• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Protocol de mesures Covid-19 per a associacions festeres i culturals (14/07/2021)

Protocol de mesures Covid-19 per a associacions festeres i culturals (14/07/2021)

El passat 12 de juliol es van publicar les noves mesures sanitàries a la Comunitat Valenciana a causa de la pandèmia.

Adjuntem el protocol per a associacions festeres i culturals, que ja està en vigor. Es tracta d'un extracte de l'ordre que es va enviar el passat 13 de juliol.

NORMES PER A L'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS I REUNIONS DEL MOVIMENT VEÏNAL, ASSOCIACIONS FESTERES, CULTURALS I ALTRES ENTITATS ASSOCIATIVES

El moviment associatiu, constituït per associacions de veïns, associacions cíviques, culturals, festeres i ciutadanes en general, constitueix un element que vertebra i vehicula la participació de la ciutadania en la societat de la qual forma part. És necessari disposar de normes i recomanacions que asseguren el funcionament normal d'aquestes entitats i el desenvolupament d'esdeveniments i reunions dins del seu àmbit d'actuació, dins dels condicionants que suposa la situació de pandèmia per COVID-19.
Així, a més del compliment de la normativa vigent i amb la finalitat de facilitar el desenvolupament d'aquestes activitats evitant situacions de risc, es dicten les següents normes i recomanacions protocol·làries.

NORMES I RECOMANACIONS:

• Les seus festeres regulades en el Decret 28/2011, de 18 de març, de Consell, podran obrir per a la realització de les seues activitats amb una limitació d'aforament de l'75%.

• Si es duen a terme activitats assimilables a les d'hostaleria i restauració s'estarà al que disposa per a aquest sector, excepte pel que fa a l'horari de tancament que serà el que correspongui a les seus festeres segons la seua regulació específica.

• Per a trobades socials, tant en espais tancats com a l'aire lliure, no es podran formar grups de més de 10 persones, llevat que es tracte de persones convivents o llevat que es tracte de dos nuclis de convivència. Per a activitats institucionals o qualsevol altra activitat s ́ haurà d ́estar al que estableixen les mesures específiques de la normativa vigent.

• Les normes i recomanacions contingudes en aquest apartat s'aplicaran a tota mena d'actes desenvolupats per les entitats i associacions ciutadanes dins del seu àmbit territorial i sectorial.

• Per a les trobades o activitats culturals que hagen de realitzar, s'estarà al que es disposa en la normativa vigent en el que siga aplicable. En tot cas, l'aforament màxim permés serà del 75% i es donarà compliment a la normativa aplicable a cada tipus d'esdeveniment.

• Els organitzadors hauran de disposar d'un llistat d'assistents i mitjà de contacte disponible (mòbil, mail) complint amb les normes de protecció de dades de caràcter personal. Aquests llistats es posaran a la disposició de les autoritats sanitàries si així ho requeriren. S'haurà de garantir entrada i eixida escalonada per a evitar aglomeracions de persones. Per al cas de comptar amb dues portes, s'establirà un circuit d'entrada i eixida. En cas contrari, l'entitat responsable organitzarà torns escalonats.

• Les reunions o activitats se celebraran en espais que permeten el manteniment de la distància de seguretat d’1,5 m (excepte nuclis de convivència i altres excepcions previstes en la normativa vigent) i la resta de mesures de seguretat i higiene, especialment la ventilació. Es prioritzarà la realització de les activitats a l'aire lliure.

• El lloc estarà proveït de seients individuals de manera que es garantisca la distància interpersonal d’1,5 m (excepte entre convivents i altres excepcions previstes en la normativa vigent) i les persones assistents romanguen assegudes, sense que es permeta formar grups dempeus.

• S'haurà de senyalitzar l'ocupació màxima permesa en els lavabos, tenint en compte que l'ocupació màxima per al seu ús serà del 50%. Haurà de reforçar- se la neteja i desinfecció dels referits espais garantint sempre l'estat de salubritat i higiene d'aquests.

• Les persones amb símptomes compatibles amb COVID-19 hauran d'abstindre's d'acudir a aquests llocs.

• Es tindrà en compte la participació de persones majors de 65 anys i/o menors d'edat en el disseny de les activitats per a assegurar la deguda distància de seguretat i protecció de la població de risc.

• Es dissenyaran les activitats dirigides a menors d'edat de manera que s'eviten aglomeracions i s'assegure la distància interpersonal de seguretat d’1,5 m.

• S'evitarà realitzar activitats que impedisquen el manteniment de la distància de seguretat interpersonal. No es permet el ball.

• El lloc de reunió estarà proveït de gel desinfectant amb activitat viricida, l'aplicació de la qual serà obligatòria per a totes les persones participants abans de l'inici de la reunió o activitat i estarà disponible en tot moment.

• S'assegurarà l'ús de màscara per tots els participants de sis anys d'ara en avant, preferentment màscara quirúrgica. Es recorda la prohibició de l'ús màscara amb vàlvula exhalatòria.

• S'assegurarà la ventilació contínua del lloc on se celebrarà l'esdeveniment.

• L'hora màxima de tancament i finalització de les activitats tindrà en compte l'horari de limitació de la llibertat de circulació i altres limitacions disposades en la normativa vigent a cada moment.

• De no haver-hi zones adequades per al compliment de les normes anteriors ni alternatives de celebració no presencial, es recomana posposar l'activitat fins a disposar de llocs adequats que permeten complir les normes d'higiene i seguretat.

• L'entitat organitzadora vetlarà pel compliment de totes aquestes mesures, i haurà de procedir a la suspensió de l'activitat si durant el seu desenvolupament es comprova la impossibilitat del seu compliment.

En València, en data de signatura electrònica
SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SALUT PÚBLICA I DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte