• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Bases XXXV concurs de Playbacks de JCF exercici 2020-2021

Estes són les bases del XXXV concurs de Playbacks de JCF exercici 2020-2021

1. Podran participar en aquest Concurs totes les Comissions Falleres que el sol•liciten i estiguen degudament registrades en el cens de la Junta Central Fallera.

Per a poder participar en el Concurs s'haurà d'aportar una fiança prèvia de 100€, que serà retornada per transferència una vegada efectuada l'actuació.

Les diferents Comissions participants en el Concurs hauran d'aportar, al costat de el full d'inscripció, el resguard acreditatiu de l'ingrés o transferència de la fiança, en el compte de Cajamar, expressament oberta a aquest efecte: IBAN ES47 2038 6171 7664 0000 0494.

2. Si per qualsevol motiu o circumstància, el dia de la seua actuació no poguera participar, quedarà eliminada del Concurs, no podent actuar un altre dia. També perdrà el dret a recuperar la fiança depositada en realitzar la inscripció.

3. Cada Comissió podrà presentar com a màxim UNA ACTUACIÓ en Modalitat Individual i una altra en la Modalitat de Grup.

4. Hi haurà dues Categories:

 • INDIVIDUAL: Formada per un màxim de tres components.
 • GRUP: Formada per quatre o més components.

En la Modalitat Grup, hi haurà dues categories, A i B. La Categoria de Grup, es divideix en dos:

Categoria A: Les Comissions classificades en el Grup A de la Modalitat de Grup podran abstenir-se un any del Concurs i mantenir la categoria a l'any següent. Aquest any degut a les circumstàncies excepcionals pel COVID-19, no computarà com a any d'abstenció en cas de no participar.

Categoria B: Estarà formada per les restants classificades de l'exercici anterior, més les de nova participació. Per a aquesta categoria, serà necessari un mínim de deu Comissions i un màxim de vint.

Les tres primeres de la Categoria Grup B pujaran a la Categoria Grup A. De la mateixa manera, els tres últims classificats de la Categoria A baixaran a la Categoria B.

Si es presentara més de vint Comissions, es triaran per sorteig les participants entre les Comissions de nova incorporació, per a cobrir la quantitat màxima de vint.

5. L'edat mínima dels participants serà de catorze anys; per tant, queda descartada la participació dels infantils.

6. L'actuació tindrà una duració màxima de DEU MINUTS, per a la categoria INDIVIDUAL, de QUINZE MINUTS, per a la categoria GRUP A i de DOTZE, per a la categoria GRUP B.

El temps permès per a muntar i desmuntar el decorat serà de DEU I CINC minuts respectivament. Tota Comissió que excedisca del temps serà DESQUALIFICADA. Seguint les exigències sanitàries entre cada actuació es desinfectarà l'espai escènic i no s'ajuntaran dues comissions muntant i desmuntant alhora.

7. Les inscripcions s'efectuaran a través de la Secretaria Virtual de la JCF adjuntant fotocòpia del resguard de la fiança.

El procés d'inscripció s'iniciarà l'endemà d'haver-se publicat les bases en el BOP. Indicar-vos que us remetrem un correu per a informar-vos de la seua publicació i del termini de finalització del procés d'inscripció, així com del dia que tindrà lloc el sorteig. També ho podreu en la web de JCF.

En el butlletí, haurà d'indicar-se la modalitat en què es desitja participar, fent constar el tema, i nom, cognoms i número de cens de cadascun dels participants, així com el telèfon de contacte de l'encarregat del grup.

8. El Jurat determinarà l'acord amb els següents criteris:

 • A) VOCALITZACIÓ i INTERPRETACIÓ, COREOGRAFIA.
 • B) ORIGINALITAT, ESCENOGRAFIA i VESTUARI.

Les puntuacions màximes de cada apartat seran:

 • A) VOCALITZACIÓ i INTERPRETACIÓ, COREOGRAFIA. 10 punts
 • B) ORIGINALITAT, ESCENOGRAFIA i VESTUARI. 5 punts Les seues decisions seran inapel•lables.

9. Es realitzarà el sorteig entre les Comissions participants per a determinar l'ordre i el dia d'actuació, així com el lloc i el dia que iniciarà el Concurs.

10. Per als canvis de dia d'actuació entre Comissions participants una vegada realitzat el sorteig, haurà de presentar-se en la Delegació de Festejos un escrit de les dues Comissions signat i segellat per elles

11. Totes les Comissions participants rebran una banderola com a record de la seua participació.

12. La música corresponent haurà de manar-se com a màxim 24 h. abans de l'actuació per e-mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en format MP3, en el correu haurà de constar el nom i el número de la Comissió, així com el títol de l'actuació a representar i la modalitat en què concursa.

13. Durant tot el temps que dure l'actuació, haurà d'haver-hi un responsable de la Comissió en so i il•luminació.

També queda expressament prohibit el llançament de papers, globus, confetis, bengales, etc., o qualsevol cosa o element aliè als decorats propis de l'actuació o de la mateixa Sala.

Es prendran totes les mesures necessàries per tema COVID-19 I MESURES DE PREVENCIÓ LABORAL en muntatge i desmuntatge.

14. El Concurs es realitzarà entre setmana, durant el temps que es considere necessari per a poder-lo portar a bon terme.

Posteriorment, una vegada fetes totes les actuacions i reunit el Jurat, d'acord amb les puntuacions obtingudes, es convocarà una reunió en la Junta Central Fallera on es donaran a conèixer els finalistes i, a través dels mitjans de comunicació, es faran públics.

La Final se celebrarà en la data que es farà pública en el seu moment. El número amb què s'actue en la final ha de ser el mateix de la fase classificatòria.

De la mateixa manera, després de realitzar la Final, es donaran a conèixer el veredicte del Jurat i seguidament es farà lliurament dels premis obtinguts en la mateixa Sala.

L'organització es reserva el dret a suspendre el Concurs si les inscripcions no superen el 10% del cens de Comissions de la Junta Central Fallera.

15. S'estableixen els següents premis:

Modalitat INDIVIDUAL:

 • PRIMER PREMI 550 € i estendard
 • SEGON PREMI 350 € i estendard
 • TERCER PREMI 175 € i estendard
 • QUART PREMI 150 € i banderola
 • CINQUÈ PREMI 100 € i banderola
 • SISÈ PREMI 100 € i banderola

Modalitat “GRUP A”:

 • PRIMER PREMI 1100 € i estendard
 • SEGON PREMI 650 € i estendard
 • TERCER PREMI 375 € i estendard
 • QUART PREMI 300 € i banderola
 • CINQUÈ PREMI 250 € i banderola
 • SISÈ PREMI 250 € i banderola

Modalitat “GRUP B”:

 • PRIMER PREMI 400 € i estendard
 • SEGON PREMI 250 € i estendard
 • TERCER PREMI 200 € i estendard
 • QUART PREMI 150 € i banderola
 • CINQUÈ PREMI 150 € i banderola
 • SISÈ PREMI 150 € i banderola

Els premis estan expressats pel seu import brut, sense considerar la retenció legal corresponent.

Categoria Individual

S'atorgaran els següents premis:

 • Premi al millor decorat Categoria INDIVIDUAL
 • Premi al millor vestuari Categoria INDIVIDUAL
 • Premi al millor coreografia Categoria INDIVIDUAL
 • Premi a la millor intèrpret femenina Categoria INDIVIDUAL
 • Premi al millor intèrpret masculí Categoria INDIVIDUAL

Categoria Grup A

S'atorgaran els següents premis:

 • Premi al millor decorat Categoria GRUP A
 • Premi al millor vestuari Categoria GRUP A
 • Premi al millor coreografia Categoria GRUP A
 • Premi a la millor intèrpret femenina Categoria GRUP A
 • Premi al millor intèrpret masculí Categoria GRUP A

Categoria Grup B

S'atorgaran els següents premis:

 • Premi al millor decorat Categoria GRUP B
 • Premi al millor vestuari Categoria GRUP B
 • Premi al millor coreografia Categoria GRUP B
 • Premi a la millor intèrpret femenina Categoria GRUP B
 • Premi al millor intèrpret masculí Categoria GRUP B

16. La permanència a la Sala, bé com a actuant o com a espectador, porta amb si el respecte a les decisions del Jurat, així com als components de l'organització..

La inobservança d'aquest apartat, comporta la sanció d'un any d'inhabilitació a la Comissió de la Falla a què pertany la persona que transgredeix aquesta norma.

17. La inscripció i la participació en aquest Concurs porta implícita l'acceptació d'aquestes BASES I DE TOTS ELS DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN. (per tema COVID, i PREVENCIÓ DE RISCOS)

AVÍS IMPORTANT

En funció de la quantitat de Comissions inscrites, el XXXV Concurs de Playback Majors donarà principi el mes de desembre.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. AQUESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A la NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h