• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Resum del ple de maig

El dimarts d’abril a les 20.00 hores es va realitzar el Ple ordinari de Junta Central Fallera al Saló d’Actes.

 

El dimarts d’abril a les 20.00 hores es va realitzar el Ple ordinari de Junta Central Fallera al Saló d’Actes.

1.APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L’ACTA ANTERIOR
L’acta és aprovada per unanimitat.

2.CONSTITUCIÓ DE JUNTA CENTRAL FALLERA
Es constituïx la Junta Central Fallera, amb el nomenament de la Junta Directiva per part del President. Esta resulta composta pels següents membres:
Vicepresident 1r : José Manuel Acosta García  (àrees de Festejos, Infantil, Joventut i Esports)
Vicepresidenta 2a : Montserrat Catalá Anglesola (àrees de Promoció i Comunicació)
Vicepresidenta 3a : Mercedes de la Guia Maciá (àrees de Relacions Publiques i Juntes Locals)
Vicepresident 4t : Javier Tejero Zabal (àrea d’incidències, demarcacions i falla)
Vicepresidenta 5a : Inmaculada Guerrero Bolinches (àrees de Cultura i Documentació)

Seguidament queden constituïdes les diferents delegacions de Junta Central Fallera amb els nomenaments dels/de les delegats/des, secretaris/àries i resta de càrrecs de la directiva. Estos són els següents:

VICEPRESIDÈNCIA 1a - ÀREES DE FESTEJOS, INFANTIL, JOVENTUT I ESPORTS

Delegació de Festejos
Delegat: Francisco J. Sivera Moreno
Secretari: José Vicente Lahuerta Embuena

Delegació d’Infantils i Joventut
Delegat: Josep Garcia Bosch
Secretari: Enrique Salvador Puig

Delegació d’Esports
Delegat: Mónica Ballester Campo
Secretària: Ignació García-Janini Foix

VICEPRESIDÈNCIA 2a – ÀREES DE PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ

Delegació de Promoció
Delegat: Antonio Marco Albert
Secretari: Miguel Ángel Pérez Alba

Delegació de Comunicació
Delegat: Aitor Orozco Cuñat
Secretària: Olga García Salguero

VICEPRESIDÈNCIA 3a – ÀREES DE RELACIONS PÚBLIQUES I JUNTES LOCALS
Delegació de Relacions Públiques
Delegat: Daniel Buj Escorihuela
Secretària: María Vicenta Pascual Aguar

Delegació de Juntes Locals
Delegat: Ferran Martínez Gómez
Secretari: Manuel Jorge González

VICEPRESIDÈNCIA 4a – ÀREA D’INCIDÈNCIA, DEMARCACIÓ I FALLA

Delegació d’Incidències i Demarcacions
Delegat: Antonio Lázaro López
Secretari: Antonio Muñoz López

Delegació de Falla
Delegat: Salvador García Meri
Secretari: Roberto Elias Martín Mekboub

VICEPRESIDÈNCIA 5a – ÀREES DE CULTURA I DOCUMENTACIÓ

Delegació de Cultura
Delegat: Salvador Carsí Sancho
Secretària:Inmaculada Mata Martínez

Delegació de Documentació (Arxiu,Censos i Biblioteca, i Publicacions)
Delegat: Javier Mozas Hernando
Secretari: Luis Vicente Coll Mora

SECRETARIA GENERAL

Secretaria

Alejandro Rodríguez Pedret
Pedro Alias de Rueda
Francisco Llago Ramírez

Tresorer
Juan Luis García Aracil

Recompenses
Luis Carlos Cortés Ballesteros
Luis Gallart Gamir

Informàtica
Ángel Gimeno Hernández
Enrique José Aviñó Hernández

Secretari d’Actes
Lluís M. Mesa i Reig

Tècnic d’Administració General
Vicente Revert Tapia

3.INFORME PRESIDÈNCIA
L’informe del compte general presentat en la reunió del Consell Rector de Junta Central Fallera del 13 de maig va ser aprovat per unanimitat. El 30 de maig acaba el termini per a inscriure a les precandidates a falleres Majors de València i Corts d’honor. El 6 de juny es farà el sorteig del calendari de les preseleccions. Per al 3 de juliol s’està preparant un acte destacat i se sol·licita que les comissions i sectors no realitzen cap acte col·lectiu. Ja estan pagades les subvencions a les falles de l’exercici anterior i s’està iniciant el pagament de les subvencions als carrers il·luminats.
El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports José Manuel Acosta García explica que el 3 de juliol a les 19.00 hores se celebrara un acte pera batre el record guinness de paelles cuinades alhora patrocinat per “Arroz la Fallera”. S’ha millorat el conveni amb la Fundació Trinidad Alfonso per a dotar amb més i millors premis la participació de les comissions falleres en la mitja marató i en la marató de València. A més s’organitzaran plans d’entrenaments per a potenciar la participació dels fallers i de les falleres en eixes proves atlètiques.

4.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES NORMES D’ELECCIÓ DE LES FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA
Es fa per tramitada esta normativa. Es manifesta que se’n poden presentar al·legacions al text i propostes millorades per tal d’aprovar-les en l’Assemblea de Presidents del 31 de maig.

5.INFORME DE DELEGACIONS
La delegació de Festejos informa que la inscripció per al campionat de dòmino acaba el 26 de maig i que este se celebrarà el 4 de juny des de les 9.00 hores al casal de la falla Gayano Lluch-Marcos Merenciano. Hi ha per ara 36 parelles inscrites. La inscripció per als campionats de truc i parxís acaba el 26 de maig i la primera fase s’ha d’acabar abans del 16 de juny. El sorteig de la segona en serà el 23 de juny. Esta es desenrotllarà al pavelló sud de la Fira de Juliol el dilluns i dimecres.
La delegació d’Infantils informa que l’11 de juny en la zona d’aparcament dels autobusos del Museu Príncep Felip de la Ciutat de les Arts i les Ciències se celebrarà el 46 Concurs de Dibuix de 10.00 a 12.00 hores. El termini d’inscripció acaba el 9 de juny.
La delegació d’Esports informa que la inscripció als campionats de futbol 7, futbol sala i pàdel masculí acaba el 27 de maig. El 16 de setembre acaba la inscripció per als de pàdel femení i frontenis.
La delegació de Cultura informa que el 8 de juny a les 19.00 hores s’inaugurarà la 56 edició del Concurs de Fotografia en el centre comercial Nuevo Centro. El 15 de juny es lliuraran els premis. El 9 de juny a les 20.15 hores s’estrenaran els pasdobles de les falleres majors compostos pels Mestres Hugo Chinesta i Martínez Gallego respectivament. Les peces seran interpretades per la Banda Municipal de València als jardins del Palau de la Música. Les Escoles de Cant d’estil i dolçaina acaben el curs el mes de juny.

6.INCIDÈNCIES: APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DELS SEGÜENTS EXPEDIENTS:

EXP. 01/2016-2017, FALLA Núm. 330, REFERENT A INCOMPLIMENT DE REGLAMENT.

EXP. 02/2016-2017, FALLA Núm. 143, REFERENT A INCOMPLIMENT DE REGLAMENT.
Són debatuts els expedients relatius a la incidència de dos comissions falleres per haver desplaçat la “plantà” de la falla a un altre lloc sense haver avisat a Junta Central Fallera, tal com s’exposa en el reglament Faller. Els expedients no són aprovats i es retiren.

7.PRECS I PREGUNTES
Es realitzen diferents intervencions dels membres de JCF.

A les 21.30 hores es va acabar el Ple de JCF.

Fotos: Armando Romero

  • ARF 0695
  • ARF 0705
  • ARF 0709
  • ARF 0713
  • ARF 0716
 

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h