• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

Bases del L concurs de dibuix infantil de Junta Central Fallera

Estes són les bases del L concurs de dibuix infantil de Junta Central Fallera

INSTRUCCIONS I BASES DEL CONCURS

  1. Podran participar en aquest concurs els xiquets i xiquetes donats d'alta en el cens de la Junta Central Fallera.
  2. Cada comissió podrà presentar la quantitat de participants per categoria i modalitat que desitge.
  3. Dins de les modalitats de Dibuix i Pintura s'estableixen quatre categorias: tres d'elles per al dibuix i una quarta per a la de pintura.

CATEGORIA “A”
Per a participants entre 4 i 6 anys, en la modalitat de Dibuix.

CATEGORIA “B”
Per a participants entre 7 i 10 anys, en les modalitats de: Dibuix en color o en Blanc i Negre

CATEGORIA “C”
Per a participants entre 11 i 14 anys, en les modalitats de: Dibuix en color o en Blanc i Negre

CATEGORIA “D”
Per a participants entre 11 i 14 anys, en les modalitats de: Pintura. Tema: Cartells de Falles Infantils.

4) Cada modalitat tindrà les següents característiques:

  • DIBUIX: Els treballs hauran de ser realitzats al llapis, llapis de colors, carbó o ceres.
  • PINTURA: Cartells de Falles Infantils.

Els treballs hauran de ser realitzats en aquarel∙les i/o feu‐vos olor sobre llenç.

5) Els concursants hauran d'aportar els materials necessaris per a la realització de les seues obres (pintures, llapis, cavallets, etc.)
També els/les participants en la modalitat de PINTURA, hauran de portar el seu propi llenç sobre el qual efectuaran el treball, tenint en compte que les seues dimensions no podran excedir de 40 x 30 cm., havent de ser prèviament validades pel servei de control de J.C.F., que s'establirà a aquest efecte en el lloc del concurs. Haurà d'indicar‐se al dors del cartell el número i nom de la falla, així com el nom del/la participant.
En les altres modalitats, el material sobre el qual s'efectuarà el treball serà facilitat per Junta Central Fallera en el lloc del Concurs.

NO SERÀ ADMÈS NINGUN TREBALL QUE NO ESTIGA REALITZAT EN L'ACTE DEL CONCURS, I SOBRE EL MATERIAL FACILITAT I VISAT PER JUNTA CENTRAL FALLERA EN AQUESTES DUES MODALITATS.

6) Les obres a realitzar per les diferents categories serà tema únic “NADAL”, el millor dibuix realitzat de totes les categories, serà el que JCF utilitze com a felicitació Nadalenca:

  • CATEGORIA “A”
  • CATEGORIA “B” i “C”
  • CATEGORIA “D”: Aquests Cartells hauran de realitzar‐se obligatòriament en llenç.

7) Les inscripcions s'efectuaren a través de la SECRETÀRIA VIRTUAL, acabe d'admissió el 31 d'octubre del 2020.
NO PODRÀ REALITZAR‐SE NINGUN CANVI, A partir d'AQUESTA DATA

8) El Concurs de dibuix, i pintura, tindrà lloc el dia 8 de novembre de 2020.

9) Tots els participants hauran d'acudir a la Plaça de l'Ajuntament de València, abans de les 09.30 HRS DEL MATÍ hora en què donarà inici el concurs, acompanyats dels seus Delegats d'Infantils.
La realització dels treballs finalitzarà a les 12.30 HORES.

10) Les obres s'arreplegaran en el lloc del concurs per components de Junta Central Fallera.

11) Es concediran TRES PREMIS per a cadascuna de les modalitats i categories, i un PREMI EXTRAORDINARI per a la millor obra presentada dins de les dues modalitats i les quatre categories.

12) Tant l'obra premiada amb el PREMI EXTRAORDINARI, com les PREMIADES de cada categoria i modalitat, quedaran en propietat de la Junta Central Fallera que les podrà utilitzar com crega convenient.

13) La resta de treballs quedaran en depòsit en la Delegació d'Infantils i Joventut de Junta Central Fallera per un termini no superior a TRES MESOS. Transcorregut aquest període, Junta Central Fallera els donarà l'ús que estime convenient.

14) El Jurat està facultat per a interpretar els BASES d'aquest Concurs i podran decidir sobre aquelles qüestions no previstes en aquestes, i les seues decisions seran inapel∙lables.

15) Junta Central Fallera es reserva el dret de suspendre el Concurs si les inscripcions no superen el 10% del cens de Falles de Junta Central Fallera.

16) La inscripció i participació en aquest Concurs porta implícita l'acceptació d'aquestes BASES.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. ESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte