• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

Bases de la 5ª marató fallera de futbolí de Junta Central Fallera

Aquestes són les bases de la 5ª marató fallera de futbolí de Junta Central Fallera

Amb la col·laboració de l'Associació Valenciana de Futbolí, es convoca la 5a MARATÓ FALLERA DE FUTBOLÍ

La participació estarà subjecta a les següents:

BASES

Art.-1r En aquesta 5a Marató podran participar totes les Comissions Falleres que el sol·liciten i que degudament estiguen registrada en el cens de Junta Central Fallera.
Cada inscripció portarà el nom d'UNA PARELLA PER FALLA, donades les circumstàncies actuals només podran participar 2 parelles per comissió. Per cada parella es farà una aportació de 10,- euros.
Les Comissions participants en la Marató hauran d'aportar juntament amb el Full d'inscripció, el Resguard de l'ingrés o transferència de la inscripció en el compte de BANKIA amb el número IBAN ES47 2038 6171 7664 0000 0494, en l'ingrés hauran d'indicar nom i número de cens de la Comissió.
La no presència en la Marató, suposa la pèrdua del pagament.
La inscripció s'efectuarà a partir del dia 5 d'octubre del 2020 a través de SECRETÀRIA VIRTUAL DE JCF. Finalitzant la inscripció el 22 d'octubre del 2020
L'organització tècnica d'aquesta Marató estarà a càrrec de la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera.

Art.- 2r La Marató es jugarà el diumenge 25 d'octubre, a les 10.00 h., en el casal de la Falla SAGUNT-PARE URBANO, direcció c/ Luz Casanova, 15 - 46009-València.

Art.- 3r premis: Es lliurarà trofeu a la parella campiona i subcampiona, així com estendard a cada comissió a la representen. El lliurament de premis es realitzarà en el lliurament de premis de truc, parxís i domine, prevista per al 22 de novembre.

Art.- 4r La Junta Central Fallera nomenarà als Delegats necessaris per a cada partida, que tindrà totes les competències i representació de l'Organització.

Art.- 5r Si alguna Comissió abandona la partida en la qual s'està jugant, és considerada com si no haguera iniciat la Marató.
Correspon al Comitè de Competició, la imposició de la sanció corresponent, si considera que la retirada no és justificada. Aquesta sanció podria portar fins i tot a la inhabilitació dels jugadors i la Comissió a participar en futures Maratons.
Així mateix la parella que no estiga en el moment d'inici del joc, quedarà automàticament desqualificada.

Art.- 6r Les regles d'aquest joc d'aquesta Marató són les que es descriuen en aquestes Bases, editades per la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera.

Art.- 7r Es considerarà FALTA GREU i per tant motiu de desqualificació, la no acceptació per part dels participants d'aquestes regles; com així mateix la participació de jugadors no adscrits prèviament.

Art.-8r El Comitè de Competició, estarà format per tres persones de la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera i les seues decisions seran inapel·lables.

Art.- 9r La Inscripció d'aquesta Marató comporta l'acceptació i coneixement, per les Comissions i els jugadors d'aquestes Bases. 

Es jugaran amb les normes resumides a continuació, editades per l'Associació Valenciana de Futbolí

NORMES GENERALS DE L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE FUTBOLÍ NORMES FUTBOLÍ REM F5 AVF
1r -La bola d'inici de la partida la traguera l'equip situat en el calaix, primer assenyalant que traurà dient “bola” i després havent de tocar amb el seu jugador més allunyat de la “mitjana” amb la banda contrària. Si no es realitza el servei d'aquesta forma es considerarà no valgut.
2r -Les boles que isquen fora del camp es podran en joc novament des de la mitjana de l'últim que ha rebut el gol.

3r -No serà vàlida la jugada, ni en gol quan de manera voluntària o involuntària i encara tocant en la defensa i/o porter contrari i/o tots dos alhora, siga producte de:
3-1 -Marcatge en serra i/o rodar en qualsevol de la barres encara que només fera un volt.
3-2 -Parada total en qualsevol de les barres.
3-3 -Passada de ninot a un altre en la barra davantera per a ficar gol. En cas de passada en la barra davantera haurà de desfer-se el mateix tocant la banda de davant o bé retrocedint la bola a la mitjana, per excepció no es considera passe quan la bola ve d'un rebot.
3-4 -Reblar al defensa amb la barra davantera, només es pot reblar amb la davantera al porter.
4r -Totes les infraccions que es cometen, serra, parada, passe, etc., es tragueren des de la defensa del contrari.
5r -En cas de reincidir es prendran mesures pertinents, i si fera falta se li donarà per perduda a l'infractor.
6r -Quan el defensa es disposa a xutar, la davantera contrària ha de romandre quieta.
7r – No es donarà com a gol la bola que sale rebotada des de dins de la porteria.
8r -No està permès doblegar les barres o moure en absolut el futbolí.
9r -En començar i finalitzar la trobada els participants hauran de saludar-se
esportivament.
10r -Les partides seran al primer que arribe a 5 gols.
NOTA: La tolerància ha de ser un element bàsic quan es disputen les partides de Futbolí amb gent no habituada a les normes de l'AVF i els jugadors experimentats ha de facilitar la normativa en les partides en joc.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. ESTES BASES ESTARÁN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITARIA DEL MOMENT.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte