• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

Resum del Ple de JCF del mes de febrer

Aquest és el resum del Ple de Junta Central Fallera del mes de febrer de 2020

Acta del Ple de la Junta Central Fallera celebrat en el Saló d’Actes de J.C.F. el dia 11 de febrer del 2020 a les 20.00 hores amb la presidència del Sr. Pere Fuset i Tortosa, assistit el tècnic d’Administració General Sr. Vicente Revert Tapia per delegació del Secretari Administratiu, com a Secretari General el Sr. Joaquim Garcia Ortells amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge.

PRIMER PUNT – APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR

És aprovada l’acta per unanimitat.

SEGON PUNT - INFORME DE PRESIDÈNCIA

La Presidència agraïx el treball de les diferents delegacions i membres de JCF implicats en l’organització de les exaltacions de les Falleres Majors. També felicita els mantenidors pels seus discursos. Fa una reflexió col·lectiva perquè 50 comissions no feren ús de les seues entrades quan l’acte presentava un problema de falta d’aforament.

La pròxima setmana s’enviarà informació relativa a les inscripcions de fallers i falleres que desitgen participar en la part final de la Cavalcada del Ninot i acompanyar els ninots de la falla municipal. Per a l’acte cal l’ajuda aproximada de 100 persones. S’especificarà el perfil i la funció que ha de tindre cada persona.

Està oberta la inscripció a la ciutadania per a vore les “mascletaes” des del balcó municipal. En total hi ha 190 invitacions dobles que se sortejaran entre les persones inscrites el 17 de febrer. Enguany, també se sortejarà l’orde de les 98 comissions falleres que tindran dret a vore la “mascletà” des del balcó municipal. Novament, al llarg dels quatre anys, passaran totes les comissions del cens faller. S’informarà com arreplegar les invitacions, una vegada realitzat el sorteig.

S’ha enviat a les comissions falleres les normes per a desfilar en l’ofrena. Cal destacar que s‘ha esmentat que la normativa no sols és d’obligat compliment per a les falles sinó també per a totes les entitats participants. L’única excepció és que es respectara la indumentària específica que puguen tindre alguna d’estes entitats. El segon aspecte que destaca la normativa és que es vol potenciar la inclusió en l’acte.

Esta setmana es rebrà informació relativa al repartiment dels gots reciclables que repartirà l’Ajuntament. Hi haurà un got gratuït per faller i fallera. A més, gràcies al patrocini de l’empresa Coca-Cola, s’oferiran a les comissions més gots reciclables a un preu econòmic. Les comandes es poden realitzar fins al 24 de febrer i es pagaran de bestreta. El preu original és de 0,60 cèntims però, gràcies al patrocini, es queda en 0,44 cèntims la unitat.

La regidoria de Residus Sòlids ha informat que repartirà entre les comissions falleres contenidors específics per a reciclar paper i plàstics i els residus urbans.
L’Ajuntament prepara una campanya per a potenciar el civisme en les festes falleres i on s’explicarà també la normativa aprovada en el ban faller.

L’ordenança municipal establix la limitació del soroll a 90 decibels, encara que en alguns dels permisos autoritzats a les comissions falleres s’especifica 85 decibels. Enguany s’estipulara 90 decibels en tots els casos per a esdeveniments fallers realitzats en l’exterior i 85 decibels per a aquells que es realitzen en l’interior de les carpes. Es posarà en marxa la normativa relativa als mesuradors de so.

El ban faller es publicarà la setmana que ve. De seguida començaran a enviar-se els primers permisos.

Les subvencions es procurarà pagar-les el mes de març i abans de la “plantà” de les falles.

El 28 de febrer és l’últim dia per a l’actualització del cens faller.

La inscripció per al concurs de carrers enllumenats acaba el 19 de febrer i en la documentació s’ha d’especificar el pressupost i la categoria en la qual es vol concursar.

El 15 i el 22 de febrer es realitzaran tallers infantils en la Ciutat de l’Artista Faller.

La inscripció per a actuar de jurat de falles o de l’Exposició del Ninot està oberta fins al 16 de febrer.

Les entrades per a la Gala Fallera es repartiran el 18, 19 i 20 de febrer. Es reservaran dos entrades per comissió, per al President i la Fallera major. Si no les arrepleguen, es posaran a la venda.

La inscripció per al Concurs de Llibrets de la Generalitat Valenciana està oberta. Hi ha enguany també una secció específica per als del Cap i Casal. El termini acaba el 16 de febrer.

En els pròxims dies s’enviarà la informació relativa al color de la flor que les comissions han de portar a l’Ofrena.

La informació relativa a l’acte de l’Alba de les falles s’enviarà en els pròxims dies. Es prega que les bateries pirotècniques que es repartisquen a les comissions es disparen eixa nit.

