• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

 • Inici
 • JCF
 • Secretaria
 • Bases i inscripcions XLVI concurs de betlems 2020-2021 de Junta Central Fallera

Bases i inscripcions XLVI concurs de betlems 2020-2021 de Junta Central Fallera

La Junta Central Fallera, sempre atenta a mantenir les nostres tradicions, convoca el XL CONCURS DE BETLEMS en les modalitats de “TRADICIONAL“ i de “LLIURE DISSENY“.

A aquest efecte i per a poder concursar, les comissions de falla participants es comprometen a instal·lar, en els seus casals i en lloc preferent, un betlem que haurà d'estar muntat abans del dia 4 de desembre de 2020.

El jurat començarà les seues visites el divendres dia 4 de desembre de 18.00 a 22.00 hores i els dies 5 (dissabte) i 6 (diumenge) de desembre començaran a les 9 h i després de l'esmorzar de migdia, continuarà el seu recorregut amb la resta de betlems fins a la conclusió dels programats per a cadascun dels esmentats dies.

1.- Hi haurà dues modalitats de betlems, una denominada BETLEM TRADICIONAL i una altra denominada de LLIURE DISSENY.

En cadascuna d'elles hi haurà dos categories:

 • CATEGORIA “A“: Estaran inclosos tots aquells betlems que reunisquen una superfície major de 8 metres quadrats en total.
 • CATEGORIA “B“:Estaran inclosos tots aquells betlems que reunisquen una superfície mínima de 3 metres quadrats i màxima de 8 metres quadrats.

2.- Per a considerar un betlems de concurs, aquest haurà de portar inclosos obligatòriament com a elements bàsics, els següents passatges bíblics: L'Anunciació de l'Àngel a la Mare de Déu L'Anunciació de l'Àngel als pastors El Naixement L'Adoració dels pastors Reis Mags

3.- El procés d'inscripció serà a través de la secretària virtual i s'iniciarà demà dia 20 d'octubre i finalitzarà el 10 de novembre.

4.- Per a coneixement de les comissions inscrites en el Concurs, s'exposaran en el tauler d'anuncis de la Junta Central fallera, o a través de la pàgina web de la Junta Central Fallera (www.fallas.com), la data i els itineraris de les visites dels jurats, així com l'hora de començament d'aquestes.

5.- Si, en el moment de la visita del jurat, el betlem no estiguera muntat, o estiguera tancat el casal, la comissió de la Falla quedarà automàticament fora de concurs, per la qual cosa el jurat no repetirà la visita.

6.- Amb l'objectiu de donar la màxima difusió i de facilitar les visites del públic en general, les comissions facilitaran un horari de visita dels betlems i la JCF farà públic aquest horari.

7.- El Jurat està facultat per a interpretar les BASES d'aquest concurs, i podrà decidir sobre aquelles qüestions no previstes en aquestes. Les seues decisions seran inapel·lables.

8.- La Junta Central Fallera es reserva el dret a suspendre el Concurs si les inscripcions no superen el 10% del cens de falles de la Junta Central Fallera.

9.- La inscripció i la participació en aquest concurs porten implícita l'acceptació d'aquestes BASES.

10.- S'establiran els següents premis en metàl·lic:

TRADICIONAL A

 • 1r PREMI 900 euros
 • 2n PREMI 500 euros
 • 3r PREMI 200euros

TRADICIONAL B

 • 1r PREMI 500 euros
 • 2n PREMI 300 euros
 • 3r PREMI 100 euros

LLIURE DISSENY A

 • 1r PREMI 900 euros
 • 2n PREMI 500 euros
 • 3r PREMI 200euros

LLIURE DISSENY B

 • 1r PREMI 500 euros
 • 2n PREMI 300 euros
 • 3r PREMI 100 euros

Oportunament, i a través de la Secretaria Virtual i de la pàgina web de la JCF, s'indicarà el dia, l'hora i el lloc per al lliurament dels premis.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. AQUESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h