• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Resum del Ple extraordinari de JCF del mes de març 2020

Aquest és el resum del Ple extraordinari de JCF celebrat el passat dijous 5 de març

Acta del Ple extraordinari de la Junta Central Fallera celebrat en el Saló d’Actes de J.C.F. el dia 11 de febrer del 2020 a les 20.00 hores amb la presidència del Sr. Carlos Enrique Galiana Llorens, assistit el tècnic d’Administració General Sr. Vicente Revert Tapia per delegació del Secretari Administratiu, com a Secretari General el Sr. Joaquim Garcia Ortells amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge. 

PRIMER PUNT – APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR

És aprovada l’acta per unanimitat.

SEGON PUNT – RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA DIRECTIVA DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA

El nou President de Junta Central Fallera, ratifica els membres de la Junta Directiva de l’anterior executiva. Estos són:
Assessores de la Presidència: Ramon Estellés i Feliu, Susana Remohí Andrés, Inmaculada Mata Martínez i Josep García Bosch.
Secretaria General: Joaquim Garcia Ortells
Vicepresidència 1a: Javier Tejero Zabal  (àrea d’Incidències, Falla i Participació i Solidaritat)
Vicepresidència 2a: Irene Sánchez Alberola (àrees de Comunicació, Promoció del Patrimoni i Esports)
Vicepresidència 3a: Daniel Buj Escorihuela (àrees de Festejos i Infantil)
Vicepresidència 4a: Sela Falcó Pitarch (àrea de Protocol)
Vicepresidència 5a: Pepa Gómez Valle (àrees de Cultura, Documentació i Publicacions)

A més, es ratifiquen els delegats i secretaris de cada àrea.

Vicepresidència 1a – Àrea d’Incidència, falla, i participació i solidaritat

Delegació d’Incidències i Demarcacions

Delegat: Antonio Lázaro López

Secretària: Margarita Gómez Espinosa 

Responsable àrea: Esteban Lared Bujeda

Delegació de Falla

Delegat: Salvador García Meri

Secretari: Vicente Roca Román

Delegació de Participació i Solidaritat

Delegada: Mónica Gallego Llorca

Secretària: Luisa Gil Iranzo 

Vicepresidència 2a – Àrees de Comunicació, promoció del patrimoni i esports 

Delegació de Comunicació

Delegada: María Tomás López

Secretari: Nacho Fuertes Gómez-Cencillo

Delegació de Promoció del Patrimoni

Delegada: Merche de la Guia Maciá

Secretària: Carolina Albiach Gascó

Delegació d’Esports

Delegat: Alberto Soldado Pons

Secretari: Carlos Val Biosca

Vicepresidència 3a – Àrees de festejos i infantil

Delegació de Festejos

Delegat: Enrique Salvador Puig

Secretari: José Vicente Lahuerta Embuena

Delegació d’Infantils 

Delegada: Conchín Martínez Gras

Secretària: Luis Soto del Arco

Vicepresidència 4a – Àrea de protocol

Delegació de Protocol

Delegat:  Antonio Barberá Nieto

Secretari: Anais Lorente Medina

Vicepresidència 5a – Àrees de cultura, documentació i publicacions

Delegació de Cultura

Delegat: Salvador Carsí Sancho

Secretària: Mari Paz Obón Herrera

Delegació de Documentació

(Arxiu, Censos i Biblioteca)

Delegat: Javier Mozas Hernando 

Secretari: Luis Vicente Coll Mora

Delegació de Publicacions

Delegada: Mar Piquer Muela

Secretària: Blanca Gamborino Pérez

secretaria general 

Secretaria

Delegat: Alejandro Rodríguez Pedret

Secretari: Pedro J. Alias de Rueda

Tresorer

Pere Sánchez Pertegás

Recompenses

Delegat: Luis Carlos Cortés Ballesteros

Secretari: Luis Gallart Gamir

Informàtica

Delegat: Ángel Gimeno Hernández

Secretari: Enrique José Aviñó Hernández

Delegació de Juntes Locals

(depén de Presidència)

Delegat: Ferran Martínez Gómez

Secretari: Manuel Jorge González

Secretari d’Actes

Lluís M. Mesa i Reig

Tècnic d’Administració General

Vicente Revert Tapia

S’apunta l’errada apareguda en el document repartit pel que fa a la delegada i al secretari de Comunicació que són María Tomás López i Nacho Fuertes Gómez-Cencillo respectivament.

També informa que la Presidència ratifica els vocals i les vocals de lliure designació elegits en l’actual exercici i que són nomenats per este en virtut de l’article 46.1b. de l’actual Reglament Faller i també els ratifica en el seu càrrec. Estos són:

1.Vocals comunicats al Ple de Junta Central Fallera del 23 de juliol del 2019 i a l’Assemblea de Presidents i Presidentes del 30 de juliol del 2019.

