• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

Bases campionats de futbolí de Junta Central Fallera 2021-2022

Estes són les bases de la VI marató fallera de futbolí, la II marató fallera juvenil i la III marató fallera infantil

6a MARATÓ FALLERA DE FUTBOLÍ

Amb la col·laboració de l'Associació Valenciana de Futbolí

La participació estarà subjecta a les següents:
BASES
Art.-1r En aquesta 6a Marató podran participar totes les Comissions Falleres que el sol·liciten i que degudament estiguen registrades en el cens de Junta Central Fallera.
Cada comissió podrà inscriure les parelles que vulga.
La inscripció s'efectuarà a partir del dia 10 de novembre del 2021 a través de SECRETÀRIA VIRTUAL DE JCF. Finalitzant la inscripció el 21 de novembre del 2021.
L'organització tècnica d'aquesta Marató estarà a càrrec de la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera.
Art.- 2r La Marató es jugarà el dissabte 11 de decembre, a les 10.00 h., en el lloc que oportunament es comunicará.
Art.- 3r premis: Es lliurarà trofeu a la parella campiona i subcampiona, així com estendard a cada comissió a la que representen. El lliurament de premis es realitzarà al acabar el campionat.
Art.- 4r La Junta Central Fallera nomenarà als Delegats necessaris per a cada partida, que tindrà totes les competències i representació de l'Organització.
Art.- 5r Si alguna Comissió abandona la partida en la qual s'està jugant, és considerada com si no haguera iniciat la Marató.
Així mateix la parella que no estiga en el moment d'inici del joc, quedarà automàticament desqualificada.
Art.- 6r Les regles d’aquest joc d’aquesta Marató són les que es descriuen en aquestes Bases, editades per la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera.
El comité elaborarà un informe que es remetrà a la delegació d'incidències i aquesta
procedirà a obrir expedient disciplinari.
Art.- 7r Es considerarà FALTA GREU i per tant motiu de desqualificació, la no acceptació per part dels participants d’aquestes regles; com així mateix la participació de jugadors no adscrits prèviament.
Art.-8r El Comitè de Competició, estarà format per tres persones de la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera.
Art.- 9r La Inscripció d’aquesta Marató comporta l’acceptació i coneixement, per les Comissions i els jugadors d’aquestes Bases.

Es jugaran amb les normes resumides a continuació, editades per l’AssociacióValenciana de Futbolí

NORMES GENERALS DE L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE FUTBOLÍ NORMES FUTBOLÍ REM F5 AVF
1r -La bola d’inici de la partida la traguera l’equip situat en el calaix, primer assenyalant que traurà dient “bola” i després havent de tocar amb el seu jugador més allunyat de la “mitjana” amb la banda contrària. Si no es realitzael servei d’aquesta forma es considerarà no valgut.
2r -Les boles que isquen fora del camp es podran en joc novament des de lamitjana de l’últim que ha rebut el gol.
3r -No serà vàlida la jugada, ni en gol quan de manera voluntària o involuntària i encara tocant en la defensa i/o porter contrari i/o tots dosalhora, siga producte de:
3-1 -Marcatge en serra i/o rodar en qualsevol de la barres encara quenomés fera un volt.
3-2 -Parada total en qualsevol de les barres.
3-3 -Passada de ninot a un altre en la barra davantera per a ficar gol. En cas de passada en la barra davantera haurà de desfer-se el mateix tocantla banda de davant o bé retrocedint la bola a la mitjana, per excepció no es considera passe quan la bola ve d’un rebot.
3-4 -Reblar al defensa amb la barra davantera, només es pot reblar ambla davantera al porter.
4r -Totes les infraccions que es cometen, serra, parada, passe, etc.,es tragueren des de la defensa del contrari.
5r -En cas de reincidir es prendran mesures pertinents, i si fera falta se lidonarà per perduda a l’infractor.
6r -Quan el defensa es disposa a xutar, la davantera contrària ha de romandre quieta.
7r – No es donarà com a gol la bola que sale rebotada des de dins de la porteria.
8r -No està permès doblegar les barres o moure en absolut el futbolí.
9r -En començar i finalitzar la trobada els participants hauran de saludar-se esportivament.
10r -Les partides seran al primer que arribe a 5 gols.

NOTA: La tolerància ha de ser un element bàsic quan es disputen les partidesde Futbolí amb gent no habituada a les normes de l’AVF i els jugadors experimentats ha de facilitar la normativa en les partides en joc.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. ESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

II MARATÓ FALLERA DE FUTBOLÍ Categoria JUVENIL

Amb la col·laboració de l'Associació Valenciana de Futbolí

La participació estarà subjecta a les següents:

BASES
Art.-1r En aquesta II Marató, podran participar totes les Comissions Falleres que ho sol·liciten i que degudament estiguen registrades al cens de la Junta Central Fallera.
Cada inscripció, portarà el nom de la Comissió de Falla, així com dels participants, d'entre 14 a 21 anys (ambdos inclossos) i amb el seu corresponent número de cens.
La inscripció s'efectuarà a partir del dia 10 de novembre del 2021 a través de la SECRETÀRIA VIRTUAL DE JCF. Finalitzant la inscripció el 21 de novembre del 2021. L'organització tècnica d'aquesta Marató estarà a càrrec de la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera.
Art.- 2r La Marató es jugarà el dissabte 11 de desembre del 2021, a les 10.00 hores, al lloc que oportunament es comunicarà.
PREMIS
Art.- 3r Es lliurarà un trofeu a la parella campiona i subcampiona, així com estendard a cada comissió a la representen. El lliurament de premis es realitzarà en la Gala Juvenil que oportunament s'anunciarà.
Art.- 4r La Junta Central Fallera nomenarà als delegats necessaris per a cada partida, que tindrà totes les competències i representació de l'organització.
Art.- 5r Si alguna Comissió abandona la partida en la qual s'està jugant, és considerada com si no haguera iniciat la Marató

El comité elaborarà un informe que es remetrà a la delegació d'incidències i aquesta procedirà a obrir expedient disciplinari.

Així mateix la parella que no estiga en el moment d'inici del joc, quedarà automàticament desqualificada.
El comité elaborarà un informe que es remetrà a la delegació d'incidències i aquesta procedirà a obrir expedient disciplinari.

REGLES DE JOC
Art.- 6r Les regles de joc d'aquesta Marató, són les que es descriuen en estes
Bases, editades per la Delegació de Juvenils de Junta Central Fallera.
Art.- 7r Es considerarà FALTA GREU i per tant motiu de desqualificació, la no acceptació per part dels participants d'aquestes regles; així com la participació de jugadors no adscrits prèviament.
Art.-8r El Comitè de Competició, estarà format per tres persones de la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera.
Art.- 9r La Inscripció d'aquesta Marató, comporta l'acceptació i coneixement, per les Comissions i els jugadors, d'aquestes Bases.
Es jugaran amb les normes resumides a continuació, editades per l'Associació Valenciana de Futbolí

NORMES GENERALS DE L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE FUTBOLÍ NORMES FUTBOLÍ REM F5 AVF

1r -La bola d'inici de la partida la traurá l'equip situat en el calaix, primer assenyalant que traurà dient “bola” i després havent de tocar amb el seu jugador més allunyat de la “mitjana” amb la banda contrària. Si no es realitza el servei d'aquesta forma es considerarà no vàlid.
2n -Les boles que isquen fora del camp, es pondran en joc novament des de la mitjana de l'últim que ha rebut el gol.
3r -No serà vàlida la jugada, ni en gol quan de manera voluntària o involuntària i encara tocant en la defensa i/o porter contrari i/o tots dos alhora, siga producte de:
3-1 -Marcatge en serra i/o rodar en qualsevol de la barres encara que només fera un volt.
3-2 -Parada total en qualsevol de les barres.
3-3 -Passada de ninot a un altre en la barra davantera per a ficar gol. En cas de passada en la barra davantera haurà de desfer-se el mateix tocant la banda de davant o bé retrocedint la bola a la mitjana, per excepció no es considera passe quan la bola ve d'un rebot.
3-4 -Reblar al defensa amb la barra davantera, només es pot reblar amb la davantera al porter.
4t -Totes les infraccions que es cometen, serra, parada, passe, etc., es trauran des de la defensa del contrari.
5é -En cas de reincidir es prendran mesures pertinents, i si fera falta se li donarà per perduda a l'infractor.
6é -Quan el defensa es disposa a xutar, la davantera contrària ha de romandre queta.
7é – No es donarà com a gol la bola que eixca rebotada des de dins de la porteria.
8é -No està permès doblegar les barres o moure en absolut el futbolí.
9é -En començar i finalitzar la trobada, els participants hauran de saludar-se esportivament.
10é -Les partides seran al primer que arribe a 5 gols.

NOTA: La tolerància ha de ser un element bàsic quan es disputen les partides de Futbolí amb gent no habituada a les normes de l'AVF i els jugadors experimentats ha de facilitar la normativa en les partides en joc.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. ESTES BASES ESTARN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Bases de la III Marató Faller de Futbolí Infantil de Junta Central Fallera

BASES
Art.-1r En aquesta III Marató podran participar totes les Comissions Falleres que ho solꞏliciten i que degudament estiguen registrada en el cens de Junta Central Fallera.
Cada inscripció portarà el nom d'UNA PARELLA PER FALLA.
CATEGORIES

  • Sub10 - 2010- 2013
  • Sub14 – 2007 – 2010

Les Comissions participants en la Marató, estan convidades per l'organització a l'esmorzar i menjar que se celebrarà.
La inscripció s'efectuarà a partir del dia 10 de novembre del 2021 a través de SECRETÀRIA VIRTUAL DE JCF. Finalitzant la inscripció el 21 de novembre del 2021
L'organització tècnica d'aquesta Marató estarà a càrrec de la Delegació d'Infantils de Junta Central Fallera.
Art.- 2r La Marató es jugarà el diumenge 12 de desembre del 2021, a les 10.00 h., en el lloc que oportunament es comunicará.
Art.- 3r premis: Es lliurara trofeu a les tres parelles classificades de cada categoria, asi com a estendard a cada comissió a la qual representen. El lliurament dels premis es realitzara en la GALA INFANTIL.
Art.- 4r La Junta Central Fallera nomenarà als Delegats necessaris per a cada partida, que tindrà totes les competències i representació de l'Organització.
Art.- 5r Si alguna Comissió abandona la partida en la qual s'està jugant, és considerada com si no haguera iniciat la Marató.
Així mateix la parella que no estiga en el moment d'inici del joc, quedarà automàticament desqualificada.

Art.- 6r Les regles d'aquest joc d'aquesta Marató són les que es descriuen en aquestes Bases, editades per Junta Central Fallera.
Art.- 7r Es considerara MANCADA GREU i per tant motiu de desqualificació, la no acceptació per part dels participants d'aquestes regles; com així mateix la participació de jugadors no adscrits prèviament.
Art.-8r El Comitè de Competició, estarà format per tres persones de la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera.
Art.- 9r La Inscripció d'aquesta Marató comporta l'acceptació i coneixement, per les Comissions i els jugadors d'aquestes Bases.
Es jugaran amb les normes resumides a continuació, editades per l'Associació Valenciana de Futbolí

NORMES GENERALS DE L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE FUTBOLÍ / NORMES FUTBOLÍ REM F5 AVF
1-La bola d'inici de la partida la traguera l'equip situat en el calaix, primer assenyalant que traurà dient “bola” i després havent de tocar amb el seu jugador més allunyat de la “mitjana” amb la banda contrària. Si no es realitza el servei d'aquesta forma es considerarà no valgut.
2-Les boles que isquen fora del camp es podran en joc novament des de la mitjana de l'últim que ha rebut el gol.
3-No serà vàlida la jugada, ni en gol quan de manera voluntària o involuntària i fins i tot tocant en la defensa i/o porter contrari i/o tots dos alhora, siga producte de:
3-1 -Marcatge en serra i/o rodar en qualsevol li les agranes encara que només fera un volt. 3-2 -Parada total en qualsevol de les barres.
3-3 -Passada de ninot a un altre en la barra davantera per a ficar gol. En cas de passada en la barra davantera haurà de desfer-se el mateix tocant la banda de davant o bé retrocedint la bola a la mitjana, per excepció no es considera passe quan la bola ve d'un rebot.
3-4 -Reblar al defensa amb la barra davantera, només es pot reblar amb la davantera al porter.
4-Totes les infraccions que es cometen, serra, parada, passe, etc., es tragueren des de la defensa del contrari.
5-En cas de reincidir es prendran mesures pertinents, i si fera falta se li donarà per perduda a l'infractor.
6-Quan el defensa es disposa a xutar, la davantera contrària ha de romandre quieta. 7– No es donarà com a gol la bola que sale rebotada des de dins de la porteria.
8-No està permès doblegar les barres o moure en absolut el futbolí.
9-En començar i finalitzar la trobada els participants hauran de saludar-se esportivament. 10-Les partides seran al primer que arribe a 5 gols.

NOTA: La tolerància ha de ser un element bàsic quan es disputen les partides de Futbolí amb gent no habituada a les normes de l'AVF i els jugadors experimentats ha de facilitar la normativa en les partides en joc.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. ESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte