• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

LX Concurs de Fotografia de Falles 2020

Aquestes són les bases del LX Concurs de Fotografia de les Falles 2020 de Junta Central Fallera

La Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, per mitjà del present LX CONCURS DE FOTOGRAFIA, desitja premiar l'entusiasme de les persones que durant les Falles 2020 realitzen reportatges o fotografies de tot allò que representa l'incomparable món de les Falles.

PARTICIPANTS:
Totes les persones, siguen o no professionals de la fotografia.

MODALITAT:

Color i Blanc i Negre.

TEMA: 

Obligatòria i exclusivament relatiu a la Festa Fallera de 2020; el seu ambient, les gents, les Falles, festejos, etc…

OBRES: 

Cada autor podrà presentar UN MÀXIM de dues fotografies per modalitat, amb total llibertat de tècniques, procediments i/o fotomuntatges.

PRESENTACIÓ:
La grandària de la imatge fotogràfica no excedirà de 40 x 50 cm, i no podrà ser inferior a 20 x 25 cm. Haurà d'anar muntada sobre suport blanc rígid amb mesures exteriors de 40 x 50 cm.
En la realització de les obres hauran d'observar-se les més elementals normes de tiraje de qualitat, en atenció a la perdurabilitat i conservació de l'obra. També cal presentar l'obra en suport digital, en format JPG o TIFF amb les següents característiques: 1920 x 1080 píxels a 300 ppp. La foto tindrà el nom del títol i lema. No es recollirà cap fotografia que no porte suport digital i les dades correctes.

IDENTIFICACIÓ:
Al dors de cada obra figurarà el LEMA i TÍTOL de cada obra, utilitzant per a això els cupons inserits en el butlletí d'aquestes bases. En sobre aparte, degudament tancat i identificat amb el LEMA adoptat, s'inclourà el butlletí d'inscripció degudament emplenat en tots els seus extrems. El butlletí d'inscripció podrà baixar-se de les següents adreces web:

Junta Central Fallera www.fallas.com
Nuevo Centro www.nuevocentro.es
Agrupació Fotogràfica Valenciana www.agfoval.com

DRETS: Exempts.
JURAT: Estarà composat per cinc persones de reconeguda solvència i coneixements de fotografia, sent el mateix qui adjudicarà els premis i seleccionarà, cas de ser necessari, les obres per a l'exposició. La decisió del jurat serà inapel·lable, sent el mateix el responsable d'eliminar del veredicte aquells treballs que no reunisquen les condicions establides en aquestes bases. S'adjudicaran tots els premis establits, no poguent declarar-se “desert” cap d'ells.

PREMIS:
Gran Premi Levante-EMV a la fotografia més “enginyosa” de totes les presentades al concurs, dotat amb 300 euros i Trofeu Levante-EMV.
Gran Premi Nuevo Centro “La cambra va ser allí”, a la millor instantània de totes les fotografies presentades, dotat amb una targeta regale de 300 euros i Socarrat.
Gran Premi La Joia Indumentaristas a la fotografia que millor represente la indumentària valenciana, dotat amb un tall de tela valenciana de 5,5 metres i trofeu.
En cada modalitat (B/N i Color) s'adjudicaran els següents premis:
1r premi: Targeta regale de Nuevo Centro de 250 euros, Socarrat de nou Centre, 2 entrades per a la Sala Rambleta i llibre.
2n premi: Targeta regale de Nuevo Centro de 150 euros, Socarrat de Nuevo Centro, 2 entrades per a la Sala Rambleta i llibre.
3r premi: Trofeu AGFOVAL, targeta regale de Nuevo Centro de 100 euros, Socarrat de Nuevo centro, 2 entrades per a la Sala Rambleta i llibre.
Accesit 1: Socarrat de Nuevo Centro i llibre.
Accesit 2: Socarrat de Nuevo Centro i llibre.

La Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera es reserva el dret d'ampliar el nombre de premis, si la qualitat de les obres presentades segons el parer del jurat qualificador així ho aconsellara, mitjançant el lliurament del nombre d'accèssits que es determine dotats amb Trofeu, cortesia de la Junta Central Fallera i Socarrat, cortesia de Nuevo Centro.

Les fotografies premiades quedaran en propietat de la JUNTA CENTRAL FALLERA.

Els autors de les obres premiades cedeixen els drets de les mateixes a la J.C.F. per a la seua publicació, difusió i ús, sempre que es faça constar, en tot moment, el nom de l'autor.

Els autors de les obres premiades, exposades i/o presentades es responsabilitzen totalment de ser titulars dels drets d'autor i, en conseqüència, que no existeixen drets de tercers. També es responsabilitzen de tota reclamació que poguera sorgir per “drets d'imatge”, quedant alliberats, per això, de tota responsabilitat la J.C.F i entitats col·laboradores o patrocinadores.

CALENDARI DEL CONCURS:

TERMINI DE LLIURAMENT:
Hauran d'entregar-se, exclusivament, en els locals de la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, situats en l'Av. de la Plata núm. 117, 46006 València, de dilluns a dijous de 19 a 20.30 hores. El termini d'admissió serà del 14 d'abril al 14 de maig de 2020. Les obres podran entregar-se en mà o per missatgeria, a ports pagats.

EXPOSICIÓ:
Tindrà lloc en la plaça interior de NUEVO CENTRO, inaugurant-se el dia 4 de juny de 2020 a les 19:00h.

VEREDICTE:
Es farà públic en la pàgina web de la Junta Central Fallera (www.fallas.com), en la de Nuevo Centro (www.nuevocentro.es) i en la de l'Agrupació Fotogràfica Valenciana (www.agfoval.com), així com en diversos mitjans de comunicació.

LLIURAMENT DE PREMIS:
El lliurament de premis establits es realitzarà durant la clausura de l'exposició, que tindrà lloc en la plaça interior de NUEVO CENTRO, a les 19.00 hores del dia 11 de juny de 2020.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES:
Del 22 de juny al 23 de juliol de 2020 en el mateix lloc on es van entregar. Les fotografies no retirades en aquest termini passaran a formar part de l'arxiu fotogràfic de la J.C.F., amb els mateixos drets i deures que les obres premiades. Per a retirar les obres és necessari presentar el resguard que es farà lliurament en la presentació o acreditar ser l'autor de les mateixes mitjançant l'exhibició del D.N.I o autorització expedida pel mateix en la qual es reflectisca, mitjançant fotocòpia, el DNI.

La Junta Central Fallera i organismes patrocinadors o col·laboradors no es fan responsables de les deterioracions, extraviaments o robatoris que pogueren patir les fotografies presentades a concurs, ocasionades per causes alienes a la seua voluntat.

Els autors de les obres presentades a aquest concurs accepten íntegrament el contingut d'aquestes bases. La seua interpretació, així com situacions imprevistes corresponen a la Comissió Organitzadora del concurs, sense que sobre la seua resolució càpia cap reclamació.

Els actes d'inauguració i clausura del LX Concurs de Fotografia estaran presidits per la Fallera Major de València, Srta. Consuelo Llobell Frasquet i la seua Cort d'Honor.

Les seues dades estan registrades en el fitxer de “Concursos” d'ús exclusiu de la JCF. Si vosté desitja exercir el seu dret d'accés, rectificació i/o cancel·lació, ha de dirigir-se per escrit, fax o e-mail a la Secretaria de la Delegació de Cultura de la JCF.

Col·laboren: Nuevo Centro, Agfoval, La Joia Indumentaristas, Espai Rambleta i Levante-EMV.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h