• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

IV Concurs sènior i XXIV de Declamació en llengua valenciana

Bases del IV Concurs sènior  i XXIV de Declamació en llengua valenciana

 La Junta Central Fallera, per mig de la seua Delegació de Cultura, convoca el IV CONCURS SÈNIOR i el XXIV CONCURS JUVENIL DE DECLAMACIÓ EN LLENGUA VALENCIANA per a l’exercici 2019-2020, d’acord amb les següents

A. BASES

1. Podran participar en el concurs tots els fallers i falleres adults i juvenils de les comissions de falla que ho sol·liciten i que estiguen censats en la JCF.

2. S’establixen les categories següents: JUVENIL.- Concursants entre 15 i 17 anys (hauran de declamar a partir de 40 versos). SÈNIOR.- Concursants majors de 18 anys (declamaran a partir de 80 versos)

3. No serà obligatori assistir i participar abillats amb el vestit regional, però serà condició indispensable participar amb una correcta vestimenta com a signe de respecte cap al Concurs.

4. El Jurat serà nomenat per la Delegació de Cultura, i la seua decisió serà inapel·lable.

INSCRIPCIÓ

La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual, Tràmits i Servicis, Inscripció Declamació, des del 14 d’octubre fins el 8 de novembre de 2019.

POEMES A DECLAMAR

Cada participant podrà triar qualsevol poema que complisca les característiques de la seua categoria segons la base 2a.

El poema escollit haurà d’adjuntar-se en format PDF al mateix temps que s’inscriga cada participant.

PREMIS

S’establixen els premis següents: PRIMER, SEGON i TERCER premi, per cada una de les diferents categories.

El lliurament dels premis es farà en la Gala de la Cultura en el lloc i en la data que s’anunciaran oportunament.

DATA DEL CONCURS

El concurs es celebrarà en una única fase el dia 15 de desembre de 2019, a partir de les 17:30 hores, i tindrà lloc a l’ATENEU MERCANTIL de València. El veredicte del jurat es farà públic en la web de fallas.com. L’hora de citació per als participants és a les 17:00 hores.

NORMES DEL CONCURS

En aplegar el dia 15, tots els participants hauran de confirmar la seua participació en las taules que estaran convenientment senyalitzades.

Es comunica que durant la Declamació no es permetrà l’accés a la sala.

Finalitzat el Concurs, tots els participants es faran una fotografia de conjunt amb la Fallera Major de València i la seua Cort d’Honor.

La participació en este Concurs suposa l’acceptació d’estes bases, tant per als participants com per a les respectives comissions de falla.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h