• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Ajornament Propostes elecció Falleres Majors de València

Amb motiu de la presentació, en les últimes hores, de diverses propostes de modificació a la proposta presentada sobre l’elecció de les Falleres Majors de València per al seu debat en l’assemblea de hui, la Junta Directiva ha decidit proposar l’ajornament d’este punt a l’assemblea de juny.

La decisió ve motivada per a afavorir la participació i debat de les propostes i que estes puguen ser estudiades internament per les comissions falleres.

Com que totes les propostes manenen el mateix esquema per a la fase de preseleccions i aposten en la seua gran majoria per un únic jurat per a les dos fases següents, entenem que es pot iniciar el procés amb la voluntat de poder treballar pel màxim consens possible entre totes les propostes en l’assemblea de juny, tal i com hem traslladat als diferents agents que han participat amb les seues propostes.

La Junta Directiva espera que els presidents i presidentes entenguen la situació i agraïxen la seua comprensió.