• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Bases i incripcions V concurs senior i XXV concurs juvenil de Declamació en llengua valenciana de Junta Central Fallera 2020-2021

Bases i incripcions V concurs senior i XXV concurs juvenil de Declamació en llengua valenciana de Junta Central Fallera 2020-2021

Estes són les bases i incripcions V concurs senior i XXV concurs juvenil de Declamació en llengua valenciana de Junta Central Fallera 2020-2021

La Junta Central Fallera, per mitjà de la seua Delegació de Cultura, convoca el V CONCURS DE DECLAMACIÓ SENIOR i el XXV CONCURS JUVENIL EN LLENGUA VALENCIANA per a l’exercici 2020-2021:

Podran participar en el concurs, tots els fallers i falleres majors i juvenils de les comissions de Falla, que ho sol·liciten i estiguen censats en JCF.
S’establixen les categories següents:
JUVENIL.- Concursants entre 15 i 17 anys (hauran de declamar a partir de 40 versos).
SENIOR.- Concursants majors de 18 anys (declamaran a partir de 80 versos)
No serà obligatori assistir i participar abillats amb el vestit regional, però serà condició indispensable participar amb una correcta vestimenta com a signe de respecte cap a este concurs.
El jurat serà designat per la Delegació de Cultura, i la seua decisió será inapel·lable.

INSCRIPCIÓ
La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual, Tràmits i Servicis, Inscripció Declamació, des del dia 21 de novembre de 2020 fins el dia 4 de desembre de 2020.

POEMES A DECLAMAR
Cada participant podrà triar qualsevol poema que complixca les caracteristiques de la seua categoria, segons la base 2a.
El poema escollit haurà d’adjuntar-se en format PDF al mateix temps que s’inscriga cada participant.

PREMIS
PRIMER, SEGON I TERCER premi, per cada una de les diferents categories.
Amb la finalitat de fomentar l'escriptura poètica en valencià es crea un premi extraordinari al millor text poètic.

Bases:
- Que el text siga inèdit .
- Estar escrit per un membre censat de qualsevol falla de J.C.F.
- Els textos han de ser declamats al concurs
- Hi haura un premi per categoria, juvenils i majors
- En el moment de la inscripció s’ha de informar que la poesia es inèdita i
el nom de l’autor.
El lliurament dels premis es farà entrega en la data i lloc que s’anunciará oportunament.

DATA DEL CONCURS
El concurs es celebrarà en una única fase el dia 12 de desembre de 2020 a partir de les 11:00 hores, a la sala Flumen de València i, el veredicte del jurat es farà públic a la web de Junta Central Fallera. L’hora de citació per als participants serà a les 10:00 hores. (Els horaris es podran modificar segons les inscripcions que hi hajen, s’avisarà amb tems als participants en cas de canvis).

NORMES DEL CONCURS
Al aplegar el dia 12 a la sala Flumen, tots els participants haurán de confirmar la seua participació a las taules que estaran degudament senyalizades.
Es comunica que durant la declamació no es permetrà l'accés a la sala.
Els participants hauran de seguir le normes que marquen en tot moment els integrants de la delegació de cultura, que faran complir les normes sanitaries vigents en la data de l’event.
La participació en este concurs, suposa l ́acceptació d ́estes bases, tant per als participants, com per a les respectives comisions de falla.
La celebració del concurs estarà condicionada per la situació de la pandèmia.

Normes:
• És obligatori l'ús de mascareta.
• Una vegada allí es farà una presa de temperatura, per la qual cosa s'aconsella anar amb antelació per a evitar aglomeracions a l'entrada.
• Un bolígraf per a signar.
• Tot aquella persona que incomplisca les normes no podrà accedir a la sala.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. ESTES BASES ESTARÁN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h