• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

S'obri la inscripció dels Campionats de Petanca

El termini d'inscripció i pagament finalitzarà el 16 d'octubre en categoria masculina i el 30 d'octubre en categoria femenina i infantil

 

S'informa a les comissions de la JCF, que s'obri el termini d'inscripció per a petanca en categoria masculina (mixta), femenina i infantil.

El torneig es jugarà els dies 21 d'octubre, la primera fase (solament en categoria masculina) i 11 de novembre, fase final (les tres categories). L'inici del torneig està previst a les 09:00 hores. Se celebrarà sorteig previ per a distribuir els grups d'ambdues fases.

El termini d'inscripció i pagament finalitzarà el 16 d'octubre en categoria masculina i el 30 d'octubre en categoria femenina i infantil. La inscripció es farà per secretaria virtual, comprovant des de la Delegació d'Esports que els jugadors consten censats en la JCF com a membres de la comissió participant. La fiança serà de 10 € per equip, sent la inscripció gratuïta.

El pagament de la fiança es realitzarà mitjançant transferència a CAJA MAR, compte nº: ES73 3058 2108 8127 3100 0037 i com a concepte: “Petanca JCF”, com a beneficiari es posarà “Esports JCF” i com a ordenant el número i nom de la falla. No s'admetrà la participació de cap equip que no haja realitzat el pagament de la fiança. El pagament de la fiança haurà de realitzar‐se com a data límit el 16 d'octubre. La fiança es retornarà a tots els equips que participen en el campionat i disputen totes les seues partides. El torneig es disputarà en el Parc de l'Oest.

 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE EN EL CAMPIONAT:

1.‐Els equips estaran formats entre 3 i 5 jugadors, podent jugar únicament 3 persones en cada partida. No podent‐se canviar al llarg de la mateixa. Una vegada un jugador siga canviat no podrà tornar a participar en el campionat.

2.‐ Serà norma d'obligat compliment presentar el DNI en la taula de control abans de la primera partida (9:00), havent d'estar tots els components de l'equip a l'hora de començament de la competició.

3.‐ Les partides s'iniciaren la primera a les 9:00, la segona jornada a les 10:15, i així successivament. En el cas que dos equips hagen acabat les seues partides amb anterioritat, podran acordar entre ells avançar el començament de la seua partida avisant a la taula de control de la JCF. En el cas de marxar‐se a esmorzar hauran d'informar a la resta d'equips del seu grup, havent d'estar tots d'acord i fixant una hora d'inici de la següent jornada, que haurà de ser comunicada a la taula.

4.‐ En el cas que alguna de les falles no es trobe a l'hora indicada en el seu camp de joc, se li sumara un punt en contra per cada minut que arribe tard després d'un termini de 5 minuts de cortesia. En el cas que arribe amb més de 15 minuts de retard se li donarà la partida per pèrdua 13‐0.

5.‐ Les partides es jugaran en l'ordre establit per l'organització, no podent‐se avançar ni endarrerir‐se l'ordre de les mateixes.

6.‐ En cas que algun equip inscrit no es presente el dia de la competició, totes les seues partides se li donaran per perdudes amb un resultat de 13‐0.

7.‐ En cas d'alguna jugada dubtosa, es podrà sol∙licitar la presència d'un component de la delegació d'esports de *JCF per a dirimir esta jugada.

8.‐ En categoria masculina la fase prèvia tindrà lloc el 21 d'Octubre, classificant‐se a la fase final els primers de cada grup, i els millors segons; l'ordre del qual s'establirà tenint en compte la diferència de punts dividit pel nombre de partits jugats.

9.‐ El reglament i funcionament de cada partida seguirà el “Reglament oficial per a l'esport de la petanca” de la Federació Espanyola de Petanca, disposant la Delegació d'Esports d'un exemplar en la taula de control a la disposició dels participants en el torneig.

10.‐ Igual que es va fer l'any passat, es va a realitzar el II Trofeu Fallera Major de Petanca categoria femenina, per la qual cosa, els equips formats íntegrament per falleres, hauran d'apuntar‐se a este campionat, no podent‐se inscriure al campionat masculí. En el campionat masculí s'admetran equips mixts.

11.‐ En el campionat infantil preguem que els pares es mantinguen en la zona de públic sense interferir en el joc, ja que donar indicacions no està permès.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h