• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Bases i inscripcions I concurs de maquetes d'escenes de falla de Junta Central Fallera 2020-2021

Bases i inscripcions I concurs de maquetes d'escenes de falla de Junta Central Fallera 2020-2021

Estes són les bases i inscripcions I concurs de maquetes d'escenes falleres de Junta Central Fallera 2020-2021

La DELEGACIÓ DE FALLA de Junta Central Fallera convoca el PRIMER CONCURS DE MAQUETES D'ESCENES DE FALLA, per a desenvolupar en una sola escena amb tot detall tota la crítica i sàtira que deu de tindre una escena de falla.

La idea es que els membres de cada comissió fallera participant, no només creen una maqueta d’una escena, sinó que amb la seua preparació i posterior realització investiguen i puguen observar i descobrir tant en llibres com en fotos escenes de la història de les falles, la seua evolució, els seus estils i que els artistes siguen un motiu mes de revisió de la nostra historia.

Es convoca aquest concurs amb les següents bases.

1.‐ Podran participar tots els components de les comissions de falla que estiguen constituïdes legalment i inscrites al cens de la Junta Central Fallera de València.

2.‐ Cada comissió podrà presentar només una maqueta, la qual serà de lliure diseny, com també els seus materials, sempre que siguen combustibles, mantenint sempre l’esperit i el sentit d’una escena de falla amb el seu lema, contingut i crítica.

3.‐ Les maquetes hauran de tindre les següents MESURES MÀXIMES:
‐ 40 cm. de front.

‐ 30 cm. de profunditat.
‐ 40 cm. d’alçaria.

4.‐ La maqueta portarà en un lloc visible el títol i el nom de la comissió de falla.

5.‐ S’aportarà un document que incloga l’explicació de l’escena, a poder ser bilingüe.

6.‐ Les fotocopies d’apunts i dibuixos fins a arribar a la realització de la maqueta s’ajuntaràn per compendre millor la tasca desenvolupada fins al diseny final, constant clarament el nom de la comissió fallera en cada fulla.

7.‐ Les inscripcions s’efectuaran per SECRETARIA VIRTUAL, (l'adreça on inscriure's és: secretaria virtual/zona privada/inscripciones) a partir del 10 de desembre, finalitzant el terme d’inscripció el 30 de desembre.

8.‐ Les maquetes seran exposades en els mateixos casals fallers, ja que per les circunstancies actuals serà el jurat pertinent el que es desplace pels casals.

9.‐ Les tres maquetes de les escenes guanyadores seran cedides per part dels autors per a la seua posterior exposició per part de la DELEGACIÓ DE FALLA de Junta Central Fallera, en un lloc i moment que serà degudament anunciat.

10.‐ El jurat està facultat per interpretar les bases d’aquest concurs i podrà decidir sobre aquelles qüestions no previstes en les mateixes. Les seues decisions seran inapel·lables.
No pot quedar desert cap premi.

11.‐ Els premis seran en forma d’estandart i replegats en un lloc i moment que serà anunciat al seu moment.
Tots els participants tindran un diploma recordatori de la seua participació, tenint estandart els tres primers premis.

12.‐ La inscripció i participació en aquest concurs porta implícita l’aceptació d’estes bases.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h