• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

Resum Assemblea 30 d'abril

Celebrada en la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València el dimarts 30 d'abril del 2019

 A les 22.00 hores davall la presidència interina del vicepresident 1r de l’àrea d’Incidència, Falla i Participació i Solidaritat Sr. Javier Tejero Zabal en substitució del president en virtut de l’article 13.1 del Reglament Intern de JCF, com a Secretari General el Sr. Ramon Estellés i Feliu amb l’absència justificada de la vicepresidenta 3a de Cultura, Documentació i Publicacions Sra. Inmaculada Guerrero Bolinches per malaltia i amb l’assistència dels representants de les comissions falleres.

PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix, de l’acta anterior

   L’acta és aprovada per unanimitat.

SEGON PUNT: Informe de Presidència

   La presidència interina informa de l’estat de les subvencions.

   La subvenció per a les falles és d’1.804.687,79 euros i equival al 25% del pressupost dedicat per cada comissió. Està concedida i pagada. Aquelles falles que no han cobrat per algun defecte de forma, poden presentar un recurs, ja que el termini per a fer-ho està obert. La justificació se’n pot presentar fins al 30 de juliol i es demana fer-ho com més prompte millor perquè es puga revisar amb temps.

La concessió de la subvenció d’aniversaris es va aprovar en la Junta de Govern del 18 d’abril. Les sol·licituds desestimades poden presentar recurs, ja que el termini està obert. El pagament està en procés de fiscalització i tardarà aproximadament dos setmanes. La justificació se’n pot presentar fins al 30 de juny.

   Està prevista la reunió de la comissió de valoració de la subvenció de la memòria històrica en les pròximes setmanes. El termini de justificació acaba el 30 d’abril.

   S’ha requerit documentació a algunes comissions relativa a la sol·licitud que han presentat per a la subvenció de l’enllumenat de carrers. El termini d’al·legacions està obert. En acabar, es reunirà la comissió de valoració i es pagarà. El termini de justificació acabarà el 30 de juliol.

   S’ha aprovat en la junta de Govern del 18 d’abril la convocatòria de la subvenció per a agrupacions musicals. Està pendent la seua publicació en el BOP perquè s’obriga el termini de presentació de sol·licituds. Es realitzarà 20 dies naturals a partir del següent a la seua publicació. S’han modificat alguns aspectes amb la finalitat de facilitar i agilitzar-ne la tramitació. Una vegada s’òbriga el termini, caldrà aportar amb la instància el compte justificatiu i les factures pagades abans de la publicació de la subvenció. També caldrà aportar una declaració responsable del president o de la presidenta de la falla on s’indique el total de les contractacions.

   L’expedient de la subvenció de “Germanor” s’ha remés a la fiscalització. No hi ha cap novetat respecte l’any passat.

   La subvenció relativa a la insonorització dels casals es troba en fase de revisió de les instàncies presentades.

TERCER PUNT: Aprovació, si és procedent, de la Memòria Literària

   Secretaria exposa que s’ha enviat correctament la Memòria Literària i que per tant és coneguda per tots els membres de l’Assemblea de Presidents i Presidentes. Seguidament és aprovada per unanimitat.

QUART PUNT: Dissolució reglamentària de la Junta Central Fallera

   Abans de la dissolució, intervenen els representants de la comissió fallera núm. 300 (Sta. Maria Micaela – Martí l’Humà), comissió fallera núm.183 (illes Canàries – Dama d’Elx) i la comissió fallera núm. 346 (riu Tajo – Cavite). Posteriorment la presidència interina dissol la Junta Central Fallera de l’exercici 2018 – 19.

QUINT PUNT: Precs i preguntes

Intervenen els representants de les comissió fallera núm. 295 (camí de Montcada – pintor Jacomart), Agrupació la Seu – la Xerea – el Mercat, comisió fallera núm 181 (barri de Beteró), comissió fallera núm. 97 (Sèneca - Yecla), comissió fallera núm. 352 (poeta E. Baró –E. Ginesta), comissió fallera núm. 47 (Alberic – heroi Romeu), comissió fallera núm. 340 (F. Climent - Uruguai), comissió fallera núm. 162 (grups Mare de Déu del Carme), comissió fallera núm. 49 (Creu i Mislata ), comissió fallera núm. 70 (Vidal de Canelles – Sánchez Coello), comissió fallera núm. 192 (H. Furió), comissió fallera núm. 289 (Isabel la Catòlica – Ciril Amorós) i comissió fallera núm. 116 (J. Maestre).

La sessió s’alçà a les 23.27 hores de la nit.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h