• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Bases i inscripcions I concurs d'audiovisuals de Junta Central Fallera

La Junta Central Fallera, per mitjà de la seua Delegació de Cultura, convoca el primer concurs d'audiovisuals, amb les categories següents:

 • CURTMETRATGE DE TEMÀTICA GENERAL, amb un guió creat expressament o adaptació d'algun text. Tant la temàtica com el gènere de la pel·lícula, seran lliures.
 • CURTMETRATGE DE TEMÀTICA FALLERA, amb un guió creat expressament, en el qual, amb humor, reflectisquen aspectes i esdeveniments del món faller en general.

BASES

Els curts hauran de ser originals i no podran haver sigut premiats en cap altre concurs.
Cada curt presentat haurà de tenir un títol, adjuntant una breu sinopsi, de deu línies de text com a màxim, la fitxa artística i tècnica integres d'aquesta. Adjuntant també dos fotogrames en format JPEG i una resolució màxima de 300 dpi. I també si ho tingueren cartell de la película.
Relació també de tots els components que participen en el curt, per a la identificació del jurat.
Els curts presentats podran estar gravats en qualsevol dispositiu d'enregistrament: càmeres fotografia digital, d'acció, telèfon mòbil, tauleta, càmera de vídeo etc. Podent editar-se després amb eines externes si es prefereix.
Els curts de temàtica general, hauran de tenir una duració mínima de 5 minuts i màxima de 20, els de temàtica fallera mínima de 2 minuts i màxima de 10.

En tots dos casos inclosos els títols de crèdit i gravats en la màxima resolució i qualitat possible, els formats d'arxiu poden ser MOV, MPEG4, AVI.
El tema dels curts serà de lliure elecció i podran presentar-se exclusivament treballs de ficció, quedant exclosos els treballs que íntegrament ho siguen d'animació, no obstant això, podran utilitzar-se com a recurs narratiu reforçant l'acció en imatge real de la pel·lícula. També s'exclouen els realitzats íntegrament dins del gènere documental.
Cas que el guió estiga basat en algun text, escrit prèviament per a un altre mitjà, haurà d'adjuntar-se l'autorització, per escrit, de l'autor del mateix per a adaptar-lo a format audiovisual, o bé, si es donara el cas, un document acreditatiu de que el material original està exempt de drets de reproducció o adaptació. En tots dos casos, haurà d’especificar-se, clarament, la font d’inspiració en els crèdits de la película.

INSCRIPCIONS

Es realitzaran a través de la Secretària Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada-Tramits i servicis-Inscripció d'Audiovisuals) i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestació per correu electrònic de la inscripció correcta per part de la Delegació de Cultura.

El procés d'inscripció s'iniciarà l'endemà d'haver-se publicat les bases en el BOP. Indicar-vos que us remetrem un correu per a informar-vos de la seua publicació i del termini de finalització del procés d'inscripció. També ho podreu veure en la web de JCF.

L'enviament del curt es farà a través d'un enllaç privat de YouTube o Vimeo, i la seua difusió posteriorment es durà a terme per un canal de Youtube i la Web de J.C.F., prèvia cessió per part dels autors a JCF.

Cada comissió podrà participar amb un màxim d'1 curt en cada categoria i els directors i intèrprets hauran d'estar censats en la comissió fallera en la qual es presenten.

L'idioma utilitzat en tots els casos serà el valencià.

PREMIS

S'estableixen els següents en cadascuna de les categories:

PREMIS HONORÍFICS:

 • MILLOR ACTRIU
 • MILLOR ACTOR
 • MILLOR DIRECCIÓ
 • MILLOR CURTMETRATGE

PREMIS AMB DOTACIÓ ECONÒMICA:

 • 1r premi amb 500 € i estendard
 • 2n premi amb 300 € i estendard
 • 3r premi amb 200 € i estendard
 • MILLOR GUIÓ ORIGINAL amb 200€

Els premis estan expressats pels seus imports bruts sense practicar la retenció legal corresponent.

JURAT

Serà designat per la Delegació de Cultura de J.C.F. i haurà de tenir en consideració en la seua puntuació els aspectes següents:

 • ORIGINALITAT DEL GUIÓ o la seua adaptació
 • QUALITAT DEL MUNTATGE
 • ÚS DE LA BANDA SONORA
 • REALITZACIÓ
 • DIRECCIÓ

El jurat està facultat per a per a interpretar les bases d'aquest concurs i podrà decidir sobre aquelles qüestions no previstes. Les seues decisions seran inapel·lables.
La inscripció i la participació en el concurs comporten l'acceptació d'aquestes bases.

JCF no es farà responsable dels drets d'autor que generen els curts en les xarxes socials on es publiquen, ni de la visualització dels mateixos en el cas que s'anul·le el so per part de la plataforma on es publiquen.

Aconsellem a les comissions participants que utilitzen música lliure de drets per a evitar possibles incidències a l'hora de publicar-los i visionar-los.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte