• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

Resum ple 12 de Novembre 2019

Resum del Ple del 12 de Novembre

 

Acta del Ple de la Junta Central Fallera celebrat en el Saló d’Actes de J.C.F. el dia 12 de novembre del 2019 a les 20.00 hores amb la presidència del Sr. Pere Fuset i Tortosa, assistit el tècnic d’Administració General Sr. Vicente Revert Tapia per delegació del Secretari Administratiu, com a Secretari General el Sr. Joaquim Garcia Ortells amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge i amb l’absència justificada del vicepresident 3r de les àrees de Festejos i Infantil Daniel Buj Escorihuela per incident laboral i de la vicepresidenta 5a de les àrees de Cultura, Documentació i Publicacions Pepa Gómez Valle per malaltia.

PRIMER PUNT - APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L’ACTA ANTERIOR

Es corregix la datació de l’acta del 15 d’octubre en la seua versió en valencià. S’expressa que el Ple es va realitzar el 10 de setembre del 2019 i no el 15 d’octubre del 2019. Es fa la correcció. Seguidament s’aprova per unanimitat.

SEGON PUNT - INFORME DE PRESIDÈNCIA.

   El 5 de novembre es va realitzar la Mesa de Diàleg per a la confecció del ban faller formada per diversos agents relacionats amb la festa. El 18 de novembre en el centre la Petxina es convocarà una reunió les comissions per a explicar com caldrà demanar els permisos per a la setmana fallera i les característiques que tindrà el ban faller del 2020. Estaran presents els representants de la policia local i els bombers. El 15 de novembre s’intentarà que la Junta de Govern aprove el contingut del ban faller que es promulgarà pel febrer el 2020 i així informar-ne al col·lectiu faller.

            El 13 de novembre es reunirà la Comissió del Patrimoni de la Humanitat formada per diverses persones pertanyents a tots els àmbits de la festa. L’objectiu de la reunió era avaluar la situació de la festa com a patrimoni immaterial i l’establiment d’objectius per a protegir-la.

   El 30 de novembre del 2020 se celebrarà el tercer aniversari de la declaració de les falles com a patrimoni immaterial de la humanitat. El programa d’actes es realitzarà de matí. Pròximament s’anunciarà la programació.

   El Consell Rector va aprovar el pressupost de JCF. Es pot consultar en el portal de transparència de JCF i de l’Ajuntament. Este ha augmentat en deu punts respecte a l’any anterior. Cal destacar la pujada econòmica en l’apartat de personal, pirotècnia, indumentària i en les inversions en la seu de JCF (mobiliari, ordinadors, etc.). Hi haurà més personal amb la intenció de donar millor servici a les comissions falleres i d’implantar l’administració electrònica. Sols el personal contractat podrà utilitzar-lo. Eixe nou format de l’administració serà positiu però també obligarà al compliment exhaustiu dels terminis.

   S’agraïx el lliurament del premi Pepe Monforte a la Junta Central Fallera. Este va dedicat a totes les persones que treballaren i treballen en JCF i també a les que estaran en el futur. L’acte es realitzarà divendres 15 de novembre.

   S’ha nomenat com a vocal de lliure designació a Miguel Ángel Pérez Olmos de la comissió fallera número 62 (mossén Sorell – Corona). D’esta manera ja estan ocupades totes les vocalies de lliure designació-.

   Han desaparegut els problemes de licitació de la gestió dels campionats esportius. Sols ha quedat deserta la dedicada al campionat de futbol sala. La delegació ha desestimat la seua realització i està dedicant-se a preparar el trofeu de la Fallera Major de València. La inscripció per al campionat de futbol 7 va acabar el 8 de novembre. El campionat de bàsquet 3 x 3 i el concurs de bàsquet de triples es realitzaran el 24 de novembre. El termini per a la inscripció s’acaba el 21 de novembre. La inscripció per a la marató fallera de futbolí està obert fins al 12 de novembre. El iii torneig de la Fallera Calavera es realitzarà el 22 de novembre en el casal de la comissió de Mercat de Castella. La inscripció es tancarà el 17 de novembre.

   El curs de jurat de falla es realitzarà el 16 i 23 de novembre. Davant la gran demanda es valora preparar-ne una altra convocatòria.

   La delegació d’Arxiu i Documentació ha organitzat el iii concurs de Sabuts Fallers per al dia 20 de novembre i el de “Sabudets Fallets” per al 24 de novembre en el casal de la comissió fallera Sapadors – V. Lleó.

   La delegació d’Incidències i Demarcacions informa que ja es poden arreplegar les assegurances de dilluns a dijous de 18.30 a 20.30 hores.

   El curs RGCRE es realitzarà el 23 de novembre i el termini de la inscripció acaba el 13 de novembre.

   S’ha sol·licitat a les comissions que envien diversa documentació per al Llibre faller per la Secretaria Virtual. El termini acaba el 24 de novembre del 2019.

   La inscripció per al concurs de maquetes falleres acaba el 12 de desembre i el lliurament dels premis serà el dia 19 de desembre. Els betlems que es presenten a concurs hauran d'estar muntats abans del 5 de desembre.

   S’estan aprovant les justificacions de les subvencions de falla i preparant les comunicacions dels reintegraments quan la justificació de la subvenció és menor de la concedida. La subvenció de l’enllumenat de carrers s’ha de justificar per a evitar que calga tornar-la. També se n’estan aprovant les justificacions i les comunicacions de reintegrament. La resta de subvencions estan concloses. La subvenció per a agrupacions musicals no tardarà a concedir-se. En breu es trauran les subvencions de 2020 però cal tancar l’exercici passat prèviament per a publicar-les. Es desitja avançar enguany encara més el pagament. Es recomana especialment que els pagaments de les factures que es presenten per a justificar subvencions es realitzen per transferència i no per xec. Es recorda que no es deuen fer pagaments superiors als 2500 Euros. Si es fa mitjançant taló o xec, és aconsellable guardar-ne fotocòpia, però insistix que el millor mètode és la transferència. També es demana que es llisquen les bases perquè cada any s’actualitzen i no són exactament iguals a les de l’any anterior. Es valora la possibilitat de fer un curset per a orientar les comissions de la tramitació correcta de les subvencions.

TERCER PUNT – APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA CLASSIFICACIÓ DE LA FALLA.

   La delegació de falla exposa que s’han considerat les al·legacions que s’han presentat pel que fa al canvi de secció de falles. Alguns preus de falles que tenia JCF no coincidia amb els dels contractes. Concretament ha passat amb tres falles. S’han corregit eixes errades. Algunes falles volien canviar de secció i s’han quedat on estaven. Després de l’última classificació enviada s’ha comprovat que cal canviar els noms de dos comissions i també d’alguns artistes. S’ha fet el canvi, encara que eixes dades no canvien la classificació.

   La Presidència agraïx el treball realitzat per la delegació i les comissions.

   Seguidament és aprovada per unanimitat la classificació de falles per a l’exercici del 2020 i es passarà a l’aprovació definitiva de l’Assemblea de Presidents i Presidentes.  

TERCER PUNT. PUNT U – DEBAT DE LA SOL·LICITUD DEL DELEGAT DEL SECTOR Sr. LUIS COLL QUE S’INCLOU EN L’ANNEX

   Es realitzen diferents intervencions dedicades a la sol·licitud del delegat del sector Luis Coll per la qual demana es respecte les normes d’igualtat que se suposa han de regir per a la desfilada en l’acta de l’Ofrena dels 26 sectors de JCF pel que fa a la roda dels canvis de dia i hora en els quals cadascú ha de desfilar i que ha de ser de sector en sector i no en grups de dos o més. La Presidència, després d’escoltades les intervencions, exposa que es tindran en compte per a la confecció del programa de festejos i que no procedix votar en el Ple cap iniciativa.

QUART – INFORME DE DELEGACIONS

   La delegació de Solidaritat i Participació ha esmentat als actes als quals han assistit en el mes d’octubre. S’han realitzat tres cursos CRE en els quals s’han format 176 fallers i falleres. La data per a la realització del curs RGCRE es realitzarà finalment el 23 de novembre per qüestions alienes a JCF, ja que està marcada per la Subdelegació del Govern.

   La delegació de Falla ha decidit obrir el termini per a la inscripció a un nou curs de jurat que es realitzarà el 14 i 21 de desembre. Es tancarà l’1 de desembre. Per al primer curs s’han inscrit 58 dones i 53 hòmens.

   La delegació d’Infantils celebrarà la final de la modalitat B del concurs de play back infantil el 16 de novembre. Les altres finals seran el 23 i 30 de novembre. La i Marató Juvenil i Infantil de Futbolí es realitzarà el 17 de novembre en el casal de la comissió fallera Sagunt – pare Urbano. El termini per a la inscripció acaba el 12 de novembre. El termini per a la inscripció del xlv Concurs de Betlems acaba el 21 de novembre en totes les modalitats.

   La delegació de Festejos informa que s’inicia la fase final del concurs de play back.

   La delegació d’Esports informa que el 17 de novembre serà la final del campionat de petanca. El termini de la inscripció de futbol 7 acaba el 12 de novembre. El 22 de novembre se celebra el Concurs de la Fallera Calavera en el casal de la comissió fallera del mercat de Castella. El 24 de novembre es realitzaran els campionats de bàsquet 3x3 i el de triples. La inscripció acaba el 21 de desembre. La Marató de València és l’1 de desembre. Hi ha quatre premis de 500 euros per a l’animació fallera. La inscripció es realitza a través d’un enllaç. Les classificacions dels fallers i falleres participants en la Mitja Marató de València i en la Volta a Peu no és definitiva, ja que hi ha algunes reclamacions. El 30 d’octubre hi hagué una reunió amb les falles interessades a participar en els campionats de futbol infantil i futbol femení. Estos es jugaran el 4 de gener.

QUINT- PRECS I PREGUNTES

   Diferents membres del Ple realitzen preguntes.

   La sessió es va alçar a les 21.14 hores.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h