• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Bases i inscripcions LIX concurs de Declamació infantil de Junta Central Fallera 2020-2021

Bases i inscripcions LIX concurs de Declamació infantil de Junta Central Fallera 2020-2021

Estes són les bases i inscripcions LIX concurs de Declamació infantil de Junta Central Fallera 2020-2021

La Junta Central Fallera, per mitjà de la seua Delegació de Cultura, convoca el LIX CONCURS DE DECLAMACIÓ INFANTIL per a l’exercici 2020-2021, d’acord a les següents,

BASES
1. Podran participar en el concurs, tots els fallers i falleres infantils de les comissions de Falla, que ho sol.liciten i estiguen censats en JCF.
2. S ́establixen les categories següents:
A.- Concursants entre 4 i 6 anys (hauran de declamar de 8 a 14 versos). B.- Concursants entre 7 i 10 anys (declamaran de 14 fins a 30 versos) C.- Concursants entre 11 i 14 anys (de 30 a 40 versos).
3. No serà obligatori assistir i participar abillats amb el vestit regional, però serà condició indispensable participar amb una correcta vestimenta com a signe de respecte cap a aquest Concurs.
4. El Jurat serà nomenat per la Delegació de Cultura, i la seua decisió será inapel.lable

INSCRIPCIÓ
La inscripción es farà través de la Secretaria Virtual, Tràmits i Servicis, Inscripció Declamació, i es farà des del 21 d’novembre de 2020 fins al dia 4 de desembre de 2020.

POEMES A DECLAMAR
Cada participant podrà triar qualsevol poema que complixca les caracteristiques de la seua categoría, segons la base 2a.
El poema escollit haurá d’adjuntar-se en format PDF al mateix temps que s’inscriga a cada participant

PREMIS
PRIMER, SEGON I TERCER premi, per cada una de les diferents categories, a més d’un Premi EXTRAORDINARI, per al millor participant de totes les categories.
Amb la fi de promoure l’escritura poètica en valencià es crea un premi extraordinari al millor text poètic.

Bases:
- Que el text siga inèdit.
- Estar escrit per un membre censat de qualsevol falla de J.C.F.
- Els textos han de ser declamats al concurs
- Hi haura un premi per categoria, infantil.
- En el moment de la inscripció s’ha de informar que la poesia es inèdita i el nom de l’autor.
El lliurament dels premis es farà a la Gala Infantil de la Cultura en el lloc i la data que s'anunciarà oportunament.

DATA DEL CONCURS
El concurs es celebrarà en una única fase el dia 12 de desembre de 2020 a partir de les 10:00 hores i el veredicte del jurat es farà públic a la pàgina web de fallas.com. L’hora de citació per als participants serà a les 09:15 hores del matí. (els horaris es podran modificar segons les inscripcions que hi hajen, s’avisarà amb tems als participants en cas de canvis).
El concurs tindrà lloc al Teatre/Auditori Flumen de València
S’establixen els premis següents:

NORMES DEL CONCURS
Al aplegar el dia 12 a la sala Flumen, tots els participants haurán de confirmar la seua participació a las taules que estaran degudament senyalizades.
Es comunica que durant la declamació de cada xiquet no es permet l'accés a la sala.
Una vegada confirmada la participació, el xiquets i xiquetes aniran al lloc preparat per a la seua espera, on tindran gent de la Delegació de Cultura que es farà càrrec d’ells i elles.
Cada comissió haurà d'anomenar una persona responsable per cobrir les necessitats dels xiquets durant l'esdeveniment. Des de la delegació se'ls subministrara aigua, la resta ho portara el responsable anomenat. S'acreditarà amb un distintiu a la persona designada per la comissió que serà l'única que tindrà accés a la sala on es troben els xiquets.
Els participants hauran de seguir le normes que marquen en tot moment els integrants de la delegació de cultura, que faran complir les normes sanitaries vigents en la data de l’event.
La participació en este concurs, suposa l ́acceptació d ́estes bases, tant per als participants, com per a les respectives comisions de falla.
La celebració del concurs estarà condicionada per la situació de la pandèmia. Normes especials anti COVID:
• És obligatori l'ús de màscara.
• Una vegada allí es farà una presa de temperatura, per la qual cosa s'aconsella anar amb antelació per a evitar aglomeracions a l'entrada.
• Un bolígraf per a signar.
• Tot aquella persona que incomplisca les normes no podrà accedir a la sala.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. ESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h