• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Coneguem a la Delegació d'Incidències i Demarcacions

Hui coneguem a la Delegació d'Incidències i Demarcacions de JCF.

 

Parlar de la Delegació d'Incidències és parlar, possiblement, d'una de les delegacions més conegudes de Junta Central Fallera. Està inscrita en la Vicepresidència quarta, la que representa Javier Tejero. Si per alguna cosa és coneguda "Incidències i demarcacions" és per la seua labor mediadora en els conflictes que l'engranatge d'una festa tan gran i complexa com són les Falles, de manera que sempre estan garantint que tot procedisca de la millor manera possible en tots els àmbits de la ciutat. 

Esta Delegació d'activitat tan complexa està formada per quatre àrees: la que li dóna nom, Incidències i demarcacions, Participació Ciutadana, Assessoria Jurídica i Protecció de dades, amb un total de 27 persones entre membres de JCF, advocats i procuradors.

La Delegació d'Incidències juntament amb l'Assessoria Jurídica, té com a competències la d'informar consultes que se sol·liciten referents a qüestions d'àmbit faller.

Intervenir i resoldre  conflictes que pogueren sorgir entre fallers, comissions de falla durant l'exercici i desenvolupament de les activitats així com també resoldre o intentar resoldre els conflictes amb tercers: per exemple veïns. Una altra de les tasques d'esta delegació és la d'ajudar i treballar en els Reglaments Fallers que les comissions lliuren per a la seua revisió i posterior aprovació pel Ple.

En el mes de març la principal tasca és la de resoldre o mediar entre els veïns i les comissions de falla, pel tema de talls de carrer i muntatge de carpes. Especialment, durant la setmana fallera estan de guàrdia els components de la delegació per si en algun moment ocorreguera alguna incidència , i intentar resoldre-la al més prompte possible i de manera més satisfactòria. Durant el dia de San José i més concretament en la nit de la "cremà" membres de la delegació van amb un inspector de bombers per a supervisar les falles que no ha demanat protecció i en eixe moment sorgeixen dubtes sobre la seguretat de l'acte i per tant sol·liciten la seua protecció, de manera que es corrobora que eixa protecció està o no en risc aportant totes les mesures de seguretat.

Quant a l'àrea de Participació ciutadana hem d'advertir que té com a principal missió la d'intervenir entre les comissions falleres i veïns perquè hi haja un bon enteniment en el bé de la festa. 

També realitza i organitza els cursos CRE per a les comissions falleres i els seus fallers.

L'àrea de Protecció de dades es dedica principalment a l'assessorament a les comissions de falles de la llei de protecció de dades, cosa que ara tenim que tindre molt en compte i del que hem d'estar ben informat. A més este àrea té com a finalitat demanar, tramitar i arxivar els certificats de penals dels delegats d'infantils de les diferents comissions. 

Açò és a grans trets les funcions de la Delegació d'Incidències i Demarcacions i les seues àrees.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte