• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

Entrega i recollida de carpetes de contractes i esbossos Falles 2019

Seran els artistes agremiats els que presentaran els contractes i els esbossos

Es comunica a totes les comissions falleres que a partir de hui divendres dia 15 de juny, i fins dijous dia 5 de juliol, podran passar per la secretaria de la Junta Central Fallera a recollir les carpetes per a la classificació i els esbossos de les falles.

Estes carpetes, degudament emplenades i firmades, amb els contractes amb els artistes fallers, hauran d’entregar-se els dies 9, 10 i 11 de juliol, de 17:30 a 20:30 hores en el Gremi Artesà d’Artistes Fallers.

Els esbossos corresponents podran presentar-se en les citades carpetes els dies 9, 10 i 11 de juliol, o, en sobre a banda, fins el 30 de setembre en la secretaria de la Junta Central Fallera, indicant sempre denominació i número de la falla, lema i dades de l’artista.

Seran els artistes agremiats els que presentaran els contractes i els esbossos en el Gremi els dies 9, 10 i 11 de juliol.

Si els esbossos es presenten separadament al setembre en la Junta Central Fallera, podrà aportar-los el mateix artista o qualsevol component autoritzat de la comissió.

En el cas de les comissions que hagen contractat amb artistes no agremiats, hauran de presentar els contractes en la secretaria de la Junta Central Fallera els mateixos dies 9, 10 i 11 de juliol en el mateix horari de 17:30 a 20:30 hores. Els esbossos podran presentar-se conjuntament amb els contractes en l’esmentat període o, en sobre a banda, fins el 30 de setembre, indicant sempre denominació i número de la falla, lema i dades de l’artista. 

Recordem que s’han de presentar quatre còpies del contracte, i que els artistes no agremiats han de presentar obligatòriament una assegurança de responsabilitat civil.

Finalment, la carpeta demana dades que cal aportar:

  • Autorització per a la publicació de l’esbós en els mitjans de Junta Central Fallera.
  • És imprescindible que esta casella estiga marcada; en cas contrari,l’esbós no es podrà publicar en cap mitjà de la JCF. - Autorització perquè la Junta Central Fallera puga cedir el correu electrònic de l’artista a tercers que estiguen interessats a fer ús de
    l’esbós. Així altres publicacions podran contactar directament amb l’artista.
  • Correus electrònics de la comissió i l’artista, per a facilitar-los a tercers en cas que desitgen publicar l’esbós en altres mitjans.
  • Indicació que la comissió vol participar en el Concurs de Falles Experimentals, per tal que la JCF puga disposar d’estes dades amb temps suficiente per a organitzar adequadament el concurs.
  • Pertanyença (o no) de l’artista a un dels gremis professionals.
  • Secció en la qual a la comissió li interessa participar en el concurs en l’exercici 2018-2019.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h