• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

Extracte de l'acta del Ple de maig

Celebrat en el Saló d’Actes de JCF. el dia 21 de maig del 2019

Amb la presidència del Sr. Pere Fuset i Tortosa, assistit pel Tècnic d’Administració General Sr. Vicente Revert Tapia per delegació del Secretari Administratiu, com a Secretari General el Sr. Ramon Estellés Feliu amb l’absència justificada de la vicepresidenta 2a de l’àrea de Comunicació, Promoció del Patrimoni i amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge.

PRIMER PUNT - APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L’ACTA ANTERIOR

L’acta és aprovada per unanimitat.

SEGON PUNT – CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA

Es constituïx el Ple de Junta Central Fallera per a l’exercici 2019-20 amb la lectura per part de Secretaria General dels delegats i de les delegades de sector que en formen part. La presidència dona la benvinguda a les 28 noves incorporacions. Esmenta la incorporació de més dones. La resta de components del Ple, la Junta Directiva i els vocals de lliure designació estan en funcions. La constitució efectiva del Ple es produirà en un Ple que es realitzarà a finals de juny o principis de juliol.

TERCER PUNT - INFORME DE PRESIDÈNCIA

El 22 de maig a les 19.00 hores serà la reunió per a preparar les bases del Concurs de Teatre.

Ha acabat la inscripció del campionat de galotxa i màdel.

El 23 de maig serà el lliurament dels equipatges del campionat de pilota valenciana en el trinquet de Pelai.

S’està realitzant la inscripció per a la modalitat internacional . one Wall de pilota valenciana. Se celebrarà el 9 de juny a Massalfassar.

En breu es convocaran els campionats de futbol 7 i la resta de campionats esportius. Depén de la publicació en la plataforma digital de l’empresa a la qual se li adjudique.

La inscripció per als campionats de truc i parxís acaben el 24 de maig. La primera fase del campionat finalitzarà el 20 de juny. El sorteig dels grups de la primera fase serà el 27 de juny i la fase final el 24 de juliol.

   La inscripció per als campionats de dòmino i futbolí acaba el 31 de maig. Les partides es jugaran el 9 de juny en el casal de la comissió fallera de Gayano Lluch.

S’està preparant el 49 Concurs de Dibuix que se celebrarà el 8 de juny en el Parc Central.

El concurs de play-backs “Junts molem més” se celebrarà el 25 de maig en la sala Canal.

   Les preseleccions falleres es realitzaran el 28, 29 i 30 de juny i el 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 21 de juliol. Els sectors que desitgen fer-la en els recintes de la Fira de Juliol hauran d’inscriure’s fins al 12 de juny. El 13 de juny serà el sorteig del calendari. La inscripció de les candidates acaba el 14 de juny.

Els permisos per als balls de Sant Joan es demanen 30 dies abans de la seua celebració per la seu electrònica.

Pel que fa a les subvencions cal dir que s’ha signat el pagament d’una part destacada dels premis de les falles grans i infantils, d’Enginy i Gràcia, de la Cavalcada del Ninot i de concurs de carrers enllumenats. Des del 22 de maig es pagaran. L’1 de març es pagaren quasi totes les subvencions i el termini per a justificar-les acaba el 30 de juliol. La subvenció dels aniversaris de falles s’ha pagat i es pot justifica fins al 30 de juny. La subvenció de la llei de Memòria Històrica s’ha concedit a 12 de les 14 comissions que les podien sol·licitar. S’espera pagar-les la setmana vinent. La subvenció d’enllumenat de carrers s’espera pagar-la l’altra setmana. Les sol·licituds per a la subvenció a les agrupacions musicals es pot presentar fins al 23 de maig. S’ha simplificat la tramitació. La documentació presentada amb les sol·licituds per a la subvenció per la insonorització de casals s’està revisant. Les sol·licituds per a la subvenció del programa “Germanor” no es podran presentar fins que les bases estiguen publicades en el BOP.

  

QUART PUNT - APROVACIÓ, SI ES CAU, DE LES NORMES D’ELECCIÓ DE LES FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA

Són aprovades per unanimitat les normes que regixen des del 2016.

QUINT PUNT – APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE LA PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE FALLES DE 2020

Es presenta de forma avançada per si de cas pel juny no es realitza el Ple. La Presidència es disculpa per haver-la presentat a última hora. Els criteris són:1) la consideració de la secció triada per la comissió 2) s’han adapatat els barems 3) s’han pujat una miqueta els mínims.

Es produïxen diferents intervencions per a manifestar que no consideren correcta la pujada dels pressupostos mínims en els barems.

   S’aprova enviar esta proposta i una altra diferenciada en la qual no es tinga en compte la pujada dels mínims en els barems i que es presenten eixes propostes per escrit per a l’aprovació de l’assemblea de Presidents i Presidentes.

SEXT PUNT – APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE LA PROPOSTA QUE EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES I ELS PRESSUPOSTS DE LS FALLES DE 2020 SIGA ENTRE EL 14 DE JUNY I EL 12 DE JULIOL DE 2019

   S’aprova per unanimitat la proposta.

SÈPTIM PUNT – INFORME DE DELEGACIONS

No se’n presenten.

OCTAU PUNT - PRECS I PREGUNTES

   Es realitzen diferents intervencions dels membres de Junta Central Fallera.

 A les 20.47 hores es va acabar el Ple de JCF.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h