Nom

Cognom  

Cognom

Núm. Falla

Comissió fallera i càrrec

Enrique

Aviñó

 Hernández

184 

 Indústria – Sants Just i Pastor

secretari d’Informàtica

Salvador

Carsí

Sancho

247

Lleons - Poeta Mas i Ros

delegat de Cultura

Mónica 

Gallego

 Llorca

348

Cadis-Cura Femenia - Puerto Rico

delegada de Participació i Solidaritat

Salvador

García

Meri

47

Alberic-Heroi Romeu-Ontinyent-Bon Orde

delegat de Falla

Ángel 

Gimeno

Hernández

99

Gran Via de Ferran el Catòlic-Erudit Orellana-J. de Mena

delegat d’Informàtica

Margarita

Gómez

Espinosa

62

Mossén Sorell-Corona

Secretària d’Incidències

Manuel

Jorge

González

127

Dr. Sanchis Bergón-Túria

secretari de Juntes Locals

Antonio

Lázaro

López

330

V. Sancho Tello-Xile-Av. d'Aragó

delegat d’Incidències

Ramón

Estellés

Feliu

374

Pere Cabanes - Joan XXIII

assessor de Presidència

Inmaculada

Mata

Martínez

127

Dr. Sanchis Bergón-Túria

assessora de Presidència

Mari Paz 

Obón

 Herrera

72

Joaquim Navarro – Carrícola

Secretària de Cultura

Lluís

Mesa

i Reig

305

Universitat Vella-plaça del Patriarca

Secretari d’Actes

Javier

Mozas

Hernando

247

Lleons-Poeta Mas i Ros

delegat de Documentació

Mar

Piquer

Muela

110

Plaça Lope de Vega

delegada de Publicacions

Susana

Remohí

Andrés

309

Plaça del Negret

assessora de Presidència

Alejandro

Rodríguez

Pedret

81

Pintor Goya-Brasil

delegat de Secretaria

2. Vocals comunicats al Ple de Junta Central Fallera del 10 de setembre del 2019 i a l’Assemblea de Presidents i Presidentes del 17 de setembre del 2019.

Nom

Cognom  

Cognom

Núm. Falla

Comissió fallera i càrrec

Carolina

Albiach

Gascó

187

Regne de València – duc de Calàbria

Secretària de Promoció del Patrimoni

Nacho

Fuertes

Gómez-Cencillo

373

Antiga senda de Senent - Albereda

Secretari de Comunicació 

María

Tomás

López

160

Sant Ignasi de Loiola – Jesús i Maria

Delegada de Comunicació

 

3.Vocals comunicats al Ple de Junta Central Fallera del 15 d’octubre del 2019 (no comunicat en l’Assemblea de Presidents i Presidentes).

Nom

Cognom  

Cognom

Núm. Falla

Comissió fallera i càrrec

Anais

Lorente

Medina

192

Ramiro de Maeztu – humanista Furió

secretària de Protocol

 

4.Vocals comunicats al Ple de Junta Central Fallera del 12 de novembre del 2019 (no comunicat en l’Assemblea de Presidents i Presidentes).

Nom

Cognom  

Cognom

Núm. Falla

Comissió fallera i càrrec

Miguel Ángel

Pérez

Olmos

62

Mossén Sorell – Corona

Responsable d’assumptes pirotècnics

Es comunica que el delegat de Juntes Locals Ferran Martínez Gómez de la comissió fallera núm. 21 Borull - Socors va presentar la seua dimissió fa dos setmanes. Francisco Llago Ramírez demana estar inclòs entre els vocals de lliure designació.

TERCER PUNT - INFORME DE PRESIDÈNCIA. 

La Presidència fa una presentació sintetitzada de la seua trajectòria biogràfica, fallera, professional i política. Va nàixer a Sagunt encara que des de l’edat infantil va viure a Burjassot. Allí, amb uns pocs anys, va fer-se faller. Ha sigut durant 20 anys membre de la comissió fallera Sevilla – Dénia. Va ser-ne president entre els anys 2012 i 2015. Ha participat en diverses edicions del concurs de teatre faller i en té 11 guardons. Va ser jurat de la fallera Major de València de 2015, triat directament pels presidents i les presidentes. Professionalment és especialista en gesstió, producció i direcció teatral i la seua vida laboral ha estat relacionada amb les arts escèniques i l’organització d’esdeveniments. S’ha encarregat dels actes de la Crida i l’Exaltació de les Falleres Majors, de la Selecció de les Corts d’Honor (el primer any que es va fer al pavelló de la Font de Sant Lluís) i de la Fira de Juliol. És Regidor de relació amb els Mitjans, d’Innovació i Gestió del Coneixement, Control, Administració i Comerc. Des del 28 de febrer és tercer tinent d’alcalde, coordinador general de l’àrea d’Educació, Cultura i Esport i de Cultura Festiva. En la passada legislatura, va ser regidor d’Espai Públic. També és president de Mercavalencia, la fundació Las Naves i ara de Junta Central Fallera.

Exposa que és un orgull presidir la Junta Central Fallera, malgrat les circumstàncies per les quals ha arribat al càrrec i que és un apassionat de la festa. Considera que és la millor festa del món.

No s’ha reunit encara, com a regidor de Cultura Festiva, amb la resta d’entitats festives de la ciutat. Ha volgut que la primera reunió fora amb les falles per la necessitat de ratificar els càrrecs que van relacionats directament amb la Presidència i pel fet que comencen ja les festes falleres.

La Presidència es posa a disposició dels membres de JCF. Manifesta que cal treballar com es feia fins ara, ja que no hi ha canvis de persones i la directiva ha sigut ratificada.
Fa una crida a la tranquil·litat davant l’extensió del Coronavirus en estos dies de la festa fallera. Permanentment s’està en contacte amb les autoritats sanitàries. Elles han de prendre les mesures preventives necessàries. Des de l’Ajuntament i la regidoria se n’informarà de qualsevol notícia destacada i relacionada amb la celebració dels actes fallers. Es demana que sols es faça cas de les informacions oficials.

Desitja que els fallers i les falleres gaudisquen de la festa i demanà col·laboració amb la Presidència, especialment en estos primers moments en els quals ha assumit el càrrec.

QUART PUNT – PRECS I PREGUNTES

Diferents membres del Ple realitzen preguntes.
La sessió s’alça a les 20.17 hores.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h