• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Bases IV Marató fallera de futbolí juvenil

La inscripció s'efectuarà a partir del dia 30 de novembre de 2023 i fins al 22 de desembre de 2023 a través de la secretaria virtual.

BASES

Art.-1r En aquesta IV Marató, podran participar totes les Comissions Falleres que ho sol·liciten i que degudament estiguen registrades al cens de la Junta Central Fallera.

Cada inscripció, portarà el nom de la Comissió de Falla, així com dels participants, d'entre 14 a 21 anys (ambdós inclosos) i amb el seu corresponent número de cens.

La inscripció s'efectuarà a partir del dia 30 de novembre del 2023 a través de la SECRETARIA VIRTUAL DE JCF. Finalitzant la inscripció el 22 de desembre del 2023. L'organització tècnica d'aquesta Marató estarà a càrrec de la Delegació de Juvenils de Junta Central Fallera.

 

Art.-2r La Marató es jugarà el dissabte 13 de gener de 2024, a les 10.00 hores, en el casal de la Falla Costa i Borràs, Agostina d’Aragó. Carrer Santander, 16.

 

PREMIS

Art.-3r Es lliurarà un trofeu a la parella campiona i subcampiona, així com estendard a cada comissió a la representen. El lliurament de premis es realitzarà al finalitzar el campionat.

 

Art.-4r La Junta Central Fallera nomenarà als delegats necessaris per a cada partida, que tindrà totes les competències i representació de l'organització.

 

Art.-5r Si alguna Comissió abandona la partida en la qual s'està jugant, és considerada com si no haguera iniciat la Marató. El comité elaborarà un informe que es remetrà a la delegació d'incidències i aquesta procedirà a obrir expedient disciplinari. Així mateix la parella que no estiga en el moment d'inici del joc, quedarà automàticament desqualificada.

 

REGLES DE JOC

Art.-6r Les regles de joc d'aquesta Marató, són les que es descriuen en estes Bases, editades per la Delegació de Juvenils de Junta Central Fallera.

 

Art.-7r Es considerarà FALTA GREU i per tant motiu de desqualificació, la no acceptació per part dels participants d'aquestes regles; així com la participació de jugadors no adscrits prèviament.

 

Art.-8r El Comitè de Competició, estarà format per tres persones de la Delegació de Juvenils de Junta Central Fallera.

 

Art.-9r La Inscripció d'aquesta Marató, comporta l'acceptació i coneixement, per les Comissions i els jugadors d'aquestes Bases.

 

Es jugarà amb les normes resumides a continuació, editades per l’Associació Valenciana de Futbolí.

NORMES GENERALS DE L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE FUTBOLÍ NORMES FUTBOLÍ REM F5 AVF

1r.- La bola d’inici de la partida la traurà l’equip situat en el calaix, primer assenyalant que traurà dient “bola” i després havent de tocar amb el seu jugador més allunyat de la “mitjana” amb la banda contrària. Si no es realitza el servei d’aquesta forma es considerarà no vàlid.

2n.- Les boles que eixen fora del camp es ficaran en joc novament des de la mitjana de l’últim que ha rebut el gol.

3r.- No serà vàlida la jugada, ni el gol quan de manera voluntària o involuntària i encara tocant en la defensa i/o porter contrari i/o tots dos alhora, siga producte de: - Marcatge en serra i/o rodar en qualsevol de les barres encara que només fera un volt. - Parada total en qualsevol de les barres. - Passada de ninot a un altre en la barra davantera per a ficar un gol. En cas de passada en la barra davantera haurà de desfer-se el mateix tocant la banda de davant o bé retrocedint la bola a la mitjana, per excepció no es considera passe quan la bola ve d’un rebot. - Reblar al defensa amb la barra davantera, només es pot reblar amb la davantera al porter.

4t.- Totes les infraccions que es cometen, serra, parada, passe, etc., es trauran de la defensa del contrari.

5t. - En cas de reincidir es prendran mesures pertinents i, si fera falta se li donarà per perduda a l’infractor.

6t.- Quan el defensa es disposa a xutar, la davantera contrària ha de romandre quieta.

7m.- No es donarà com a gol la bola que ix rebotada des de dins de la porteria.

8é.- No està permès doblegar les barres o moure en absolut el futbolí.

9é. - En començar i finalitzar la trobada els participants hauran de saludar-se esportivament.

10r -Les partides seran al primer que arribe a 5 gols.

NOTA: La tolerància ha de ser un element bàsic quan es disputen les partides de Futbolí amb gent no habituada a les normes de l’AVF i els jugadors experimentats han de facilitar la normativa en les partides en joc.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte