• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Convocatòria del Ple de Junta Central Fallera del mes de maig de 2021

Convoquem el Ple de Junta Central Fallera, que tindrà lloc el pròxim dia 18 de maig a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 19:45 hores en segona, de manera telemàtica, amb el següent ordre del dia.

Ordre del dia

1. Aprovació si procedix de l’acta anterior
2. Constitució de JCF
3. Informe de Presidència
4. Presentació y aprovació del programa de Festejos de les Falles de 2021 (Este punto queda supeditado a la votación de la Asamblea extraordinaria de presidentas y presidentes de falla del 12 de mayo)
5. Lectura i aprovació, si escau, sobre la proposta presentada pel sector Patraix
6. Precs i preguntes

Hora a partir de la qual es pot connectar: 19:15 hores. Es prega anticipar la connexió per a poder començar a l'hora acordada.

A l'hora d'accedir, és obligatori indicar en el nom y cognoms. L'entrada no és immediata, perquè s'ha de verificar si estan autoritzats. No s'autoritzarà l'accés a ningú que no pertanya al ple.

Per a sol·licitar la paraula s'utilitzarà la mà en el programa Zoom o, en defecte d'això, un missatge al xat.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte