• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Resum del Ple de Junta Central Fallera del mes de febrer de 2021

Este és el resum del Ple de Junta Central Fallera del mes de febrer de 2021

Acta del Ple ordinari de la Junta Central Fallera celebrat telemàticament el dia 16 de febrer del 2021 a les 20.00 hores amb la presidència del Sr. Carlos Enrique Galiana Llorens, com a Secretària General la Sra. Carmen Blasco Lucas, amb l’absència presencial justificada de la vicepresidenta 1a de les àrees de Festejos i actes oficials Cristina Estévez Mariñas, la Vicepresidenta 2a de les àrees de Cultura, Publicacions, Arxiu i Biblioteca Amparo Sospedra Tarazona, la Vicepresidenta 3a de les àrees de Comunicació, Participació i Solidaritat María Tomás López, la Vicepresidenta 4a de l’àrea de Protocol Lucía Morales López i la Vicepresidenta 5a de les àrees d´Infantils, Joventut i Esports Inma Guerrero Bolinches i amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge.

PRIMER PUNT – APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE LES ACTES ANTERIORS

Secretaria ha detectat dos errades en les actes. En la intervenció de la delegació d’Arxiu i Biblioteca, en la sessió ordinària del 12 de gener del 2021, quan s’esmenta les falles guanyadores dels concursos de “Sabuts Fallers” i “Sabudets Fallers,” s’han canviat les comissions guanyadores d’un concurs i de l’altre. També en la intervenció del delegat del sector la Roqueta – Arrancapins Vicente J. Sirera Pérez, en la sessió extraordinària del 19 de gener del 2021, va preguntar si en els casals es podria fer donacions de sang. No s’escoltà eixa pregunta en la sala però sí es va realitzar, per eixa raó no està en l’acta i caldrà afegir-la. Es faran les corresponents correccions en les dos actes.
Seguidament són aprovades per unanimitat.

SEGON PUNT – INFORME DE PRESIDÈNCIA

La Presidència inicia la intervenció desitjant que totes les persones components del Ple es troben bé. S’envia una condolença a familiars, amics i amigues de les persones del món faller que han faltat. Transmet les seues condolences pel recent traspàs del faller Carlos López Andujar secretari de la delegació de Patrocinis, delegat del sector Russafa B, directiu de l’agrupació fallera de Russafa i component de la falla Cuba – Puerto Rico.

S’ha acordat que el tancament de l’exercici faller es farà el 19 de març, encara que eixe dia no es cremaran les falles. També s’han pres altres acords relatius a diferents terminis per a realitzar sol·licituds a principi del següent exercici. L’elecció dels presidents i presidentes de falla de les comissions es realitzarà entre el 20 de març i el 30 d’abril del 2021. La sol·licitud per a participar en les eleccions com a candidat o candidata a vocal de Junta Central Fallera pels diferents sectors es farà entre el 29 de març i el 26 d’abril del 2021 a través de la Secretaria virtual. Es presentarà la documentació necessària i caldrà tindre els requisits exigits per a fer-ho. Les eleccions es faran entre el 3 i el 10 de maig del 2021. La sol·licitud per a la creació d’una nova comissió fallera es realitzarà entre l’1 i el 30 d’abril. També en eixe període es podrà sol·licitar la legalització de casals o el canvi d’ubicació de carrer de les falles.

S'han realitzat diferents reunions amb algunes Juntes Locals amb la intenció d’anar “junts de la mà». En eixes reunions no s’ha decidit res que afecte JCF, simplement s’han compartit inquietuds i punts de vista. S’ha esmentat la importància de la figura del coordinador o coordinadora COVID-19, per a complir la normativa als casals. Estarà coordinada amb la conselleria i amb els tècnics que calga per a realitzar la seua funció. Es faran unes jornades de formació per a les persones que s’encarreguen d’eixa funció. Serà una coordinació amb sanitat, enginyers.

S’està planificant un programa d'activitats virtuals per a les dates que haurien de ser les Falles. Es tindrà en compte des de la Crida fins a la Crema. Se n’informarà quan estiga tot tancat. Es demanarà la col·laboració perquè arribe el material que es repartirà per a la realització d’activitats. Es reunirà els delegats i les delegades dels sectors per a explicar-ho. Es confeccionarà un kit per a les persones representants de les comissions de falla, però també estarà disponible tot el material en línia per a involucrar a tota la ciutat en la setmana fallera. Són activitats en línia per a mantindre l'esperit de les falles eixa setmana i omplir les xarxes amb tota classe d’element que potencie la festa. Es vol que la ciutat no s’oblide d’on venim ni del que som.

El pròxim dijous, la Presidència mantindrà una reunió amb l'església per poder planificar les possibles misses del dia de Sant Josep i que es llancen propostes. Cal no oblidar que l’església és l’encarregada de la realització de qualsevol acte religiós dels dies dedicats a la festa fallera.

TERCER PUNT – INFORME DE LES DELEGACIONS

La delegació de Festejos ha informat que s'ha previst realitzar el lliurament de bunyols d’or i brillants amb fulles de llorer i l'intercanvi de fotografies per als dies 17 i 18 d'abril i també els dies 24-25 d'abril. Es realitzaran, si ho permeten les mesures sanitàries establides en eixe moment.

La delegació de Falla informa que s'organitzaran dos activitats pròximament. Per una banda unes xarrades, emeses mitjançant les xarxes socials de JCF, amb artistes fallers i un faller o fallera d’alguna de la comissió per a la qual treballen. La segona activitat serà la realització de falles virtuals amb l'ajuda de Xavi Gurrea. Tindran el lema comú 'Tornarem”. Estaran a disposició de totes les falles que vullguen participar. Enviaran els seus ninots fins al 8 de març. El 15 de març es publicaran les composicions creades entre totes i tots. S’enviaran les bases des de Secretaria.

La delegació de Cultura informa, pel que fa al Concurs de Teatre Faller que estava en marxa, que:
1. La situació sanitària i les mesures restrictives actuals no permeten la represa del concurs i tampoc dels assajos previs que serien necessaris.
2.- L'horitzó més positiu faria que es reprenguera l’activitat per l’abril i fins i tot amb els dubtes de l'evolució de la pandèmia.
3.- Reprendre, sempre hipotèticament, els assajos a l'abril i el concurs posar-lo en marxa mínim tres setmanes després, se solapa sens dubte amb una nova edició del concurs.
4. Eixe final, també hipotèticament, que s'acostaria a l'estiu, deixaria sense marge a les dates de la gala de lliurament, quan probablement hauria d'estar iniciant-se la següent edició. A tot això s’afig que molt probablement l'exercici faller es tanque en març 2021. Per tant, a la vista de l'evolució de mesures i situació sanitària, s’acorda plantejar la cancel·lació definitiva de l’edició del Concurs de Teatre Faller de l’exercici 2020-21 i començar a treballar per la següent. Actualment s’ha completat l’actuació dels grups de la tercera categoria compost per 5 grups. Els premis d’eixa categoria i els dels concursos de declamació, literari i de l’audiovisual es lliuraran en una gala de la qual encara no se sap la data. Es vol fer una bona promoció del nou concurs d’audiovisuals. Es farà una crida els delegats i les delegades de sector perquè n’informen les falles. El termini de presentació al concurs acaba el 30 de març. Els vídeos que es presenten poden realitzar-se a casa o al carrer. S’enviarà un missatge als delegats i a les delegades perquè els l’envien pels diferents grups de whatsApps a les falles. Finalment s’acorda cancel·lar el curs de tabal i dolçaina de l’exercici 2020-21 a causa de l’actual situació i per les mesures sanitàries que s’han adoptat.

La delegació de Patrimoni informa que s’estan actualitzant els continguts del llibre per a adequar-los al nou context històric i oferir una publicació col·leccionable per al record. En els pròxims mesos els estudiants del mòdul professional d’artista Faller culminaran en 3D, davall les directrius de l'artista Juanjo García, l'emblema que va resultar guanyador del concurs d'idees. Es vol presentar tots dos projectes conjuntament i posar-li data a l’acte molt prompte.

QUART PUNT – APROVACIÓ, SI ES CAU, DELS SEGÜENTS EXPEDIENTS: FALLA REINA – V.GUILLOT núm. 133 (núm. EXPEDIENT 211-2018/2019) I FALLA J.MAESTRE núm. 116 (núm. EXPEDIENT 232-2018/2019)

Són aprovats per assentiment.

QUINT PUNT – APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE RECOMPENSES A TÍTOL PÒSTUM

Secretaria General, a fi de complir l'article 70, punt 6 del Reglament Faller i presentar en Assemblea General de Presidents i Presidentes per a la seua aprovació presenta la relació de fallers i fallers que han faltat i per als quals la seua comissió sol·licita recompensa següent a la qual en aquell moment posseïen. Estos són:

REYES CHECA CARRETERO
Sol·liciten: Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
Falla núm. 043 – Marques de Montortal – Berni Català

JUAN GABRIEL MARTÍ QUILIS
Sol·liciten: Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
Falla núm. 223 – Benicadell – Sant Roc

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ TABOADA
Sol·liciten: Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
Falla 317 – Camí Nou de Picanya – Nicolau Primitiu

MARÍA JOSÉ MOSER UBEDA
Sol·liciten: Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer
falla núm. 043 – Marques de Montortal – Berni Català

MIGUEL GUISADO LIZANCO
Sol·liciten: Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer
Falla núm. 070 – Vidal de Canelles – Sánchez Coello

JOSÉ LUIS NAVARRO NAVARRETE
Sol·liciten: Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer
Falla núm. 082 – Olivereta – Cerdá i Rico

JOSÉ ALBERTO PASTOR GOMAR
Sol·liciten: Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer
Falla núm. 159 – Dr. Manuel Candela – Beatriu Tortosa

RICARDO HERVAS GAVILÁN
Sol·liciten: Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer
Falla núm. 279 – Maties Perelló –Lluís de Santàngel

FRANCISCO MARTÍN FERNÁNDEZ
Sol·liciten: Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer
Falla núm. 344 – Polo i Peyrolón – Ciutat de Mula

Mª DEL CARMEN SENENT ESTEVE
Sol·liciten: Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer
Falla núm. 346 – Riu Tajo - Cavite

Juntes Locals
ANTONIO JAVIER SANTIAGO OÑORO
Sol·liciten: Bunyol d’Argent
Falla núm. 007 – Sant Jaume (Alfafar)

RAMÓN TORTOSA VILA
Sol·liciten: Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
Falla 001 – Blasco Ibáñez (Vallada)

TRINIDAD CERDÁ SANZ
Sol·liciten: Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
Falla 001 – Blasco Ibáñez (Vallada)

EUGENIO ALMENAR NAVASQUILLO
Sol·liciten: Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer
Falla 001 – Pensat i Fet (Carlet)

S’aprova per assentiment la presentació d’estes sol·licituds a la pròxima assemblea de Presidents i Presidentes per a la seua aprovació.

SEXT PUNT – PRECS I PREGUNTES

Intervenen diferents persones components del Ple de Junta Central Fallera.

La sessió s’alça a les 20.34 hores de la qual cosa com a Secretària estenc la present acta amb el vistiplau del President.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h