• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

Resum del ple de juliol

Celebrat en el Saló d’Actes de JCF el dia 23 de juliol del 2019 

Assistit pel Tècnic d’Administració General Sr. Vicente Revert Tapia per delegació del Secretari Administratiu, com a Secretari General el Sr. Joaquim Garcia Ortells amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge.

PRIMER PUNT - APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L’ACTA ANTERIOR

Primerament es corregix el segon cognom del delegat de Quatre Carreres David Porta Serrano, ja que no és Carreres L’acta és aprovada per unanimitat.

SEGON PUNT – CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA

Es constituïx el Ple de Junta Central Fallera per a l’exercici 2019-20 amb la lectura dels vocals de lliure designació, de la Junta Directiva i dels representants de les delegacions.

   En primer lloc, la Presidència fa un reconeixement col·lectiu a les persones que han ocupat algun lloc de responsabilitat i no continuen. Demanà que s’ajude a les persones noves que s’incorporen.

   Després, per part de Secretaria General, es lligen els vocals i les vocals de lliure designació, en virtut de l’article 46.1b. de l’actual Reglament Faller. Estos són:

Nom Cognom Cognom Núm. Falla Comissió fallera
Enrique Aviñó  Hernández 184   Indústria – Sants Just i Pastor
Mónica Gallego  Llorca 348 Cadis-Cura Femenia - Puerto Rico
Salvador Carsí Sancho 247 Lleons - Poeta Mas i Ros
Salvador García Meri 47 Alberic-Heroi Romeu-Ontinyent-Bon Orde
Ángel Gimeno Hernández 99 Gran Via de Ferran el Catòlic-Erudit Orellana-J. de Mena
Margarita Gómez Espinosa 62 Mossén Sorell-Corona
Manuel Jorge González 127 Dr. Sanchis Bergón-Túria
Antonio Lázaro López 330 V. Sancho Tello-Xile-Av. d'Aragó
Ramón Estellés Feliu 374 Pere Cabanes - Joan XXIII
Ferran Martínez Gómez 21 Borrull-Socors
Inmaculada Mata Martínez 127 Dr. Sanchis Bergón-Túria
Mari Paz Obón Herrera 72 Joaquim Navarro - Carrícola
Lluís Mesa i Reig 305 Universitat Vella-plaça del Patriarca
Javier Mozas Hernando 247 Lleons-Poeta Mas i Ros
Mar Piquer Muela 110 Plaça Lope de Vega
Susana Remohí Andrés 309 Plaça del Negret
Alejandro Rodríguez Pedret 81 Pintor Goya-Brasil

Es recorda que encara queden vocals per cobrir membres de lliure designació i que al llarg de l’exercici en poden ser nomenats fins a 22 persones. La Presidència expressa que se’n faran alguns més per setembre, encara que no se n’esgotaran totes.

   La Presidència llig els noms i cognoms de les persones que constituïxen la Junta Directiva. Es vol treballar en dos dinàmics: amb un equip d’’assessors i assessores que asistisquen el President i uns vicepresidents i vicepresidentes que coordinen les àrees. Els assessors i assessores de la Presidència són els següents:

Ramon Estellés i Feliu

Susana Remohí Andrés

Inmaculada Mata Martínez

Josep García Bosch

Seguidament la Presidència fa lectura dels vicepresidents i vicepresidentes que formaran la Junta Directiva i del nom del Secretari General. Estos són:

Secretaria General: Joaquin Garcia Ortells

Vicepresidència 1a: Javier Tejero Zabal

(àrea d’Incidències, Falla i Participació i Solidaritat)

Vicepresidència 2a: Irene Sánchez Alberola

(àrees de Comunicació, Promoció del Patrimoni i Esports)

Vicepresidència 3a: Daniel Buj Escorihuela

(àrees de Festejos i Infantil)

Vicepresidència 4a: Sela Falcó Pitarch

(àrea de Protocol)

Vicepresidència 5a: Pepa Gómez Valle

(àrees de Cultura, Documentació i Publicacions)

      Finalment este llig els nomenaments dels/de les delegats/des, secretaris/àries. Vol agrair la rapidesa amb la qual s’ha constituït estes en tan sols uns pocs dies. Per ara, queden per cobrir la delegació de mitjans de comunicació que s’ocuparan pròximament. Estos són les següents:

 Vicepresidència 1a – Àrea d’Incidència, falla, i participació i solidaritat Delegació d’Incidències i DemarcacionsDelegat: Antonio Lázaro LópezSecretària: Margarita Gómez Espinosa Responsable àrea: Esteban Lared BujedaDelegació de FallaDelegat: Salvador García MeriSecretari: Vicente Roca RománDelegació de Solidaritat i ParticipacióDelegada: Mónica Gallego LlorcaSecretària: Luisa Gil Iranzo
Vicepresidència 2a – Àrees de Comunicació, promoció del patrimoni i esports   Delegació de ComunicacióDelegat/ada: Secretari/ària: Delegació de Promoció del PatrimoniDelegat: Merche de la Guia MaciáSecretària: Carolina Albiach GascóDelegació d’EsportsDelegat: Alberto Soldado PonsSecretari: Carlos Val Biosca
 Vicepresidència 3a – Àrees de Cultura i documentació Delegació de CulturaDelegat: Salvador Carsí SanchoSecretària: Mari Paz Obón HerreraDelegació de Documentació(Arxiu, Censos i Biblioteca)Delegat: Javier Mozas Hernando Secretari: Luis Vicente Coll MoraDelegació de PublicacionsDelegat: Mar Piquer MuelaSecretari: Blanca Gamborino Pérez
 Vicepresidència 4a - Àrees de Festejos i infantils Delegació de FestejosDelegat: Enrique Salvador PuigSecretari: José Vicente Lahuerta EmbuenaDelegació d’Infantils Delegada: Conchín Martínez GrasSecretària: Luis Soto del Arco
 Vicepresidència 5a – Àrees de protocol i juntes locals   Delegació de ProtocolDelegat: Borja Sanz BenllochSecretari: Antonio Barberá Nieto
 secretaria general           SecretariaDelegat: Alejandro Rodríguez PedretSecretari: Pedro J. Alias de RuedaTresorerPere Sánchez PertegásRecompensesDelegat: Luis Carlos Cortés BallesterosSecretari: Luis Gallart GamirInformàticaDelegat: Ángel Gimeno HernándezSecretari: Enrique José Aviñó HernándezDelegació de Juntes Locals(depén de Presidència)Delegat: Ferran Martínez GómezSecretari: Manuel Jorge GonzálezSecretari d’ActesLluís M. Mesa i ReigTècnic d’Administració GeneralVicente Revert Tapia

TERCER PUNT - INFORME DE PRESIDÈNCIA.

   La Presidència informa que en el Palau de la Música no es podrà realitzar la próxima Assemblea, ja que estarà tancat un temps. Es farà el 30 de juliol en el Salo Museo del Museu Faller.

   El 3 de setembre serà l’Assemblea Extraordinària de Presidents i Presidentes per a l’elecció del jurat de les candidates a les Corts d’Honor i Falleres Majors del 2020. No sé sap encara el lloc on es realitzarà.

   L’acte de la selección de les candidates a les Corts d’Honor de les Falleres Majors de València serà el 21 de setembre del 2019 al pavelló municipal de la Font de Sant Lluís.

   Els tiquets per al sopar de la “Punxà” de 27 de juliol del 2019 encara estan a la venda.

   El 23 de juliol és el sorteig de les llotgetes de la Batalla de Flors. El dissabte 27 de juliol es posaran a la venda les 50 llotges en la taquilla de Vivers.

Ha eixit a licitació l’organització dels campionats esportius de futbol sala, futbol 7 i pàdel. El termini acaba el 30 de juliol i fins a eixe moment no es poden convocar els diferents campionats.

   La inscripció per al campionat de frontó a mà acabà el 4 de setembre. Es jugarà entre el 7 i el 14 de setembre. La inscripció són 5 euros.

   La inscripció per als campionats de birles masculí/mixt estarà oberta fins al 27 de setembre i el pagament de 55 euros s’ha de fer abans del 4 d’octubre. La inscripció per al campionat de birles femení està oberta fins al 18 d’octubre i el pagament de 27,50 euros es farà fins al 25 d’octubre. La inscripció per al campionat de birles infantils es pot realizar fins al 7 de setembre. El pagament de 28 euros es farà fins al 13 de setembre.

   La inscripció per a l’Escola de Tabal i Dolçaina i Cant d’Estil serà entre el 9 i el 30 de setembre. Està previst que el curs s’inicie el 14 d’octubre.

   El pagament de les subvencions a les falles de les comissions ja es va realizar i han hagut tres recursos presentants. Un n’ha estat estimat, un altre se n’ha desestimat i el tercer està per resoldre. El 30 de juliol és la data límit per a justificar-la. La subvenció per a aniversaris de comissions s’ha pagat. N’hi ha un recurs desestimat i un altre pendent. La subvenció de la memòria històrica tambe s’ha resolt. De les 14 que se’n podien presentar se n’han concedit 12. Una comissió de les que podien fer-ho no es va presentar i d’una altra s’ha desestimat el recurs que ha presentat. La subvenció d’il·luminació s’ha pagat. S’està tramitant les subvencions de música i germanor. Esta pendent de tramitar-se la subvenció per a la insonorització de casals 2017-19.

QUART PUNT - APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DELS NOUS REGLAMENTS DE RÈGIM INTERIOR DE LES FALLES Núm. 120, MOLINELL-ALBORAIA(Exp.35-2018/2019); Núm. 166, SANTA CRUZ DE TENERIFE (Exp.87-2018/2019); Núm. 201, PALLETER-ERUDIT ORELLANA (Exp.280-2018/2019); Núm. 371, JOSEP MARIA BAYARRI-LOS ISIDROS(Exp.219-2018/2019), I DE L’AGRUPACIÓ DE FALLES DE MISLATA(Exp. 25-2017/2018).

Són aprovats per unanimitat els reglaments.

QUINT PUNT – APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’INFORME FAVORABLE DE SUPERVISIÓ DEL PRIMER EXERCICI DE LA FALLA Núm. 392, BLAS GÁMEZ-ÁNGEL VILLENA (ARTICLE 8, PARÀGRAF 4, DEL REGLAMENT FALLER).

És aprovat per unanimitat.

SEXT PUNT – INFORME DE DELEGACIONS

   La delegació d’Esports informa que el campionat de frontó a mà està obert fins al 4 de setembre.

   La delegació de Cultura informa que la XLVI i la XXXVII edició del Concurs de Teatre s’iniciaran el 6 de setembre al Ram-Club de l’Espai Cultural Rambleta. En total hi haurà 75 representacions, entre la secció adulta i la infantil. Eixa xifra suposa 3 participants més que l’any anterior. Les representacions seran entre el 7 de desembre i el mes de desembre. Està pendent el calendari de les actuacions del balls al carrer que se celebraran entre els mesos d’octubre de 2019 i febrer del 2020. La reunió per a tancar les bases del concurs de presentacions es realitzarà el mes de setembre.

   La delegació de Festejos informa que el 22 de juliol es va realitzar la reunió informativa per al concurs de play-backs. El 6 de setembre acaba el termini per a la inscripció. El 12 de setembre serà el sorteig de les actuacions. S’han fet dos modalitats: individual i grup. La modalitat de grup tindrà dos categories.

   La delegació d’Incidències informa que s’han sancionat a diferents artistes fallers els quals, segons l’article 81 del vigent Reglament faller no podran participar del concurs de falles per diversos exercicis. Estos són: Javier Gisbert Rodríguez per 1 exercici, Ángel Tarín Doménech per 5 exercicis, Vicente Llácer Fortuny per 4 exercicis i Alfredo Bernat Cano per 5 exercicis.

SÈPTIM PUNT - PRECS I PREGUNTES

   Es realitzen diferents intervencions dels membres de Junta Central Fallera.

     La sessió s’alça a les 20.41 hores de la qual cosa com a Secretari estenc la present acta amb el vistiplau del President.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h