• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Resum de l'Assemblea de juny

El dimarts 28 de juny a les 22 hores es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Presidents.

El dimarts 28 de juny a les 22 hores es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Presidents de Falla a la Sala Rodrigo del Palau de la Música d’acord amb l’orde del dia establit en la convocatòria.

PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix, de l’acta anterior

  L’acta és aprovada per unanimitat.

SEGON PUNT: Informe de la Presidència

  La presidència informa que s’han pagat els premis a les falles.

  La batalla de flors serà el 31 de juliol. Enguany tindran el protagonisme dels sectors fallers i no de les agrupacions. Des de l’1 de juliol començarà la venda dels tiquets per al sopar de la “punxà” que se celebra la vespra de l’acte. S’està intentant augmentar l’aforament per a la Batalla de Flors. Enguany es continuarà també amb la possibilitat de compra d’entrades on-line.

  És nomenat com a últim membre de lliure designació de Junta Central Fallera el faller Nicolás Garcés.

  El 14 de juliol s’entregaran els ninots indultats i els retrats de les Falleres majors en el Museu Faller.

  El 3 de juliol hi haurà una reunió amb els tècnics del centre cultural “la Rambleta” per  a estudiar les condicions de l’espai per al concurs de teatre.

  El 4 de juliol serà la cloenda de les Escoles de Cant d’Estil Tabal i Dolçaina.

 S’estan realitzant negociacions amb els directius de la “Ciutat de les Arts i de les Ciències” per  a firmar un conveni de col·laboració de tres anys per a la realització de l’Exposició del Ninot.

El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports José Manuel Acosta García  exposa que l’acte del rècord de paelles cuinades s’ajorna per a l’octubre. El 30 de juny es farà una reunió per a preparar la realització d’un festival juvenil. Finalment comunica que els campionats de futbet i futbol 7 començaran després de l’estiu.

 

TERCER PUNT: Aprovació, si procedix, de les normes d’elecció de les Falleres Majors de València

  La proposta, consensuada entre la directiva i els diversos sectors fallers que també en presentaren alguna, es basa en un jurat únic de 7 persones per  a la selecció de les corts i de les falleres majors. Quatre membres del jurat seran elegits per l’Assemblea de presidents entre presidents de falla, d’Agrupació i membres de JCF ( sols podra haver un president d’Agrupació i un component de JCF) i 3 per la Directiva (dos n’han de ser falleres majors o membres de les corts d’honor d’uns altres anys i el tercer membre ha de ser faller). La proposició és aprovada per 123 vots favorables, 45 abstencions i 2 vots en contra.

 

QUART PUNT: Classificació de Falles 2017

  La directiva proposa la pròrroga del sistema de classificació de l’exercici anterior però que s’assumisca la proposició de la Federació de Falles de la secció 1A perquè s’augmente a dos falles més l’esmentada secció. La proposta de la Interagrupació Fallera i d’altres agents de la festa es considera que cal aparcar-la fins a l’abril, ja que ara les comissions tenen preparats els contractes. S’agraïx el treball que estos estan realitzant.

  El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports José Manuel Acosta García explica que este sistema de baremació, basat en els pressupostos de les comissions, es fonamenta en una fórmula matemàtica que classifica les  falles per sectors. La presidència exposa que en les carpetes de pressupostos de les falles es preguntarà per setembre de manera orientativa en quina secció desitja estar cada comissió.

  El representant de la comissió fallera núm. 110 (plaça de Lope de Vega) exposa que el canvi en la secció 1A pot afectar negativament a la resta de seccions. El representant de la comissió fallera núm. 242 (Ribera-Convent de Santa Clara) considera que no ha de ser perjudicial. El representant de l’Agrupació de l’Olivereta exposa  que la Interagrupació i els altres sectors festius implicats en la realització d’una proposta de classificació de falles entenen la posició de la directiva i consideren positiu que s’ajorne la seua proposta fins al mes d’abril.

  El sistema de classificació presentat per la Junta Directiva és aprovat per 68 vots  a favor, 58 vots en contra i 57 abstencions.

QUINT PUNT: Precs i preguntes

  Finalment es produïxen diferents intervencions dels representants de les comissions de falla.

  Es va tancar la sessió a les 23.28 hores de la nit.

Foto: Armando Romero

  • ARF 1622
  • ARF 1623
  • ARF 1639
  • ARF 1650
  • ARF 1657

 

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte