• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Ple mes de desembre

Es convoca al Ple de J.C.F., que tindrá lloc el próxim dia 13 de desembre a les 19:45 hores

 per primera convocatòria i a les 20 hores per segona, en el Saló d’actes de J.C.F., i d’acord amb el següent orde del dia.

Orde del dia

1. Aprovació si procedix de l’acta anterior
2. Informe Presidència
3. Lectura i aprovació, si procedix, del programa de festejos de 2017
4. Composició dels jurats de falles de 2017
5. Poemes a les FFMMV 2017
6. Informe de delegacions
7. Precs i preguntes

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte