• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

LVIII Concurs de Declamació Infantil

Bases del concurs de Declamació Infantil

La Junta Central Fallera, per mig de la seua Delegació de Cultura, convoca el LVIII CONCURS DE DECLAMACIÓ INFANTIL per a l’exercici 2019-2020, d’acord amb les següents BASES

1. Podran participar en el concurs tots els fallers i falleres infantils de les comissions de falla que ho sol·liciten i estiguen censats en la JCF.

2. S’establixen les categories següents:

A. Concursants entre 4 i 6 anys (hauran de declamar de 8 a 14 versos)

B. Concursants entre 7 i 10 anys (declamaran de 14 fins a 30 versos)

C. Concursants entre 11 i 14 anys (de 30 a 40 versos)

3. No serà obligatori assistir i participar abillats amb el vestit regional, però serà condició indispensable participar amb una correcta vestimenta com a signe de respecte cap a este concurs.

4. El jurat serà nomenat per la Delegació de Cultura, i la seua decisió serà inapel·lable.

INSCRIPCIÓ

La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual > Tràmits i Servicis > Inscripció Declamació, i es farà des del 14 d’octubre fins al 8 de novembre de 2019.

POEMES A DECLAMAR

Cada participant podrà triar qualsevol poema que complisca les característiques de la seua categoria segons la base 2ª.

El poema escollit haurà d’adjuntar-se en format PDF al mateix temps que s’inscriga cada participant.

PREMIS

S’establixen els premis següents: PRIMER, SEGON i TERCER premi, per cada una de les diferents categories, a més d’un Premi EXTRAORDINARI per al millor participant de totes les categories.

El lliurament dels premis es farà en la Gala Infantil de la Cultura en el lloc i la data que s'anunciaran oportunament.

DATA DEL CONCURS

El concurs se celebrarà en una única fase el dia 24 de novembre de 2019 a partir de les 11:00 hores, i el veredicte del jurat es farà públic en la pàgina web de fallas.com. L’hora de citació per als participants serà a les 10:15 hores del matí.

El concurs tindrà lloc al Teatre Auditori de l’Espai Cultural Rambleta de València.

NORMES DEL CONCURS

En arribar el dia 24 a La Rambleta, tots els participants hauran de confirmar la seua participació en les taules que estaran degudament senyalitzades.

Es comunica que durant la declamació de cada xiquet no es permetrà l'accés a la sala.

Una vegada confirmada la participació, els xiquets i les xiquetes aniran al lloc preparat per a la seua espera, on tindran animació i gent de la Delegació de Cultura que es farà càrrec d’ells i elles.

Cada comissió haurà de nomenar una persona responsable per cobrir les necessitats dels xiquets durant l’esdeveniment. Des de la delegació se’ls subministrarà aigua; la resta ho portarà el responsable nomenat. S'acreditarà amb un distintiu la persona designada per la comissió, que serà l’única que tindrà accés a la sala on es troben els xiquets.

Finalitzat el concurs, tots els participants es faran una fotografia de conjunt amb la Fallera Major Infantil de València i la seua Cort d’Honor, i, després d’eixe moment, els participants baixaran per l’escala de l’escenari i seran arreplegats per les persones encarregades de cada comissió.

La participació en este concurs suposa l’acceptació d’estes bases, tant per als participants com per a les respectives comissions de falla.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h