El termini per a demanar les subvencions de falla es va tancar el 4 de febrer. Encara està vigent la d’aniversaris fins al 17 de febrer. El concurs de falles innovadores encara no s’ha publicat. Hi ha comissions que no han sol·licitat subvencions, i per tant no les rebran. Des de la regidoria de Cultura Festiva s’ha intentat avisar a les qui no les havien sol·licitades, encara que no és la seua obligació.

TERCER PUNT – APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS REGLAMENTS INTERNS DE LES SEGÜENTS COMISSIONS: EXP: 250-2028/2019 FALLA GRUP MARE DE DÉU DEL CARME (Núm. 162), EXP: 61-2018/2019 FALLA GLÒRIA-FELICITAT-TREMOLAR (núm. 132).

Es proposa per part de la delegació d’Incidències l’aprovació al Ple dels Reglaments Interns de les següents comissions per ajustar-se a la normativa vigent: exp: 250-2028/2019 falla Grup Mare de Déu del Carme (núm. 162), exp: 61-2018/2019 falla Glòria-Felicitat-Tremolar.

S’aproven per unanimitat.

QUART PUNT - INFORME DE DELEGACIONS

La delegació de Festejos informa que el 19 de febrer acaba el termini per a apuntar-se al concurs de carrers enllumenats. Les credencials per la “Macrodespertà” es repartiran el 24, 25 i 26 de febrer.

La delegació d’Infantils informa que el 15 de febrer finalitza l’acte d’intercanvi de fotografies amb les Falleres Majors. Ha tingut molta acceptació la participació dels presidents infantils. El 23 de gener va acabar el termini per a la inscripció a la “Macrodespertà” infantil. Se n’han apuntat 1.500 xiquets i xiquetes. El 14 de febrer es realitzarà a les 18.00 hores la Gala Infantil. La realitzen conjuntament la delegació d’Esports i la d’Infantils i Joventut. Es lliuraran els premis dels concursos de dibuix, escacs, futbolí, maquetes, animació, pilota, futbol 7 i birles. Hi haurà berenar. Tindran preferència per a l’entrada els xiquets i les xiquetes.

La delegació de Solidaritat informa que el 30 de gener van estar en la presentació de l’esbós de la falla infantil de la comissió de la plaça de Mont-olivet dedicada a Save the Children. El 3 de febrer es van reunir amb les persones responsables de la campanya Controla Club per a coordinar una iniciativa que tenen dedicada al consum responsable d’alcohol. El 6 de febrer van estar en la gala solidària dedicada a recaptar fons per a la investigació del càncer infantil organitzada per la comissió fallera Ferran el Catòlic – erudit Orellana.

La delegació de Falla informa que s’ha tancat la inscripció per als tallers infantils que se celebraran en la Ciutat de l’Artista Faller. Hi ha 5 comissions que no han presentat les autoritzacions. Hi ha 14 falles i 444 xiquets i xiquetes inscrits. Per ara hi ha 381 sol·licituds presentades per a participar com a jurat de falla.

La delegació de Cultura informa que continua desenrotllant-se el concurs de presentacions. El veredicte es llegirà el 2 de març a les 19.30 hores al Saló de Plens. El 15 i 16 de febrer seran els dos últims dies de l’edició d’hivern dels Balls al carrer. El dissabte 15 de febrer es realitzarà en l’esplanada del centre comercial Nuevo Centro, per ser el patrocinador de l’actual edició. El mes d’abril continuaran els Balls al carrer a la Marina Reial. L’entrada de bandes serà l’1 de març. La primera banda eixirà de la plaça de la Mare de Déu a les 11.30 hores i arribarà a l’Ajuntament a les 12.00 hores. El recorregut, si no hi ha canvis d’última hora, serà: plaça de la Mare de Déu, carrer Micalet, plaça de la Reina, carrer sant Vicent, carrer de la Sang, plaça de l’Ajuntament girant per Correus i continuant per la finca de la Telefónica fins arribar a la tribuna instal·lada enfront de la porta de l’Ajuntament. A continuació, el mestre Rafael Vizcaino Cambra dirigirà l’himne “el Faller”.

La delegació de Recompenses informa que s’han lliurat en el present exercici 20.689 recompenses, de les quals 11.313 han sigut per a fallers i falleres de la ciutat de València i 9.376 per a les falleres i els fallers de fora de la ciutat. S’han concedit 1.648 Bunyols d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants a 1.648 fallers i falleres dels quals 1.014 ho són per als membres de comissions de la ciutat de València i 634 per als fallers i per ales falleres de fora del Cap i Casal.

La delegació d’Esports informa que el 3 de març s’enviarà informació relativa a la Gala de l’Esport i s’especificarà les entrades que li corresponen a cada comissió.
En acabar l’informe es guarda un minut de silenci en memòria de Jorge Mario Vismara “El Argentino”, adjunt de la delegació de Recompenses i membre de la falla valenciana “el Túria” de Buenos Aires, recentment desaparegut.

QUINT PUNT – PRECS I PREGUNTES

Diferents membres del Ple realitzen preguntes.

La sessió s’alça a les 20.40 hores.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h