• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Resum del Ple de Junta Central Fallera del mes de juny de 2020

Aquest és el resum del Ple de constitució de Junta Central Fallera de l'exercici 2020-2021, celebrat el 12 de juny de 2020 

Acta del Ple de la Junta Central Fallera celebrat telemàticament el dia 12 de juny del 2020 a les 20.00 hores amb la presidència del Sr. Carlos Enrique Galiana Llorens, assistit pel tècnic d’Administració General Sr. Vicente Revert Tapia per delegació del Secretari Administratiu, com a Secretària General la Sra. Carmen Blasco amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge.

En primer lloc es presenta la nova Secretària General, Carmen Blasco Lucas. Exposa que és un honor treballar per la festa al costat dels fallers i de les falleres. Manifesta que és un privilegi i una gran responsabilitat, més encara en estos temps tan convulsos. Està convençuda que, amb el suport i l'esforç de totes i tots, s’aconseguira fer més gran la festa de les Falles. Es posa a disposició del món faller i els exposa que ja sabem on està i on es troba per a tot el que necessiten.

PRIMER PUNT – PROPOSTA D’AUTORITZAR LA PARTICIPACIÓ A DISTÀNCIA EN EL PLE

La proposta és aprovada per assentiment.

SEGON PUNT - APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR

L’acta és aprovada per assentiment.

TERCER PUNT – CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA

Es constituïx el Ple de Junta Central Fallera per a l’exercici 2020-21 amb la lectura per part de Secretaria General dels delegats i de les delegades de sector que en formen part. Estos i estes són els següents.

Seguidament, per part de Secretaria General, es lligen els vocals i les vocals de lliure designació, en virtut de l’article 46.1b. de l’actual Reglament Faller. Estos són:

Nom

Cognom  

Cognom

Núm. Falla

Comissió fallera

Víctor

Arroyo

Pérez

29

Peu de la Creu – Joan de Vila - rasa

Salvador

Carsí

Sancho

247

Lleons - Poeta Mas i Ros

Nacho

Fuertes

Gómez-Cendillo

373

Antiga Senda Senent - Albereda

Mónica 

Gallego

 Llorca

348

Cadis-Cura Femenia - Puerto Rico

Salvador

García

Meri

47

Alberic-Heroi Romeu-Ontinyent-Bon Orde

Vicente D.

García

Esteve

300

Santa Maria Micaela – Martí l’Humà

Ángel 

Gimeno

Hernández

99

Gran Via de Ferran el Catòlic-Erudit Orellana-J. de Mena

Margarita

Gómez

Espinosa

62

Mossén Sorell-Corona

Pepa

Gómez

Valle

99

Ferran el Catòlic – erudit Orellana

Manuel

Jorge

González

127

Dr. Sanchis Bergon - Túria

Antonio

Lázaro

López

330

V. Sancho Tello-Xile-Av. d'Aragó

Ignacio

Martínez

Martínez

310

Dr.Gil i Morte – Dr. Gil Barberá

Lluís

Mesa

i Reig

305

Universitat Vella-plaça del Patriarca

Javier

Mozas

Hernando

247

Lleons-Poeta Mas i Ros

Mari Paz 

Obón

 Herrero

72

Joaquim Navarro - Carrícola

Emilio

Pacho

Sorlí

160

St. Ignasi de Loiola – Jesús i Maria

José E.

