• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

Extracte de l'acta del Ple d'abril

Celebrat en el Saló d’Actes de JCF el dia 17 d'abril del 2019

Acta del Ple de la Junta Central Fallera celebrat en el Saló d’Actes de J.C.F. el dia 17 d’abril del 2019 a les 20.00 hores amb la presidència del Sr. Pere Fuset i Tortosa, com a Secretari General el Sr. Ramon Estellés Feliu amb l’absència de la vicepresidenta 2a de l’àrea de Comunicació, Promoció del Patrimoni i Esports Sra. Montserrat Catalá Anglesola i la vicepresidenta 3a de l’àrea de Cultura, Documentació i Publicacions Sra. Inmaculada Guerrero Bolinches i amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge. 

1. APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L’ACTA ANTERIOR

L’acta és aprovada per unanimitat.

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA

   La Presidència informa dels artistes que es van seleccionar per a realitzar les falles municipals. La selecció dels autors de la falla municipal infantil es va fer el 15 d’abril. Es va decidir que els artistes Ceballos i Sanabria foren els encarregats de firmar la falla municipal infantil de 2020, amb el projecte 'Saps qui soc?' La selecció dels autors de la falla municipal es va fer el 16 d’abril. Es va decidir que els artistes Manolo Martín, José Ramón Espuig i Escif foren els encarregats de firmar la falla municipal del 2020 amb el projecte “Això també passarà”.

   La Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats ha enviat una carta a JCF per a convidar les comissions falleres a la processó que tindrà lloc la vesprada del 12 de maig. Els prega que estes avancen la seua participació mitja hora. Per tant eixiran a les 18.00 hores i no a les 18.30 hores. La delegació de Festejos farà un sorteig per a organitzar l’orde de participació dels sectors. Citarà a estos a les 17.15, 17.30 i 17.45 hores.

   El termini per a la presentació de persones candidates a delegat o delegada de sector acaba el 26 d’abril. L’elecció s’ha de fer entre el 3 i el 10 de maig. Cal presentar, juntament amb la candidatura. El cens de la comissió.

   El 3 de maig és l’últim dia per a presentar els noms dels presidents o de les presidentes de les comissions.

La jornada de convivència de tancament d’exercici dels membres de JCF tindrà lloc el 4 de maig.

   El 25 de maig es realitzarà el concurs de play backs “Junts molem més” amb les juntes locals falleres.

   El Ple municipal va aprovar una resolució en la qual agraïa les comissions falleres el treball i el compliment majoritari de les obligacions legals. S’instava a la Comissió del Diàleg a continuar treballant a favor de la mobilitat i la inclusió.

S’ha convocat la quinta edició de la Mesa de Diàleg per a avaluar i fer propostes de millora.

   Les subvencions continuen la seua tramitació. La subvenció de falla s’ha pagat. Ara cal tramitar la justificació. S’ha enviat un formulari actualitzat per a realitzar-ho. El 18 d’abril s’aprovarà el pagament de la subvenció d’aniversaris. A partir de l’altra setmana rebran els diners les comissions. Pel que fa a la subvenció d’enllumenat de carrers, cal dir que després de realitzats requeriments per a l’aclariment d’alguna documentació presentada per les comissions es pagarà. S’ha simplificat el procés de pagament de les subvencions a les agrupacions musicals. Així esta es pagarà més prompte. La subvenció de Germanor eixirà amb les mateixes bases que l’exercici anterior. Finalment pel que fa a la subvenció per a la insonorització de casals demana que les comissions es dirigisquen a la regidoria de Cultura Festiva perquè els en facen qualsevol aclariment.

Finalment la Presidència fa un repàs sintetitzat del treball realitzat per les delegacions en l’exercici faller.

3. APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE LA MEMÒRIA LITERÀRIA

   Secretaria fa tres rectificacions a la memòria literaria. En la pàgina 9 cal dir que la suspensió del concurs “Sabuts Fallers Infantils” no va ser a causa de la falta de fallers o falleres sinó de comissions. En la pàgina 11 es diu que la Gala de la Cultura Infantil es va fer al Palau de les Arts quan va ser al Palau de Congressos. En la pàgina 12 s’esmentarà la col·laboració de l’àrea Informàtica en l’Exposició del Ninot per a fer possible la votació dels xiquets i de les xiquetes. Posteriorment és aprovada per unanimitat.

   4. DISSOLUCIÓ REGLAMENTÀRIA DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA

Es dissol, com mana el Reglament Faller, el Ple de la Junta Central Fallera de l’exercici 2018-19.

5. PRECS I PREGUNTES

   Es realitzen diferents intervencions dels membres de Junta Central Fallera.

    A les 21.10 hores es va acabar el Ple de JCF.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h