• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

Extracte de l'acta de l’Assemblea General Extraordinària

Celebrada al Palau de la Música de València l'11 de setembre del 2018 

Primerament es guarda uns minuts de silenci per la mort del faller de la comissió Sant Vicent – Periodista Azzati Jaime Utillas en un accident automobilístic, després de l’acte de la preselecció de les Falleres Majors del seu sector. Intervé el president de la comissió per a agrair les condolences rebudes.

PRIMER PUNT: Elecció de jurats de la segona i tercera fase d’elecció de les Falleres Majors de València del 2019

La Presidència presenta les persones que ha nomenat per a formar part del jurat de la segona i tercera fase d’elecció de les falleres majors de València. Per al jurat de la Fallera Major Infantil de València i la seua Cort d’Honor són nomenades per part de JCF: Laura Real de Gracia, Marta Ballester García i Amparo Morosoli Candela. Per al jurat de la Fallera Major de València i la seua Cort d’Honor són nomenades per part de JCF: Isabel María Bernabé Miñana, Laura Brisa Alfonso i Alicia Moreno Morales.

Posteriorment s’inicia la votació entre dels membres que ha d’elegir l’Assemblea de Presidents i Presidentes de Falla. Els candidats i les candidates per a ser Jurat de l’elecció de la Fallera Major Infantil de València i la seua Cort d’Honor són: Javier Bea Carrillo, Arlinda Luzi Luzi, Rafael Ferrando Vallés, Iñaki Real Climent, M. Isabel Quinzá García, David Sotelo Iranzo, Josep Pastor Gimeno, Sandra Giner Máñez i M. Eugenia Maillo Regidor. Els candidats i les candidates per a jurat de la Fallera Major de València i la seua Cort d’Honor són: Francisco Aleixandre Antequera, María Goretti Gallego Contreras, Mari Cruz Niza Rodrigo, Josep-Enric Oliver Bueno, Jaime Villarrubia Escriche, Ángela Pérez Peláez, Vicente Aguilar Gil, Fernando Molina Bellido i Inmaculada Mata Martínez.

Actuen com a interventors de l’elecció els següents representants fallers: Pedro Pons Álvarez de la comissió fallera núm. 45 (Sagunt - Sant Antoni – pare Urbano), Diego García Moreno representant de l’agrupació de Rascanya i Joaquín Ruiz Hernández de la comissió fallera núm. 159 (Dr.Manuel Candela – Beatriu Tortosa).

Els candidats i candidates elegits com a jurat per l’Assemblea de Presidents i Presidents de Falla per a l’elecció de la Fallera Major Infantil de València i la seua Cort d’Honor són:

  1. Josep Pastor Gimeno : 142 vots
  2. Rafael Ferrando Vallés: 120 vots
  3. Sandra Giner Máñez: 115 vots
  4. Javier Bea Carrillo: 106 vots

Els candidats i candidates elegits com a jurat per l’Assemblea de Presidents i Presidents de Falla per a l’elecció de la Fallera Major de València i la seua Cort d’Honor són:

  1. Jaime Villarrubia Escriche: 137 vots
  2. Ángela Pérez Pelaez: 126 vots
  3. Francisco Aleixandre Antequera: 111 vots
  4. Fernando Molina Bellido: 108 vots

 

La sessió va començar a les 22.00 hores i es va alçar a les 23.30 hores.

 

Imprimeix Correu-e