Pérez

Clemente

189

Giorgeta – J. Roís de Corella

Alejandro

Rodríguez

Pedret

81

Pintor Goya-Brasil

Irene

Sánchez

Alberola

262

Campament – la Iessa

Fernando

Seguí

Monleón

5

Dr. Oloriz-Arzobispo Fabián y Fuero

 

Posteriorment la Presidència pren la paraula per a llegir els membres de la Junta Directiva. Primerament, agraïx a l’anterior regidor Pere Fuset el treball realitzat i li recorda que esta serà sempre la seua casa. Estén l’agraïment a l’anterior Secretari General Ximo Garcia, i als qui han sigut vicepresidents, vicepresidentes i assessors i assessores de la Presidència. Manifesta que la Llei de Bases de Règim Local especifica que la persona gerent d’un organisme municipal autònom ha de tindre un nivell d’estudis específics i és contractada com a personal municipal. El vigent Reglament Faller diu que la Secretaria General ha de recaure en un faller o fallera. Fins al moment, la mateixa persona ocupava els dos càrrecs però, des d’ara, estos estaran diferenciats. La coordinació general administrativa serà gestionada per Carmen Martínez Ferrer. La Junta Directiva de la Junta Central Fallera estarà composta per les següents persones:

Assessor del President: Javier Tejero Zabal
Secretària General: Carmen Blasco Lucas
Àrees de Secretaria, informàtica, recompenses i cens
Vicepresidència 1a Cristina Estévez Mariñas
àrees de Festejos i actes oficials
Vicepresidència 2a Amparo Sospedra Tarazona
àrees de Cultura, Publicacions, Arxiu i Biblioteca
Vicepresidència 3a María Tomás López
àrees de Comunicació, Participació i Solidaritat
Vicepresidència 4a Lucía Morales López
àrea de Protocol
Vicepresidència 5a Inma Guerrero Bolinches
àrees d´Infantils, Joventut i Esports

Seguidament es nomenen els delegats i delegades, els secretaris i les secretàries i les persones responsables de cada delegació. Estos i estes són els següents.

La Presidència agraïx a tots i a totes els qui fins ara han format part del Ple de Junta Central Fallera el treball realitzat i dona la benvinguda a les noves persones que en formen part. Declara constituït el Ple de Junta Central Fallera per a l’exercici 2020-21.

QUART PUNT - INFORME DE PRESIDÈNCIA

La Presidència informa que es continua en la fase 2 de la Desescalada i que tota la informació puntual de les activitats que es poden desenrotllar es troben en el web https://coronavirus.valencia.es/.

Des de l’ajuntament de València es continua treballant pel transport de les falles. El 12 de juny es mantindrà una reunió amb els representants de la Generalitat Valenciana per a continuar col·laborant en eixe tema.
Les bases per a la subvenció bianual de les falles s’exposaran en la pròxima Assemblea de Presidents i Presidentes. S’està en contacte amb el Gremi d’Artistes Fallers per a tancar-les.
S’han pagat els premis de les diferents activitats falleres de l’exercici passat. L’anterior Secretari General Joaquim García li ha exposat que se n’ha fet la liquidació i s’ha cobrat.
Hi ha hagut una reunió de la Presidència amb representants del sector pirotècnic. S’està buscant una data especial per a la realització de “mascletaes” i castells de focs d’artifici que no es dispararen el passat mes de març.
La Presidència s’ha reunit amb els representants de les tres comissions de la categoria d’especial que hagueren de cremar al carrer la seua falla per no poder-la tornar als tallers. S’està buscant suport institucional per a assumir-ne les despeses. Amb eixe objectiu la Presidència ha tingut una reunió amb la Diputació de València. Ha demanat que es col·labore no sols amb les comissions de la ciutat de València sinó amb les de la província de València.
Finalment esmenta que ha arribat, després de la convocatòria del Ple, un document dels delegats i de les delegades dels sectors fallers que arreplega una proposta per a la creació d’una delegació de delegats i delegades fallers. Com que no està en l’orde del dia, s’hi vota la seua inclusió. Per assentiment es decidix que es debata com a punt número 6 de l’orde del dia.

