• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Inscripció campionats de Birles masculí, femení i infantil

S'obri la inscripció dels campionats de bitlles organitzats per la Junta Central Fallera

Les dates límit d'inscripció són les següents:
  

Modalitat Data límitd'inscripció Data límit depagament Preu
Masculina/Mixta 27 setembre 4 octubre 55 €
Femenina 18 octubre 25 octubre 27,50 €
Infantil 7 setembre 13 setembre 28 €

‐ Normes comunes a totes les modalitats

 El pagament de la inscripció ha de realitzar‐se en la Bolera Cosmic Bowling (C/ José Maestre, 22, València) Cada falla pot inscriure un nombre il∙limitat d'equips i disputaran cada partida 3 jugadors de l'equip. Es poden realitzar canvis pels reserves, sempre informant en recepció al final d'una partida i abans del començament de la següent; no mai durant el transcurs d'elles. Els equips estaran formats per un mínim de 3 i un màxim de 6 jugadors (excepte en infantils). Un jugador només pot participar per un equip de la seua falla. En el full d'inscripció tots els jugadors han de proporcionar el seu nom complet i número de cens. També nomenaran un delegat (haurà de ser adult), i un segon entre els jugadors, que hauran de proporcionar el seu número de telèfon i adreça de correu electrònic. 

S'exigix total puntualitat. Si un equip o jugador no ha arribat en el moment de començar la primera partida, perd automàticament les boles de prova i serà esborrat de la consola de joc per a esperar a incorporar‐se a la segona partida. La penalització que haurà de satisfer un equip si no es presentara o decidira retirar‐se de la competició serà establida pels membres de la Delegació d'Esports. Serà necessari que els jugadors apunten els resultats de les seues partides en el full que se'ls proporcionarà al començament de la jornada, i en acabar l'entregaran en la recepció per a comprovacions. Els resultats de cada jornada s'exposaran en la pàgina web de la Junta Central Fallera i en el tauló de la bitllera en els dies següents al de joc. Per a resoldre qualsevol dubte i problemes de la competició, poden consultar a la Sra. Belén Peris de Cosmic Bowling València (tel. 96 313 20 15) o als membres de la Delegació d'Esports de la Junta Central Fallera. 

No es podran consumir articles de menjar i beguda no adquirits en la Cafeteria Cosmic.

 Si durant el desenvolupament de la competició es produïren fets greus com agressions, insults, menyspreus, etc., entre jugadors, als àrbitres o als membres de la Junta Central Fallera, la Delegació d'Esports, després d'un informe dels fets esdevinguts, ho posarà en coneixement de la Delegació d'Incidències i Demarcacions, per si els fets constituïxen motiu de sanció fallera. Si fóra així, s'obriria expedient disciplinari als implicats en els fets. 

Només s'admetrà l'accés a la zona de joc, ÚNICAMENT, als jugadors i al delegat.

 La inscripció en el campionat implica l'acceptació de les presents normes. 

La Delegació d'Esports de la Junta Central Fallera es reserva el dret de modificar qualsevol punt d'estes normes per a la correcta organització del campionat, així com variar el calendari i els horaris si fóra necessari. 

‐ Normes del campionat masculí/mixt

 El campionat consta d'una sèrie classificatòria de dos jornades, una sèrie semifinal d'una jornada i una final, en cadascuna de les quals es jugaran tres partides seguides, amb un equip per pista. Els equips inscrits es repartixen per sorteig en 4 grups de joc i les dates seran inamovibles. Tots els equips juguen les jornades classificatòries, després de les quals passaran a la semifinal els millors 25 equips, dividits per sorteig, de nou, en 3 grups de joc. Es classificaran per a l'única jornada de la final els 16 millors equips. 

Per a disputar la semifinal i la final és necessari que el participant haja jugat almenys dos partides en la sèrie classificatòria.

 Es convoca els jugadors a les 21:00 h i les dates són: 

Sèrie classificatòria:

 ‐Grup A: dimecres 16 d'octubre i 6 de novembre.‐Grup B: dijous 17 d'octubre i 7 de novembre.‐Grup C: dimecres 23 d'octubre i 13 de novembre.‐Grup D: dijous 24 d'octubre i 14 de novembre. 

Semifinal:

 ‐Grup A: dijous 21 de novembre.‐Grup B: dimecres 27 de novembre.‐Grup C: dijous 28 de novembre. Final: data a determinar. L'import de la semifinal i de la final és de 27,50 euros cadascuna, i ho hauran d'abonar només els equips classificats en la recepció de la bitllera, abans de començar les partides el dia de joc que els haja correspost. 

En el campionat masculí s'admetran equips mixts, podent apuntar‐se un màxim de 2 falleres per equip. Les falleres que juguen el campionat masculí/mixt també podran fer‐ho en el femení. 

  La modalitat de joc és per suma total de punts, amb l'al∙licient del handicap individual per a igualar les mitjanes dels jugadors de tots els nivells. El handicap es calcula sobre el total de punts de cada partida jugada al 60% sobre 200, amb un màxim de 40. En esta edició es realitzarà el còmput per a cada sèrie: un handicap en la sèrie classificatòria i un altre nou en la semifinal. La final es decidirà per major puntuació real o escratx. Els empats de punts entre els equips per a passar a la semifinal i a la final es resoldran a favor del qui haja aconseguit més puntuació real (sense handicap) en la suma de les partides disputades per tots els seus components. En el cas que també hi haguera un empat de punts reals, guanyarà la posició l'equip la diferència del qual entre la seua partida màxima i la seua partida mínima individuals siga menor. En el cas d'empat de partida màxima individual, es resoldrà després de la final amb un one‐ball roll‐off ‐llançament d'una bola‐, i guanyarà el premi la puntuació més alta. 

‐ Normes del campionat femení

 El campionat consta d'una primera fase de classificació i una final. Cada fase és d'una jornada de 3 partides consecutives i en cada partida juguen 3 jugadores per equip. Les jugadores seran convocades a les 21 hores. Segons els equips que participen, la fase classificatòria es jugarà en grups repartits entre dimarts diferents, començant la primera jornada el 5 de novembre i successius. En el cas d'apuntar‐se menys de 8 equips, es disputarà una final de forma directa el dia 5 de novembre. El cost de cada fase serà de 27,50 € per equip. El sorteig dels dies de joc es realitzarà únicament amb els equips que hagen realitzat el pagament. Els resultats del sorteig es podran conéixer el 30 d'octubre i les dates adjudicades seran inamovibles. Només pagaran la final els equips que es classifiquen i sempre abans de les 21.15 hores d'eixe mateix dia de joc, en la recepció de la bitllera. Una jugadora només pot participar per un equip de la seua falla, i per a disputar la final és necessari que haja jugat almenys dos partides en la sèrie classificatòria.

La modalitat de joc és per suma total de punts. En cas que hi haguera un empat de punts reals, guanyarà la posició l'equip la diferència del qual entre la seua partida màxima i la seua partida mínima individuals, siga menor. 

‐ Normes del campionat infantil

 El campionat consta d'una primera fase de classificació i una final. Cada fase és d'una jornada de 2 partides consecutives i en cada partida juguen 3 jugadores per equip. Les partides començaran a les 19 hores. Els jugadors han de tindre entre 9 i 14 anys en el moment en què done començament el campionat. Segons els equips que participen, la fase classificatòria es jugarà en grups repartits en divendres diferents. En el cas d'apuntar‐se menys de 8 equips, es disputarà una final de forma directa en un sol dia. El delegat serà el responsable d'acompanyar els jugadors menors en tots els moments de la competició El cost de cada fase serà de 28 € per equip. En el moment del pagament es comunicarà les dates de joc, les quals seran inamovibles. Només pagaran la final els equips que es classifiquen i sempre abans de les 18.45 hores d'eixe mateix dia de joc, en la recepció de la bolera. Cada falla pot inscriure el nombre d'equips que desitge, amb 3 jugadors per equip, més 1 reserva. Un jugador només pot participar per un equip de la seua falla i per a disputar la final és necessari que haja jugat almenys una partida en la fase classificatòria.

La modalitat de joc és per suma total de punts. En cas que hi haguera un empat de punts reals, guanyarà la posició l'equip la diferència del qual entre la seua partida màxima i la seua partida mínima individuals, siga menor

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h