• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Resum del Ple de JCF del mes de maig de 2020

Aquest és el resum del Ple de JCF del mes de maig de 2020

Acta del Ple de la Junta Central Fallera celebrat telemàticament el dia 19 de maig del 2020 a les 20.00 hores amb la presidència del Sr. Carlos Enrique Galiana Llorens, assistit pel tècnic d’Administració General Sr. Vicente Revert Tapia per delegació del Secretari Administratiu, com a Secretari General el Sr. Joaquim Garcia Ortells amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge.

PRIMER PUNT – PROPOSTA AUTORITZAR LA PARTICIPACIÓ A DISTÀNCIA EN EL PLE

És aprovada la proposta per unanimitat.

SEGON PUNT – APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR

És aprovada l’acta per unanimitat.

TERCER PUNT - INFORME DE PRESIDÈNCIA.

La Presidència manifesta que este no és el Ple de dissolució que li haguera agradat presidir. Li haguera agradat haver pogut fer un balanç de la festa fallera.
Realitza un agraïment: a la directiva per acollir-lo els pocs dies que han pogut gestionar la festa, als membres del Ple per tot el treball realitzat al llarg de l’exercici, a les Falleres Majors i Corts d’Honor per haver assumit l’estat d’alarma amb un comportament modèlic i als sectors productius de la festa pel treball realitzat.

Demana disculpes per, si en la gestió de la festa, en el temps de l’estat d’alarma, persones o entitats s’han trobat ofeses o desplaçades, ja que no ha sigut la seua intenció. El fet que ningú estiguera preparat per a gestionar este esdeveniment extraordinari pot haver creat eixa sensació en alguns sectors. Si ha sigut així, demana la Presidència perdó.
Acaba amb la reproducció de les paraules finals de la carta enviada a les persones membres de la Junta Central Fallera, amb la intenció que queden reflectides en l’acta:

“També vull llançar-vos un missatge d'il·lusió. És una paradoxa, però els fallers i les falleres estem fets d'un material incombustible. És difícil explicar a algú que ens veu des de fora per què plorem quan plantem o perquè plorem quan cremem. Per què volem guanyar palets i per què ens deixem la vida en tot el que fem. Perquè destinem el nostre temps i els nostres diners a un art efímer. Per què discutim acaloradament per una banda o una caramba. Per què som com som i per què així ho sentim.
I per això sé que ens en refarem. No serà hui, no serà demà, però sabrem, com sempre hem fet, renàixer de les nostres cendres.

I no vull acabar sense tindre un record per a totes les persones que hem perdut pel camí; per als seus familiars i les seues comissions, tota la meua estima i respecte. Estic segur que farem ofrena pensant en elles.

I gràcies. Gràcies per avançat perquè sé que vos deixareu la pell en este exercici que comença hui. Un exercici diferent, estrany, atípic, però inoblidable. Jo compte amb vosaltres, podeu comptar amb mi.”

QUART PUNT – APROVACIÓ, SI CAU, DE LA MEMÒRIA LITERÀRIA

És aprovada l’acta per unanimitat.

QUINT PUNT – INFORMACIÓ RESULTATS VOTACIONS

Es fa arribar la següent acta que arreplega els resultats de la consulta proposada a l’Assemblea de Presidents i Presidents de les falles de València el 13 de maig del 2020:
“ACTA DE LA CONSULTA CONVOCADA PER LA PRESIDÈNCIA ALS MEMBRES DE L'ASSEMBLEA DE PRESIDENTS I PRESIDENTES DE FALLES DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA EL 13 DE MAIG DEL 2020 AMB LA INTENCIÓ DE RATIFICAR LA CELEBRACIÓ DE LES FALLES PER MARÇ DEL 2021 I LA CONTINUÏTAT DE LES FALLERES MAJORS I LES SEUES CORTS D’HONOR PER A L’EXERCICI 2020-21 PER VOTACIÓ TELEMÀTICA

Degudament són convocats a una consulta els presidents i les presidentes de l’Assemblea de Falles de la Junta Central Fallera per la circular enviada per la Presidència, a través de la Secretaria General, telemàticament i individualment, el 13 de maig del 2020 amb les preguntes: “¿Ratifica la decisió de celebrar les falles pel març del 2021?” i “¿Ratifica la continuïtat de les nostres Falleres Majors i les seues Corts d’Honor per a l’exercici 2020-21?”. Amb eixa finalitat, es va habilitar un sistema de consulta en la secretaria virtual de Junta Central Fallera (http://virtual/fallas.com) per a votar si s’està d’acord (SÍ), en contra (NO), o votar en blanc. La consulta va estar oberta fins a les 19.00 hores del divendres 15 de maig del 2020.

Posteriorment es convoca, en temps i forma, una Assemblea Extraordinària Informativa el 15 de maig a les 20.00 hores amb el següent orde del dia: 1.‐ Resultats de la votació. A causa de l’estat d’alarma, no és possible la convocatòria presencial de la reunió i s’acorda enviar puntualment la documentació relativa als resultats de la votació.
En primer lloc, es fa el recompte dels vots dels representants que han participat en la consulta de la pregunta: “¿Ratifica la decisió de celebrar les falles pel març del 2021?”. Es comprova que el total dels vots emesos és de 342. El resultat és de 338 vots que sí, 3 vots que no i 1 vot en blanc.

En segon lloc, es fa el recompte dels vots dels representants que han participat en la consulta de la pregunta: “¿Ratifica la continuïtat de les nostres Falleres Majors i les seues Corts d’Honor per a l’exercici 2020-21?”. Es comprova que el total dels vots emesos es de 341. El resultat és de 338 vots que sí, 1 vot que no i 2 vots en blanc.
Finalitzat totalment el recompte de la consulta realitzada telemàticament a l’Assemblea de Presidents i Presidentes de la Junta Central Fallera, es considera que esta ratifica la decisió de celebrar les falles pel març del 2021 i la continuïtat de les Falleres Majors i de les seues Corts d’Honor per a l’exercici 2020-21.”

La Presidència arreplega els resultats de la consulta i conclou dient que el 98,83% de les persones representants de les falles va acordar celebrar les pròximes falles pel març del 2021 i la continuació del regnat de les Falleres Majors i les Corts d’Honor per a l’exercici 2020-21.

SISÉ PUNT – DISSOLUCIÓ REGLAMENTÀRIA DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA

La Presidència acorda la dissolució del Ple de Junta Central Fallera per a l’exercici 2019-20.

 

SÈPTIM PUNT – PRECS I PREGUNTES

Diversos membres del Ple realitzen intervencions.
La sessió s’alça a les 20.52 hores.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h