 

QUINT PUNT – INFORMACIÓ AL PLE DE LA INTENCIÓ D’ESTA PRESIDÈNCIA DE SOTMETRE A LA CONSIDERACIÓ DE L’ASSEMBLEA DE PRESIDENTS I PRESIDENTES DE FALLES EL PERMÍS PER A EXCEPCIONALMENT AUTORITZAR ELS PRESIDENTS I FALLERES MAJORS INFANTILS QUE HAN SIGUT REELEGITS I PASSEN AL CENS MAJOR, PODER CONTINUAR ENGUANY

Es comunica al Ple la intenció de presentar en l’Assemblea de Presidents i Presidentes la possibilitat que, de manera excepcional, els presidents infantils i les falleres majors infantils de l’exercici anterior que passen al cens major continuen en el cens infantil, si són reelegits.

SEXT PUNT – PROPOSTA DE REPRESENTACIÓ DELS DELEGATS DE FALLA

El delegat del sector faller del Pla del Real - Benimaclet Víctor Blanco Montagud intervé com a representant de les persones que han presentat la proposta. Exposa que ja és conegut per tots i totes la intenció de la proposta. Va ser presentat en el passat Ple de JCF pel delegat del sector faller de Patraix Alberto Soldado Pons. Fa uns mesos els delegats i les delegades dels sectors fallers van nomenar 5 representants com a portaveus davant la directiva. Ara es desitja que es cree una delegació de JCF amb la intenció de millorar la comunicació i treballar per la festa, sense deixar de banda altres entitats falleres representatives. Considera que els delegats i les delegades electes de JCF són elegits directament pels presidents i les presidentes i treballen sempre amb el consentiment directe de les comissions.
Seguidament intervé el delegat del sector de Patraix Francisco J. García Oliver intervé també per a explicar la proposta. Esmenta que la iniciativa va sorgir del delegat del sector de Patraix Alberto Soldado Pons. Considera que els presidents i les presidentes de falla es troben fora d’òrbita dels debats fallers. Com que són vocals electes, considera que cal crear una delegació perquè tinguen major presència en la festa.
La Presidència intervé per a contestar a la sol·licitud. En primer lloc exposa que és important millorar la comunicació amb els delegats i les delegades de sectors. No obstant això, considera que cal treballar d’una altra manera diferent de la proposada en l’escrit perquè encaixe amb el Reglament Faller. Cal que este siga reformat perquè este hi tinga cabuda. En l’article 48.2 es diu que les competències per a nomenar delegats i secretaris de Junta Central Fallera és del President o de la Presidenta. Així que cal que siga este o esta qui nomene els membres d’una delegació. En l’escrit es proposa un sistema d’elecció autoelegible que no es pot aplicar perquè no deixa fer-ho el Reglament Faller i. per tant, tampoc no s’aplica a la resta de delegacions. Es demana també la necessitat de ser dos anys membres de JCF per a formar-ne part quan qualsevol membre pot estar en una delegació sense cap classe d’antiguitat. Sobre les funcions que es pretén atorgar a la delegació, cal dir que són pròpies de la Presidència. S’especifica unes reunions periòdiques que no es poden establir d’eixa manera. S’exposa la possibilitat de realitzar sondejos oficials quan eixa funció, si cal fer-la, es demana directament a l’Ajuntament perquè cal complir-ne una normativa clara i respectar els drets de la protecció de dades i uns altres. Es vol controlar l’arxiu històric quan ja n’hi ha una persona encarregada. En resum, convida a treballar més la proposta i encaixar-la en el Reglament Faller sense llevar competències a la directiva, les vicepresidències o la presidència. Convida a debatre, estudiar-la i a millorar la comunicació. Finalment afig pel que fa al tema del sector faller de Patraix que la Presidència representa tots els sectors fallers, també a eixe. S’arreplega la proposta amb l’objectiu de fer reunions i parlar-ne amb tranquil·litat.

SÈPTIM PUNT – PRECS I PREGUNTES

Es realitzen diverses preguntes per part dels membres del Ple.

La sessió s’alça a les 21.04 hores de la qual cosa com a Secretària estenc la present acta amb el vistiplau del President.


V i P
el President
Firmat: Carlos Enrique Galiana Llorens


Carmen Blasco Lucas
Secretària General

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte