• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

XXIX Concurs de Maquetes

Les inscripcions s’efectuaran a través de secretària virtual des del 8 de novembre fins al 4 de desembre.

BASES

1) Podran participar totes les Comissions de Falla Infantils constituïdes legalment, i inscrites en el cens de Junta central Fallera de la Ciutat de València.

2) Cada Comissió de Falla podrà presentar només una maqueta, la qual serà de lliure disseny, sent igualment lliures els materials emprats per a la realització de les mateixes.

3) Les maquetes hauran de complir els següents requisits quant a les mesures:

MESURES MÀXIMES: Alçària 70 cm. Diàmetre 50 cm. A més hauran de portar, en lloc visible el “LEMA” i EL NOM DE LA COMISSIÓ, així com anar acompanyada d’una explicació de la mateixa i a ser possible bilingüe.

4) Les inscripcions s’efectuaran a través de secretària virtual, inici 8 de novembre, finalitzant el termini d’admissió el dia 4 de desembre del 2023.

5) Les maquetes hauran d'estar acabades el dia 20 de desembre, el procediment del concurs es notificarà mitjançant comunicat a les falles participants.

6) El Jurat està facultat per a interpretar les BASES d’este Concurs i podrà decidir sobre aquelles qüestions no previstes en les mateixes. Les seues decisions seran inapel·lables.

7) Junta Central Fallera es reserva el dret de suspendre el Concurs si les inscripcions no superen el 10% del cens de Falles de Junta Central Fallera.

8) La inscripció i participació en este concurs, porta implícita l’acceptació d’estes BASES.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte