• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Resum de l'Assemblea de desembre

El dimarts 22 de desembre a les 22 hores es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Presidents de Falla a la Sala Rodrigo del Palau de la Música d’acord amb l’orde del dia establit en la convocatòria.

 

1.Aprovació, si procedix, de l’acta anterior

  És aprovada per unanimitat.

2.Informe Presidència

  L’informe de presidència es presenta després de debatre els punts 3, 4 i 5 de l’orde del dia. 

Primerament agraïx la presència de la Fallera Major i de la seua Cort en l’Assemblea, com és tradició en l’última que se’n realitza cada any.

La presidència informa que ja s’ha editat el calendari de JCF. Enguany està dedicat a la candidatura de les falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO i s’ha realitzat amb la col·laboració de diversos fotògrafs. 

Des del 2 de desembre apareix publicat en la pàgina web el pressupost de 2016 de JCF. 

El divendres 18 de desembre es va firmar amb el Col·legi d’Economistes un conveni de col·laboració.  A tot açò s’afig que la Facultat d’Economia de la Universitat de València –EG s’ha incorporat com a entitat col·laboradora per a completar l’estudi de l’impacte econòmic de la festa. 

La copa de nadal, la qual se celebra tots els anys en acabar l’Assemblea de presidents de les comissions falleres de desembre, es realitzarà el 23 de desembre a les 20.00 hores al Palau de l’Exposició per  a permetre una participació millor i més reglada de totes les comissions.

S’informa que les comissions tenen dret a les entrades lliures per  a Expojove. Han de presentar un escrit per  a sol·licitar-ho. Esta s’obri el 26 de desembre i es tanca el 4 de gener.

Les dates dels cursos CRE seran l’11 de gener (comissions amb el número de cens de  l’1 al 110), 12 de gener (comissions amb el número de cens del 111 al 190), 13 de gener (comissions amb el número de cens del 191 al 295) i 14 de gener (comissions amb el número de cens del 296 al 388). No se sap encara la data de la celebració dels cursos de responsables de grup CRE.

Els cursos de jurat de falles es realitzaran el 16 i el 23 de gener de 2016. 

Els mantenidors de les exaltacions seran: el vicerector de Cultura i professor del Departament de Sociologia de la Universitat de València Antonio Ariño Villarroya de la Fallera Major de València i l’escriptor i guionista Carles Cano Peiró de la Fallera Major Infantil

3. Debat i aprovació, si procedix, de les propostes per a la composició dels jurats de falles de 2016.

  La proposta conjunta presentada a l’Assemblea planteja dos opcions per a designar el jurat i dos possibilitats d’incompatibilitats dels membres del jurat. Realitzada la votació l’opció A de jurat és votada per 137 representants i l’opció B per 39. L’opció d’incompatibilitat A és votada per 87 representants i l’opció B per 85. Per tant és aprovada l’opció A de jurat pel la qual estaran classificats en tres grups i la d’incompatibilitat A també.

4. Debat i aprovació, si procedix, de les propostes d’organització interna de l’Exposició del Ninot i de la composició de jurats de millor ninot de secció.

  La proposta conjunta presentada a l’Assemblea planteja tres opcions per a la ubicació dels ninots de les comissions falleres en l’Exposició. Realitzada la votació l’opció A és votada per 145 representants i l’opció per 23 i l’opció C per 10 representants.  Per tant n’és aprovada la A per la qual els ninots es classificaran per seccions.

5. Debat i aprovació, si procedix, de les propostes per  a la partida pressupost participatiu (20.000  euros)

  Són presentades tres propostes per  a repartir esta partida. Estes són les següents:-Proposta A: Recuperació del festival infantil -Proposta B: Millora del programa informàtic de gestió de censos i de la secretaria virtual-gestió on line -Proposta C: Infantils, joventut i servici d’assessorament i gestió fiscal i tributària.  Realitzada la votació la proposta A rep 53 vots, la proposta B 80 vots i la proposta C 34 vots. Hi ha 11 vots en blanc i 2 nuls. Per tant n’és aprovada la B.

6. Lectura i aprovació, si procedix, del programa de festejos de 2016

  És aprovat el programa d’actes per aclamació.

7.Precs i preguntes

 Intervenen representants de diferents comissions falleres.

 El representant de la Interagrupació de les Falles de València demana que es faça una votació per a la inclusió o no de les dos ortografies valencianes en el Llibre Oficial Faller i la dels poemes d’Ampar Cabrelles dedicats a les falleres majors. Ho autoritza la presidència però diu que l’aplicació del resultat dependrà de l’informe tècnic que se’n faça.  Realitzada la votació l’Assemblea vota a favor de la inclusió de la votació d’eixe tema. Es planteja la següent pregunta literalment: “ Es vol incloure qualsevol text en el Llibre Oficial faller independentment de la normativa lingüística valenciana utilitzada, inclosos els versos d’Ampar Cabrera?”. El resultat de la votació és que 127 vots són favorables, 9 desfavorables, 2 nuls i 4 estan en blanc. Per tant l’Assemblea aprova eixa proposta.

  Seguidament es  va tancar la sessió a la 01.30 hores de la nit.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte