La segona fase finalitzarà en l'acte públic que anualment es realitzarà en què es nomenaran les a tretze candidates infantils i tretze candidates adultes que passaran a la fase final.

La tercera i última fase, també organitzada per Junta Central Fallera, s'iniciarà “en la setmana immediatament posterior a la finalització de la segona fase i finalitzarà en l'acte de nomenament de les Falleres Majors de València” i el jurat serà el mateix de la fase anterior. Aquesta fase “finalitzarà en l'Assemblea general extraordinària de Junta Central Fallera en què l'Alcaldia de la ciutat nomenarà les Falleres Majors de València”.

Opcions complementàries

Per tal de poder completar la proposta troncal, i amb l’objectiu que la proposta definitiva puga comptar amb “el major debat i consens” al Ple de Junta Central Fallera i a l’Assemblea de presidentes i presidents, s’han plantejat quatre opcions complementàries amb votacions diferenciades.

La primera d’elles proposa que, “de forma similar al que ocorre en la primera fase del procés d’elecció, els jurats de les fases 2 i 3 compten amb la presència d’una persona interventora designada per Junta Central Fallera sense veu ni vot en cap de les deliberacions del mateix, amb l’objectiu de vetlar pel bon funcionament del procés i com a testimoni davant qualsevol possible reclamació”. Esta figura “es limitaria a observar el procés i afavorir la comunicació per a la logística de les proves acordades pels membres del jurat”. La proposta ha eixit endavant amb 154 vots a favor, 23 abstencions i 7 vots en contra.

La segona consisteix en establir la incompatibilitat creuada en les fases 2 i 3, perquè no puguen aspirar a jurats aquelles persones censades en comissions amb candidates en qualsevol dels dos processos, adult o infantil. La proposta ha eixit endavant amb 187 vots a favor, 4 abstencions i 1 vot en contra.

La tercera planteja introduir l’elecció del jurat per sorteig. Així, proposa que la tria dels 4 membres dels jurats per a les fases dos i tres reservats per a l’Assemblea “es produirà per sorteig públic d’entre totes les candidatures presentades davant de l’Assemblea prèviament a l’inici del procés”. “S’obrirà un termini de presentació de candidatures i un d’exposició pública de les mateixes per a la presentació de qualsevol possible al·legació una vegada comprovats els requisits”, indica. La proposta ha estat rebutjada amb 64 vots a favor, 7 abstencions i 117 vots en contra.

La quarta i última aposta per combinar la deliberació del jurat amb el component de sorteig. Concretament, estableix que el jurat “triarà durant la segona fase a 30 candidates infantils que, baix el seu criteri, considere que tenen les aptituds i qualitats per a desenvolupar el càrrec de Fallera Major de València o Fallera Major Infantil de València”, respectivament per als dos processos.

Una volta triades, indica que “es comunicarà davant notari de forma privada i es procedirà a sortejar les 13 places disponibles per continuar el procés d’elecció ja com a candidates a Fallera Major Infantil de València. El sorteig continuarà fins a completar el total de 30 candidates seleccionades per tal de configurar un llistat ordenat de possible reserva”. Per últim, estableix que l’elecció de les 30 candidates i sorteig “es realitzarà de forma conjunta a l’acte d’elecció en que es donarà a conéixer el resultat. El jurat triarà durant la fase 3 i per deliberació la Fallera Major de València i la Fallera Major Infantil de València, sent la resta de candidates finals integrants de la seua Cort d’Honor”.

La proposta A -infantils- ha estat rebutjada amb 54 vots a favor, 16 abstencions i 117 vots en contra, i la proposta B -adultes- també ha estat rebutjada amb 45 vots a favor, 13 abstencions i 130 vots en contra.

L’esmena 5A –que estableix que siga una condició indispensable per a ser Fallera Major Infantil de València l’ús del valencià—ha sigut rebutjada 42 vots a favor, 20 abstencions i 136 vots en contra. Finalment, l’esmena 5B –que estableix que siga una condició indispensable per a ser Fallera Major de València l’ús del valencià—ha sigut rebutjada 52 vots a favor, 14 abstencions i 117 vots en contra.


Dates Preseleccions

Pel que fa a l’informe de Presidència, Pere Fuset ha informat que les dates de les preseleccions seran els dies 1 i 2, 7, 8 i 9, 14, 15 i 16, 20, 21, 22 i 23 de juliol. El dijous 15 de juny tindrà lloc el sorteig per a adjudicar els dies i pavellons en els quals cada sector que haja optat per esta modalitat realitzarà la seua preselecció. En qualsevol cas, totes les preseleccions hauran de realitzar-se abans del 24 de juliol perquè les candidates triades puguen participar en la Batalla de Flors. Les candidates podran presentar les seues candidatures omplint el butlletí disponible en la Secretaria Virtual i presentant-ho a través del registre d'entrada de la Secretaria Virtual. El termini màxim per a presentar les candidatures és el 15 de juny.

Informes de delegacions

Respecte als informes de delegacions, l'àrea d'Esports ha informat de la celebració d'una reunió amb els delegats d'esports de les comissions falleres, a la qual van assistir més de 100 fallers, en la qual se'ls van anunciar les disciplines a realitzar enguany i es va aprofundir més en el pàdel i futbol, ja que també van assistir representants de les empreses organitzadores d'aquests esports. D'altra banda, ha informat de la celebració del campionat de One Wall que es va celebrar el passat diumenge a Borbotó, i que continuen oberts els terminis d'inscripció per a frontó, frontenis, futbol 7 i futbol sala, que finalitzaran el diumenge dia 21 de maig; pàdel, que finalitzarà el dia 28 de maig; i pilota valenciana, que finalitzarà l'11 de juny. A més, ha avançat que abans d'estiu es llançaran les inscripcions per al campionat de golf i ha anunciat que es convocarà unes preinscripcions per a voleibol de platja, futbol 8 infantil, dards, mádel i karate per a veure l'interés de les comissions i, si és el cas, poder organitzar-los.

La delegació d'Infantils ha recordat que encara està obert el termini d'inscripció per al 52é concurs de dibuix fins este mateix dimarts. La competició se celebrarà el diumenge 11 de juny a les 09.00 hores als Jardins del Palau de la Música. Pel seu costat, Juvenils ha subratllat que està obert el termini d'inscripció per al campionat de e-sports fins al 25 de maig. La primera fase es jugarà en modalitat en línia i les semifinals i finals seran el diumenge 4 de juny en Las Naves.

La delegació de Festejos ha anunciat que el pròxim 7 de juny tindrà lloc una reunió per a les comissions interessades a participar en el concurs de Playbacks de Junta Central Fallera -en cadascuna de les modalitats- per consensuar les bases.

La delegació de Juntes Locals ha indicat que està en marxa la present edició de la Mostra de Teatre Faller de la Comunitat Valenciana, que enguany se celebrarà a Paterna els dies, 2, 3 i 4 de juny i en la qual actuaran tres comissions de la ciutat de València.

Des de l'àrea de Cultura ha informat que amb motiu de la festivitat de la Verge dels Desemparats es van celebrar les ‘danses’ en el seu honor. Les corresponents als grups de les comissions falleres van tindre lloc el dijous 11 (infantil) i el divendres 12 (adults). Van participar un total de 160 parelles en la primera d'elles i 240 parelles en la segona. Les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor van obrir les seues respectives ‘danses’.

D'altra banda, ha informat que l'estrena dels pasdobles dedicats a les Falleres Majors de València, Laura Mengó i Paula Nieto, serà en un acte que se celebrarà als Jardins del Palau de la Música el 15 de juny a les 20.15 hores. Així mateix, ha recalcat que ja està oberta la inscripció per a poder participar en el concurs de fotografia de Junta Central Fallera. El 29 de maig finalitzarà el termini per a presentar les obres, en la delegació de Cultura, i el dia 7 de juny serà la inauguració de l'exposició i el lliurament de premis, que tindrà lloc en la plaça interior de Nuevo Centro.

L'àrea de Solidaritat i Inclusió ha informat que el MuVIM va acollir diumenge passat 7 de maig la XVIII Gala de la Solidaritat Fallera, que va reconéixer els projectes impulsats per les comissions falleres que han dedicat part del seu temps i esforç a construir una societat més solidària, igualitària, plural, diversa, inclusiva, humanitària i accessible per a tota la ciutadania. L'acte va estar presidit per les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor i va comptar amb l'assistència dels representants de les 11 comissions que enguany han presentat projectes i accions a la convocatòria.

Fotografies: Fotofilmax Fotógrafos

 • 094A9541
 • 094A9544
 • 094A9547
 • 094A9553
 • 094A9559
 • 094A9563
 • 094A9572
 • 094A9575
 • 094A9578
 • 094A9581
 • 094A9584
 • 094A9587
 • 094A9588
 • 094A9590
 • 094A9593
 • 094A9596
 • 094A9599
 • 094A9602
 • 094A9605
 • 094A9611
 • 094A9616
 • 094A9620
 • 094A9623
 • 094A9626
 • 094A9632
 • 094A9633

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte