• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Bases de la II Marató Fallera de Futbolí Infantil de Junta Central Fallera

Bases de la II Marató Fallera de Futbolí Infantil de Junta Central Fallera

Aquestes són les bases de la II Marató Fallera de Futbolí Infantil de Junta Central Fallera

Es convoca la II MARATÓ FALLERA DE FUTBOLÍ INFANTIL. La participació estarà subjecta a les següents:

BASES

Art.-1r En aquesta II Marató podran participar totes les Comissions Falleres que ho solꞏliciten i que degudament estiguen registrada en el cens de Junta Central Fallera.
Cada inscripció portarà el nom d'UNA PARELLA PER FALLA, donades les circumstàncies actuals només podran participar 2 parelles per categoria i per comissió. En el cas que es pogueren inscriure més, es notificaria.
CATEGORIES
Sub10 - 2010- 2013 Sub14 – 2007 – 2010
Les Comissions participants en la Marató, estan convidades per l'organització a l'esmorzar i menjar que se celebrarà.
Les inscripcions s'efectuaran a partir del dia 21 de setembre del 2020 a través de SECRETÀRIA VIRTUAL DE JCF. Finalitzant la inscripció el 8 d'octubre del 2020
L'organització tècnica d'aquesta Marató estarà a càrrec de la Delegació d'Infantils de Junta Central Fallera.

Art.- 2r La Marató es jugarà el diumenge 18 d'octubre, a les 10.00 h., en el casal de la Falla SAGUNT – PARE URBANO, direcció c/ Luz Casanova, 15 València.

Art.- 3r premis: Es lliurara trofeu a les tres parelles classificades de cada categoria, asi com a estendard a cada comissió a la qual representen. El lliurament dels premis es realitzara en la GALA INFANTIL.

Art.- 4r La Junta Central Fallera nomenarà als Delegats necessaris per a cada partida, que tindrà totes les competències i representació de l'Organització.

Art.- 5t Si alguna Comissió abandona la partida en la qual s'està jugant, és considerada com si no haguera iniciat la Marató.
Correspon al Comitè de Competició, la imposició de la sanció corresponent, si considera que la retirada no és justificada. Aquesta sanció podria portar fins i tot a la inhabilitació dels jugadors i la Comissió a participar en futures Maratons.
Així mateix la parella que no estiga en el moment d'inici del joc, quedarà automàticament desqualificada.

Art.- 6r Les regles d'aquest joc d'aquesta Marató són les que es descriuen en aquestes Bases, editades per Junta Central Fallera.

Art.- 7r Es considerara MANCADA GREU i per tant motiu de desqualificació, la no acceptació per part dels participants d'aquestes regles; com així mateix la participació de jugadors no adscrits prèviament.

Art.-8r El Comitè de Competició, estarà format per tres persones de la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera i les seues decisions seran inapelꞏlables.

Art.- 9r La Inscripció d'aquesta Marató comporta l'acceptació i coneixement, per les Comissions i els jugadors d'aquestes Bases.
Es jugaran amb les normes resumides a continuació, editades per l'Associació Valenciana de Futbolí

NORMES GENERALS DE L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE FUTBOLÍ / NORMES FUTBOLÍ REM F5 AVF
1-La bola d'inici de la partida la traguera l'equip situat en el calaix, primer assenyalant que traurà dient “bola” i després havent de tocar amb el seu jugador més allunyat de la “mitjana” amb la banda contrària. Si no es realitza el servei d'aquesta forma es considerarà no valgut.
2-Les boles que isquen fora del camp es podran en joc novament des de la mitjana de l'últim que ha rebut el gol.
3-No serà vàlida la jugada, ni en gol quan de manera voluntària o involuntària i fins i tot tocant en la defensa i/o porter contrari i/o tots dos alhora, siga producte de:
3-1 -Marcatge en serra i/o rodar en qualsevol li les agranes encara que només fera un volt. 3-2 -Parada total en qualsevol de les barres.
3-3 -Passada de ninot a un altre en la barra davantera per a ficar gol. En cas de passada en la barra davantera haurà de desfer-se el mateix tocant la banda de davant o bé retrocedint la bola a la mitjana, per excepció no es considera passe quan la bola ve d'un rebot.
3-4 -Reblar al defensa amb la barra davantera, només es pot reblar amb la davantera al porter.
4-Totes les infraccions que es cometen, serra, parada, passe, etc., es tragueren des de la defensa del contrari.
5-En cas de reincidir es prendran mesures pertinents, i si fera falta se li donarà per perduda a l'infractor.
6-Quan el defensa es disposa a xutar, la davantera contrària ha de romandre quieta.
7– No es donarà com a gol la bola que sale rebotada des de dins de la porteria.
8-No està permès doblegar les barres o moure en absolut el futbolí.
9-En començar i finalitzar la trobada els participants hauran de saludar-se esportivament. 10-Les partides seran al primer que arribe a 5 gols.

NOTA: La tolerància ha de ser un element bàsic quan es disputen les partides de Futbolí amb gent no habituada a les normes de l'AVF i els jugadors experimentats ha de facilitar la normativa en les partides en joc.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. ESTES BASES ESTARÁN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITARIA DEL MOMENT.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h