• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

Bases Cavalcada del Ninot 2020

Bases i normativa de la Cavalcada del Ninot 2020

La Cavalcada del Ninot és la desfilada organitzada per la Junta Central Fallera que recorda la recollida del ninot de cada falla en l'Exposició del Ninot.

BASES:

1. Estarà composta per un total de deu (10) comissions entre les quals participaran tant majors com infantils.

 

2. Es presentarà el tema general de la comparsa, la qual, en la seua desfilada, inclourà un fragment o ninot de la seua falla, que se situarà com el colofó de la comparsa, que haurà d'estar amenitzada amb música.

En tota la formació i en el desenvolupament de la Cavalcada es mantindrà l'organització tradicional.

 

3. Es tindran en compte, per a la puntuació dels premis a atorgar, les següents normes:

3-1.- UNITAT DEL TEMA

Que es veja que tot el desenvolupament de la comparsa, incloses les figures, tenen una unitat en el tema que han triat.

 

3-2.- ORIGINALITAT DE LA IDEA

Que el tema triat destaque per la seua originalitat.

 

3-3.- INTENCIÓ SATÍRICA

Es valorarà la intenció satírica en el tema que estan desenvolupant.

 

3-4.- ACCIÓ (moviment dels actuants)

Es valorarà l'acció dels actuants en el transcurs de la comparsa.

 

3-5.- RITME DE L'ACTE

Es valorarà el ritme en tot el desenvolupament de la comparsa.

 

3-6.- VESTUARI

Es valorarà el vestuari que porten tant la comparsa com les figures.

 

3-7.- FÀCIL COMPRENSIÓ PER A TOT EL PÚBLIC

Es valorarà la fàcil comprensió del públic sense necessitat d'explicacions.

 

4. Totes estes normes es valoraran d'1 a 10 punts per cadascuna d'elles.

Totes estes normes es valoraran tant en la comparsa com en les figures que participen per part de cada comissió.

 

        

5. S'atorgaran els següents premis:

                  

COMPARSA: Es valora tota la desfilada de la comissió incloses les figures.

FIGURA: Es valorarà independentment cadascuna, amb les mateixes normes.

CRÍTICA: La valoració que se li dóna per la seua sàtira.

VESTUARI: Valoració per la seua originalitat, vistositat, harmonia i qualitat d'este. Es valoren tota la comparsa i les figures, i es valorarà la participació de les comissions en la confecció d'estes.

COLOFÓ: Es valorarà l'acció i el ritme del tram final de la desfilada. Així com també la participació de banda de música.

Serà un requisit presentar una peça de la falla en el colofó de la Cavalcada. Es justificarà presentant una fotografia de la mateixa peça quan estiga plantada en la falla, que es presentarà en la Delegació de Festejos abans del 31 d'abril de 2020.

 

6. Amb caràcter general, les comissions participants es basaran en les normes tradicionals de presentació, tenint en compte que s'entén per:

FIGURA: La participació d'un sol actuant o un altre que el reforce. No podrà expressar la seua intenció ni recolzar-se en els grups, només en la seua persona o en l'acompanyant. Serà una figura completament estàtica.

VESTUARI: Es valora la qualitat, l’harmonia i l’originalitat en relació amb el tema presentat.

COMPARSA: És el conjunt de grups i figures que intervenen en la Cavalcada sota el lema que presenta cada comissió participant. Els porta-cartells es consideren necessàriament part integrant de la comparsa, així com els col·laboradors (personal auxiliar, per ex. per a espentar els rodants, etc.)

 

7. PREMIS:

COMPARSA:

PRIMER PREMI: 2.500€ i estendard

SEGON PREMI: 2.200€ i estendard

TERCER PREMI: 1.800€ i estendard

QUART PREMI: 1.600€ i estendard

CINQUÉ PREMI: 1.300€ i estendard

SISÉ PREMI: 1.000€ i estendard

SETÉ PREMI: 1.000€ i estendard

HUITÉ PREMI: 1.000€ i estendard

NOVÉ PREMI: 1.000€ i estendard

DESÉ PREMI: 1.000€ i estendard

 

 

CRÍTICA:

PRIMER PREMI: 900€ i estendard

SEGON PREMI: 800€ i estendard

TERCER PREMI: 700€ i estendard

QUART PREMI: 600€ i estendard

CINQUÉ PREMI: 500€ i estendard

 

 

FIGURA:

PRIMER PREMI: 400€ i estendard

SEGON PREMI: 300€ i estendard

TERCER PREMI: 250€ i estendard

QUART PREMI: 200€ i estendard

CINQUÉ PREMI: 150€ i estendard

 

 

VESTUARI:

PRIMER PREMI: 400€ i estendard

SEGON PREMI: 300€ i estendard

TERCER PREMI: 250€ i estendard

QUART PREMI: 200€ i estendard

CINQUÉ PREMI: 150€ i estendard

 

 

COLOFÓ:

PRIMER PREMI: 900€ i estendard

SEGON PREMI: 800€ i estendard

TERCER PREMI: 700€ i estendard

QUART PREMI: 600€ i estendard

CINQUÉ PREMI: 500€ i estendard

SISÉ PREMI: 400€ i estendard

SETÉ PREMI: 400€ i estendard

HUITÉ PREMI: 400€ i estendard

NOVÉ PREMI: 400€ i estendard

DESÉ PREMI: 400€ i estendard

 

NORMES DE PARTICIPACIÓ:

1. Cada comissió participant presentarà, per comparsa, un número màxim de DOS FIGURES, participant indistintament en el premi de figura.

 

2. Els participants per comissió seran un mínim de 100 i un màxim de 250 actuants INCLOENT ELS PORTA-CARTELLS I COL·LABORADORS (personal auxiliar, per ex. per a espentar rodants, etc.) No s'inclouran en el nombre de participants les bandes de música o les xarangues que participen en la desfilada.

3. Cada comissió podrà presentar un màxim de SIS rodants, amb vehicle tractor.

La contractació d'estos vehicles serà a càrrec de la comissió participant.

        

En estos rodants s'inclou la figura o peça de la falla.

 

4. La inscripció serà per falla, participant la Fallera Major Infantil o la Major de cada comissió, que desfilarà en la forma que la Junta Central Fallera decidisca.

 

5. La participació màxima de falles serà de 10 comissions.

 

6. Les deu comissions participants es triaran de la següent forma:

Per la classificació de comparsa.

Les cinc primeres seran les cinc millor classificades en els últims cinc anys i que s'inscriguen.

Les cinc restants eixiran d'un sorteig entre totes les comissions que es presenten, tant les que repetisquen de l'exercici anterior com les de nova incorporació.

La classificació es fa amb el resultat dels últims cinc anys, comptant els deu primers, puntuant en raó inversa a la seua posició; és a dir: el 1r, 10 punts; el 2n, 9 punts; etc., i, l'últim, en la 10ena posició, 1 punt.

 

7. La inscripció es realitzarà mitjançant l'arxiu informàtic adjunt a estes bases, degudament emplenat, i a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. El dia 30 d'octubre de 2019, a les 21:00 hores, quedarà tancat el termini.

Presentaran sol·licitud de participació, en la qual anirà el nom de la comissió, el número de cens, el responsable per part de la comissió i el tema de la comparsa.

 

8. El dia 4 de novembre de 2019 es farà pública la relació de les comissions finalment participants en la Cavalcada del Ninot, tant les cinc classificades pels seus mèrits com les cinc que accedisquen per sorteig. El sorteig serà públic.

 

9. Les comissions participants en la Cavalcada hauran d'aportar en el moment en què tinguen constància que ho seran finalment, i, en qualsevol cas, entre els dies 4 i 10 de novembre, una fiança de 301 euros, que serà retornada per transferència una vegada celebrada la Cavalcada. La fiança haurà d'ingressar-se en el compte de CAJAMAR IBAN ES73 3058 2108 8127 3100 0037. En el resguard s'haurà d'indicar clarament el nom de la falla i el número de cens d'esta, i, com a concepte, “Cavalcada del Ninot”.

 

 

10. El dia 10 de novembre del 2019 serà data límit per a presentar fotocòpia de la fiança.

 

11. El dia 31 de gener de 2020, com a data límit, es fa la presentació del Projecte en el qual anirà el desenvolupament del tema en la desfilada i el nombre de participants, en el qual indicaran el nombre de participants majors i infantils.

 

12. El lloc, la forma i l'hora de concentració seran fixats per la Junta Central Fallera.

 

13. El temps màxim de desfilada és de 13 minuts.

 

14. A l'inici de la desfilada, el responsable de Cavalcada de la comissió signarà l'acta amb l'hora d'entrada i la d'eixida. Igualment, a la terminació de la Cavalcada, el responsable estarà en tribuna i signarà l'acta amb tots els detalls que hi haguera en el desenvolupament de la Cavalcada.

 

En l'eixida de la desfilada es prendrà el temps, i en la passada per davant de la tribuna de la plaça de l'Ajuntament.

15. El no compliment del temps establit de desfilada suposarà la pèrdua del 30% de la puntuació en tots els premis.

 

16. Respecte del nombre de GRUPS participants en la Cavalcada, es dóna total llibertat a la comissió participant, sense cap número mínim ni màxim.

 

17. No existirà cap lloc especial per a efectuar determinades actuacions; però quede clar que els rodants, les figures i els quadres plàstics s'han de poder contemplar per part de tots els assistents a l'acte i des de qualsevol lloc on estiguen estos situats, íntegrament.

 

18. Una vegada entregat el guió de la Cavalcada, no estarà permesa cap modificació.

 

19. La retirada de la comissió, una vegada aprovada la seua participació, suposarà la pèrdua dels 301 euros de fiança i la seua exclusió per a participar en la Cavalcada del següent any.

20. El retard a l'hora de la desfilada suposarà la penalització del 30%, en totes les puntuacions, dels diferents premis, atorgades pel jurat

21. Queda expressament prohibida la paralització de la desfilada en tot el recorregut de la Cavalcada, fins i tot al seu pas per la tribuna presidencial.

22. El jurat estarà compost per les persones que siguen designades per la delegació de Festejos i Infantils de la JCF, i estarà situat en el lloc o en els llocs designats per la Junta Central Fallera.

23. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

24. La inscripció i la participació en este Concurs porta implícita l'acceptació d'estes bases.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h