• Enlace Slider home mascletás (4)

Junta Central Fallera

Resum Assemblea General Ordinària del 28 de maig

Celebrada en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València

A les 22.00 hores davall la presidència del Sr. Pere Fuset i Tortosa, com a Secretari General el Sr. Ramon Estellés i Feliu amb l’absència justificada de la vicepresidenta 3a de les àrees de Cultura, Documentació i Publicacions Sra. Inmaculada Guerrero Bolinches i amb l’assistència dels representants de les comissions falleres relacionats al marge d’acord amb els punts de l’orde del dia establits en la convocatòria.

PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix, de l’acta anterior

   És aprovada per unanimitat.

SEGON PUNT: Constitució de JCF

   La Presidència constituïx l’Assemblea de Presidentes i Presidentes per a l’exercici 2019-20. Esmenta que la Junta Directiva, els delegats i delegades de les àrees i els vocals de lliure designació estaran en funció fins que es renove l’Ajuntament. Dona la benvinguda a tots els presidents i a totes les presidentes que s’incorporen a l’Assemblea. Seguidament Secretaria General fa lectura dels delegats i de les delegades de sectors per a l’actual exercici.

TERCER PUNT: Informe de Presidència

La Presidència informa que la inscripció per als concursos de teatre en llengua valenciana es podrà realitzar del 28 de maig al 14 de juny. El sorteig se’n realitzarà el 19 de juny.

 La inscripció per a l’exposició dels treballs del concurs de Fotografia serà en el centre comercial Nuevo Centro del 13 al 20 de juny. Hi ha 107 persones inscrites.

 El campionat de galotxa compta amb 30 participants. Es realitzarà entre el 26 de maig i el 14 de juliol.

  La inscripció per al campionat One Wall infantil frontó internacional es pot fer fins al 6 de juny. Es realitzarà el 9 de juny a Massalfassar.

  Estan en marxa els campionats de pàdel, futbol 7 i futbol sala. S’han retardat a causa de la licitació de l’empresa que l’ha de gestionar. Les falles inscrites podran       renunciar durant cinc dies hàbils a la participació, una vegada que se’n conega el calendari. El lloc serà en l’àrea metropolitana de València.

  La inscripció per a la marató fallera de futbolí acaba el 31 de maig. Es realitzarà al casal de la comissió fallera de Gayano Lluch el 9 de juny. Tindrà les mateixes dates la marató fallera de dòmino.

   El 49 Concurs de Dibuix que se celebrarà el 8 de juny en el Parc Central. La inscripció estanca el 4 de juny.

   Les preseleccions falleres als pavellons de la Fira de Juliol es realitzaran el 28, 29 i 30 de juny i el 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 21 de juliol. Els sectors que desitgen fer-la hauran d’inscriure’s fins al 12 de juny. El 13 de juny serà el sorteig del calendari. La inscripció de les candidates acaba el 14 de juny.

   S’ha acabat el termini per a la sol·licitud de la celebració balls amb motiu de la festivitat de Sant Joan.

 S’han realitzat el pagament dels premis de falles, ninots indultats, enginy i gràcia, carrers il·luminats i presentacions falleres. En total el pressupost és de 169.234 euros. Queda pendent el premi de la Cavalcada del Ninot. El pressupost ascendix a 26.000 euros. La subvenció de falla es va pagar per març. La justificació se’n farà fins al 30 de juliol. Cal recordar que el pagament és consecutiu i fins que no es tanca un expedient no se n’obri l’altre. La subvenció d’aniversaris, pagada pel maig, es pot justificar fins al 30 de juny. La subvenció de la memòria històrica es pagarà a 12 comissions falleres a partir de la setmana vinent. La subvenció a l’enllumenat de carrers ascendix a 210.00 euros. Hi ha 250 falles que la cobraran. Es pagarà a partir de la setmana vinent. El termini per a sol·licitar la subvenció per agrupacions musicals ha acabat i es pagarà amb la factura. La subvenció pel programa “Germanor” es publicarà en breu en el BOP. La subvenció per a insonorització de casals està en fase de revisió.

QUART PUNT: Elecció de la comissió de Recursos

   El Reglament Faller exposa en l’article 59 que en la primera Assemblea de Presidents i Presidentes de l’exercici s’elegiran els membres de la comissió de Recursos. Estarà formada per tres presidents o presidentes, 2 membres de la delegació d’Incidències de JCF i un assessor jurídic o assessora jurídica. Els membres per part de Junta Central Fallera seran el delegat Antonio Lázaro López i la secretaria Margarita Gómez Espinosa. L’assessor jurídic serà Vicente Escribano Barberá. S’han presentat dos presidents com a candidats: Antonio de Zárate Moltó (plaça mossén Milà) i David Sotelo Iranzo (Baix – hostal de Morella). Tots dos són elegits per unanimitat. El tercer membre i el suplent són elegits per sorteig. Resulta elegit Carlos Venancio Madrigal de la comissió fallera núm. 245 (M. de Falla – Tamarindos) i com a suplent Pedro Tomás Safont López de la comissió fallera núm. 138 (Pare Viñas – A. Lara).

QUINT PUNT: Aprovació, si escau, de les normes d’elecció de les Falleres Majors de València

   Són aprovades per unanimitat.

SEXT PUNT: Aprovació, si procedix, de la proposta de Classificació de Falles de 2020

   Es presenten dos propostes de classificació de Falles. La primera va estar redactada des de Junta Central Fallera. La segona ha sigut presentada pel sector faller de Jesús i l’agrupació de falles del Marítim. La principal diferència entre ambdós és que la primera exposa l’augment del barem mínim de les subvencions i la segona no. Els representants de l’Agrupació i del sector exposen les característiques generals de la proposta.

   Seguidament, abans de realitzar la votació secreta, es presenten voluntàriament com a interventors els representants de les comissions falleres núm. 95 (camí de Barcelona – travessia de Montcada), núm. 256 (Blasco Ibáñez - plaça mestre Ripoll) i núm. 307 (A. Villena – pintor Sabater). També ho fan un representant de l’Agrupació del Marítim i un delegat del sector faller de Jesús.

   Es realitza la votació, i mentre s’avança en l’orde del dia de l’Assemblea es fa l’escrutini. El resultat el següent: 136 vots a favor de la proposta de l’Agrupació i del sector, 49 vots a favor de la proposta de JCF, 3 abstencions, 2 vots en blanc i 1 vot nul. En total voten 191 membres de l’Assemblea. És aprovada la proposta de classificació de falles presentada pel sector faller de Jesús i l’agrupació del Marítim.

SÈPTIM PUNT: Aprovació, si procedix, de la proposta que el període de presentació dels projectes i els pressupostos de les falles de 2020 siga entre el 14 de juny i el 12 de juliol de 2019.

   És aprovada per unanimitat.

OCTAU PUNT: Precs i preguntes

Intervenen els representants de les comissions falleres núm. 162 (grups Mare de Déu del Carme), núm. 289 (Isabel la Catòlica – Ciril Amorós) i núm. 201 (Palleter – erudit Orellana).

La sessió s’alça a les 23.18 hores de la nit.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h