• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Documentació SGAE

Junta Central Fallera assumirà, igual que en anys anteriors, el pagament dels drets d'autor que puguen derivar-se dels actes d’exaltacions falleres que celebren les comissions.

Estes són les instruccions per a les comissions, que hauran d'atindre's a les normes següents:

1.- Cada falla haurà de presentar en Junta Central Fallera, degudament complimentades, tres instàncies i dos programes de mà almenys amb set dies abans de la celebració de l'acte.

2.- En el cas d'efectuar l’exaltació de la Fallera Major Infantil en dies diferent al de la major, hauran de presentar la documentació mencionada per a cada acte individualment.

3.- En cap cas, les falles hauran d'efectuar el depòsit dels drets d'autor en el local on vaja a efectuar-se la presentació.

4.- La SGAE estendrà, l'endemà de la presentació per part de Junta Central Fallera de les instàncies, un rebut per Falla/Presentació amb l'import dels drets d'autor.

5.- En cas que una comissió no realitze exaltació, igualment haurà de comunicar-ho per escrit a Junta Central Fallera. La comissió que no presente els escrits corresponents, tant si realitzen presentació com si no la realitzen, hauran de fer-se càrrec de les despeses corresponents que genere l’SGAE.

Preguem que es tinga en compte esta informació per evitar problemes posteriors.

** Només es recepciona la documentació de manera presencial.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte