• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Resum del ple del mes de juny

La inscripció a la preselecció acaba el 13 de juny

El dimarts 22 de maig, a les 20.00 hores, es va realitzar el Ple de Junta Central Fallera en el Saló d’Actes.

1.APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L’ACTA ANTERIOR

L’acta és aprovada per unanimitat.

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA

La Presidència explica que hi ha una proposta consensuada de classificació de falles de 2019 que va més enllà de la baremació i de la capacitat de triar secció. A més, es pretén, amb els mateixos agents, la consolidació d’una comissió per a treballar per l’estabilitat de la professió de l’artista faller. L’objectiu és: a) comptar amb unes bases d’avaluació b) estudi de la conveniència o no d’unes bases tècniques c) reivindicació de la qualificació professional d) reforçament de la falla com a element central.

Es felicita perquè s’ha incrementat la participació en les competicions esportives.

La inscripció per al concurs de teatre estarà oberta fins al 15 de juny.

La inscripció a la preselecció acaba el 13 de juny. El sorteig de l’orde de celebració dels actes serà el 14 de juny. Les preseleccions en els pavellons municipals de la Fira de Juliol es realitzaran des de l’últim cap de setmana de juny.

La sol•licitud de les recompenses acaba el 12 de juliol i l’esmena d’errades el 27 de setembre,

S’han pagat tots els premis dels concursos de falla. S’han invertit 217.00 euros.

La sol•licitud de permisos d’ocupació de la via pública amb motiu de la festa de Sant Joan ha acabat. A partir de l’11 de juny eixiran els primers permisos per al cap de setmana del 16 de juny.

Encara no s’ha pagat la subvenció d’aniversari. La sol•licitud per a la subvenció de “Germanor” es pot realitzar fins al 18 de juny. Enguany ha augmentat la dotació econòmica i s’ha posat com a condició la utilització de gots reciclables. Prompte es repartirà les ajudes a les comissions afectades per la llei de la Memòria Històrica.

3. APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE LA PROPOSTA CONJUNTA DE CLASSIFICACIÓ DE FALLES 2019 PRESENTADA PER LA JUNTA CENTRAL FALLERA, LA INTERAGRUPACIÓ DE FALLES DE VALÈNCIA, LA FEDERACIÓ DE FALLES D’ESPECIAL, LA FEDERACIÓ DE FALLES DE 1a, LA FEDERACIÓ DE FALLES D’ESPECIAL ENGINY I GRÀCIA, LA FEDERACIÓ DE FALLES INNOVADORES I EXPERIMENTALS I LA FEDERACIÓ D’ARTISTES FALLERS I FOGUERERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La proposta és presentada pel representant per delegació de l’agrupació de falles Sagunt – Quart Jordi Palanca. Informa que la primera reunió per a preparar una proposta conjunta es va realitzar el 16 abril amb diferents agents. Posteriorment s’han incorporat diferents col•lectius fins al tancament de la proposta que es presenta en el Ple.

Per part de JCF defén la proposta la delegació de Falla representada per Salvador Meri. Considera correcta la proposta, ja que ajuda a potenciar la cultura de falla.

Pels delegats i delegades de sectors intervé Ximo Esteve. Considera també que la proposta ajuda a potenciar la falla. Esta tindrà valor, especialment quan arriben a votar-la els presidents de falla en l’Assemblea.

El delegat de sector de Campanar José V. Lahuerta Embuena intervé per a manifestar que està d’acord amb el canvi de la classificació però que s’oposa al fet de marcar uns mínims, ja que va en contra dels mateixos artistes.

Finalment es realitza una votació perquè el Ple es pronuncie a favor o en contra de passar a l’Assemblea de Presidents i Presidentes la proposta. Els resultats són: 7 vots en contra, 62 vots a favor i 6 abstencions. Per tant es passa el projecte de classificació a l’Assemblea.

4.APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE LA PROPOSTA QUE EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES I ELS PRESSUPOSTOS DE LES FALLES DE 2019 SIGA ENTRE EL 15 DE JUNY I EL 16 DE JULIOL DE 2018.

El Ple autoritza per unanimitat que la proposta passe al debat de l’Assemblea de Presidents i Presidentes de falla.

5.APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE LA PROPOSTA DE CANVI DE LES NORMES D’ELECCIÓ DE LES FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA PRESENTADA PELS DELEGATS DEL SECTOR DE PATRAIX

En representació dels delegats de sector de Patraix intervé Alberto Soldado. Exposa un informe on es considera injusta l’assignació de dospreseleccionades per als sectors que no tinguen més de 12 comissions i tres preseleccionades quan en tinguen més. Manifesta que tots els sectors, independentment del total de les comissions que tinguen, haurien de tindre’n tres preseleccionades.

El delegat del sector de la Seu – la Xerea – el Mercat Luis Vicente Coll Mora considera que la proposta no corregix cap discriminació.

La delegada del sector de la Saïdia Mª Cristina Estevez Mariñas considera que, en cas que s’aprovara la proposta, no hauria de posar-se en marxa en este exercici, ja que el termini de la inscripció acaba el 13 de juny.

Secretaria General explica que la proposta va arribar dos dies abans del Ple anterior i que no donà temps a què entrara en eixa sessió. Per eixa raó, ho fa ara.

El president de l’agrupació de la Seu – la Xerea – el Mercat Miguel Guillot Martínez considera que este tema es va tancar en la passada Assemblea i que no creu que haja d’obrir-se de nou.

La Presidència manifesta que la Junta Directiva no es manifesta ni a favor o en contra, encara que apunta que es poden fer esmenes a la proposta que es va aprovar en el seu moment.

El delegat del sector de Benimàmet – Burjassot – Beniferri Pedro Martínez Muñoz esmenta que si els delegats del sector de Patraix en volen tres, ell que són més nombrosos també en volen més.

Finalment la proposta és sotmesa a votació. 37 vots es demostren en contra, 20 a favor i 7 en blanc. Per tant és desestimada i no passa a la consideració de l’Assemblea de Presidents i Presidentes de falla.

6. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, DEL NOU REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA FALLA Núm. 334. DOCTOR MARAÑÓN – MESTRE PALAU (Exp. 309 - 2016/2017)

És aprovat el nou reglament per unanimitat.

7. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, DEL CANVI DE NOM, EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE MEMÒRIA HISTÒRICA, DE LES FALLES Núm. 6, 93, 97, 116, 166, 178, 203, 227, 233, 237, 245, 258, 291 i 331 (Exp. 99 – 2018/2019).

És aprovat per unanimitat el canvi de denominació. Des d’ara els nous noms són estos: Llanterna – na Rovella – av. de l’Oest; general Llorens, Sèneca – Iecla, J. Maestre, Sant Cruz de Tenerife, illes Canàries – Trafalgar; Gayano Lluch, av. La Plata – la Senyera, Senent Ibáñez – Massarrojos, Manuel de Falla – Tamarindos, Calvo Acacio, J. Gales – Litògraf Pascual y Abad, marqués de Malferit i J. Bta. Vives.

8. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA PROPOSTA DE SANCIÓ, PER MALA GESTIÓ ECONÒMICA, CONTINGUDA EN L’EXPEDIENT 223 - 2016/ 2017.

És aprovada per unanimitat la proposta de sanció a fallers de la comissió Quint - Pizarro.

9. INFORME DE DELEGACIONS

La delegació de Festejos informa que s’està celebrant la primera fase del LXI Campionat de Truc i l’XI Campionat de Parxís. S’acabarà el 21 de juny. El 28 de juny serà el sorteig per a la segona fase. Esta es realitzarà dins del programa d’activitats de la Fira de Juliol en els jardins del palau de la Música. La IX Marató de Dòmino es realitzarà el 30 de juny en el casal de la comissió fallera de Gayano – Lluch – Marco Merenciano. La inscripció es va ampliar fins al 25 de juny.

La delegació d’Infantils i Juvenils informa que el XLVIII Concurs de Dibuix es realitzarà el 9 de juny en els jardins del Camí de Montcada. Hi ha apuntades 74 comissions la qual cosa fa que hi haja 496 xiquets i xiquetes inscrits.

La delegació d’Esports infirma que la setmana pròxima s’iniciarà la inscripció per al campionat de futbol – platja.

10. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen diferents intervencions dels membres de JCF.

A les 21.00 hores es va acabar el Ple de JCF.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h