• Enlace Slider home mascletás (4)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Inscripcions XIV campionat de bitles masculí i mixt 2020-2021 de Junta Central Fallera

Inscripcions XIV campionat de bitles masculí i mixt 2020-2021 de Junta Central Fallera

El periode d'inscripció s'obri del 13 d'octubre fins el dia 28

El XIV campionat de bitles masculí i mixt 2020-2021 de Junta Central Fallera consta d'una sèrie classificatòria de dues jornades, una sèrie semifinal d'una jornada i una final, en cadascuna de les quals es jugaran tres partides seguides, amb un equip per pista. Els equips inscrits es repartiran per sorteig en grups de joc i les dates seran inamovibles. Tots els equips juguen les jornades classificatòries, després de les quals passaran a la semifinal els millors equips, dividits per sorteig, de nou, en grups de joc. Es classificaran per a l'única jornada de la final els millors equips.

La inscripció ha de realitzar-se per Secretaria Virtual des del dia 13 fins al dia 28 d'octubre. De la mateixa manera el pagament s'ha de realitzar abans del 4 de Novembre en la pròpia pista de bitles. Es convoca als jugadors a les 21.00 h.

Sèrie classificatòria:
La primera jornada serà el dimecres 11 de novembre. A partir d'ací la Pista de bitles manarà a tots, el calendari i els grups que s'han creat.

Per a la inscripció d'un equip és necessari el pagament de les dues jornades classificatòries per equip, que són 55 € euros, en la recepció de la pista de bitles, en el termini establit per la Delegació d'Esports de la Junta Central Fallera abans del començament del campionat. L'import de la semifinal i de la final és de 27,50 euros cadascuna, i ho hauran d'abonar només els equips classificats en la recepció de la pista de bitles, abans de començar les partides el dia de joc que els haja correspost.

Cada falla pot inscriure un nombre il·limitat d'equips i disputaran cada partida 3 jugadors de l'equip. Es poden realitzar canvis pels reserves, sempre informant en recepció al final d'una partida i abans del començament de la següent; mai durant el transcurs d'elles. Els equips estaran formats amb un mínim de 3 i un màxim de 6 jugadors. En la pista només estaran els 3 jugadors de la partida, els reserves es mantindran for a d'aquest recinte fins que puguen jugar. Un jugador només pot participar per un equip de la seua falla, i per a disputar la semifinal i la final és necessari que haja jugat almenys dues partides en la sèrie classificatòria. En el full d'inscripció tots els jugadors han de proporcionar el seu nom complet i número de cens. També nomenaran un capità i un segon, que eixirà d'entre els jugadors i que hauran de proporcionar els seus números de telèfon i adreces de correu electrònic.

Es prega als Delegats dels equips que proporcionen bé les dades a Junta Central Fallera, ja que serà la connexió directa una vegada de començament el campionat. Una vegada estiguen fets els diferents grups, la Pista de bitles passarà per WhatsApp tota la informació conforme es vaja produint. En el campionat masculí s'admetran equips mixtos, podent apuntar-se un màxim de 2 falleres per equip. Les falleres que juguen el campionat masculí/mixt també podran fer-lo en el femení.

S'exigeix total puntualitat. Si un equip o jugador no ha arribat en el moment de començar la primera partida, perd automàticament les boles de prova i serà esborrat de la consola de joc per a esperar a incorporar-se a la segona partida. La modalitat de joc és per suma total de punts, amb l'al·licient del hàndicap individual per a igualar les mitjanes dels jugadors de tots els nivells. El hàndicap es calcula sobre el total de punts de cada partida jugada al 60% sobre 200, amb un màxim de 40. En aquesta edició es realitzarà el còmput per a cada sèrie: un hàndicap en la sèrie classificatòria i un altre nou en la semifinal. La final es decidirà per major puntuació real o escratx. Els empats de punts entre els equips per al passe a la Semifinal i la Final es resoldran a favor del que haja aconseguit més puntuació real (sense hàndicap) a la suma de les partides disputades per tots els seus components.

En el cas que també hi haguera un empat de punts reals, guanyarà la posició l'equip la diferència del qual entre la seua partida màxima i la seua partida mínima individuals siga menor. En el cas d'empat de partida màxima individual, es resoldrà després de la Final amb un one-ball roll-off -llançament d'una bola-, i guanyarà el premi la puntuació més alta.

Serà necessari que els jugadors apunten els resultats de les seues partides en la fulla que se'ls proporcionarà al començament de la jornada, i en acabar la lliuraran en la recepció per a comprovacions. Els resultats de cada jornada s'exposaran en la pàgina web de la Junta Central Fallera i en el tauló de la pista de bitles en els dies següents al de joc. Per a resoldre qualsevol dubte i llances de la competició, poden consultar als membres de la Delegació d'Esports de Junta Central Fallera.

No es podran consumir articles de menjar i beguda no adquirits en la Cafeteria de la pista de bitles Si durant el desenvolupament de la competició es produïren fets greus com a agressions, insults, menyspreus, etc., entre jugadors, als àrbitres o als membres de la Junta Central Fallera, la Delegació d'Esports, després d'un informe dels fets esdevinguts, el posarà en coneixement de la Delegació d'Incidències i Demarcacions, per si els fets constitueixen motiu de sanció fallera. Si fóra així, s'obriria expedient disciplinari als implicats en els fets. Només s'admetrà l'accés a la zona de joc, únicament als jugadors. La inscripció en el Campionat implica l'acceptació de les presents normes. En el web de la Pista de bitles, estaran posades les normes d'aquest campionat, referent al tema del COVID-19, que haurem de respectar obligatòriament.

La Delegació d'Esports de la Junta Central Fallera es reserva el dret de modificar qualsevol punt d'aquestes normes per a la correcta organització del campionat, així com variar el calendari i els horaris si fóra necessari. La realització de tots els campionats, queda supeditada a la situació sanitària del moment de la celebració. Si per causes de força major, s'hagueren de suspendre els campionats, es retornaran les inscripcions abonades.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. ESTES BASES ESTARÁN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h