• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Resum de l'assemblea de gener

El Llibre Oficial Faller es presentarà el 10 de febrer

El dimarts 30 de gener del 2018 a les 22.00 hores es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Presidents i Presidentes de Falla a la Sala Rodrigo del Palau de la Música davall la presidència de Pere Fuset i Tortosa, i com a Secretari General Ramon Estellés i Feliu.

1º Aprovació, si procedix, de l’acta anterior

L’acta és aprovada per unanimitat, després de realitzades les correccions de les paraules relatives a la intervenció del representant de la comissió fallera núm. 289 (Isabel la Catòlica – Ciril Amorós).

2º Informe de Presidència

La Presidència agraïx l’esforç de les delegacions i especialment de la de Cultura per a la realització dels actes de les Gala de la Cultura. També felicita l’equip que va fer possible les exaltacions de les Falleres Majors i les mantenidores dels actes. Fa un agraïment especial a la colla de la falla “el Cudol”.

El 24 de gener es va presentar la imatge gràfica per a les falles del 2018 en el Centre del Carme. Les comissions que desitgen tindre la versió digital dels tres cartells poden sol•licitar-los.

El Ple de JCF es va subscriure al Pacte Valencià contra la Violència en la seua última sessió.

Es va reunir el Consell Municipal per les Dones i la Igualtat el 17 de gener del 2018 per a debatre l’existència de possibles actituds masclistes i discriminatòries en la festa de les falles. Van estar presents diversos representants de JCF, com ara el President i el Secretari General. Es va plantejar que la festa no és masclista sinó una part més de la societat i que en les falles precisament hi ha una oportunitat per a superar eixa problemàtica. Es va sol•licitar l’ajornament del debat per a incorporar més agents festius i per a realitzar-lo després que acaben les festes. Eixes propostes foren acceptades.

El termini dels diferents permisos fallers va finalitzar en gran part el 31 de desembre. S’està acabant de redactar el ban de falles per al qual enguany s’ha convidat a més agents relatius a la festa per a incorporar més parers.

La Fallera Major de València amb el President i diversos membres de JCF estigueren a Madrid en la fira FITUR dins de l’estand Turisme València.

S’enviarà pròximament informació relativa a la retirada de contenidors.

La regidoria d’Igualtat ha fet una campanya adaptada al casal per a reivindicar espais dedicats a la diversitat i la igualtat.

S’ha realitzat una roda de premsa per a informar que la pirotècnia Reyes Martí realitzarà els focs artificials de la Nit del Foc i la “mascletà” del dia de Sant Josep.

El Llibre Oficial Faller es presentarà el 10 de febrer.

Des del 31 de gener es podran adquirir les entrades per a la Gala Fallera que es realitzarà en la Fira de Mostres.

S’han pagat les subvencions de l’exercici anterior. La quantitat econòmica ha augmentat al voltant d’un 6%. Estan a punt de publicar-se les subvencions en el BOP. Enguany es pagaran abans de justificar-les.

3º Discussió i aprovació, si és procedent, del mecanisme d’elecció dels/de les jurats per als concursos de falla i de millor ninot de secció de la JCF

Es presenten les tres propostes. La primera, dels delegats i de les delegades dels sectors, és presentada pel delegat del sector de Pla del Real - Benimaclet Ángel Santamaria Romero. Es basa en el sistema de l’any passat però augmenta les incompatibilitats (no sols a artistes fallers sinó a poetes, guionistes o dibuixants que tinguen alguna vinculació amb la falla). Mantenen que hi hagen tres bombos amb candidats i candidates diferenciats per l’experiència i sense cap distinció per sexe. La segona, de la Interagrupació Fallera, és presentada pel president de l’agrupació de Rascanya Jesús Hernández Motes. Propugna que es torne al sistema anterior sense bombos i que trie directament Secretaria General els jurats entre les persones que tinguen el curs. La tercera, de la Junta Directiva, és presentada pel president. Esta manté el sistema de bombos i la composició mixta dels jurats. Permet que les falles en cada secció plantegen per consens un jurat diferent.

El representant de la comissió fallera núm. 100 (arquebisbe Olaechea – sant Marcel•lí) manifesta que no entén que des de la Presidència es pose en dubte l’honestedat d’un membre de la junta Directiva i no es permeta que siga este qui trie els jurats. El bombo és un sistema aleatori que no fa que isca el milllor jurat en cada cas. Tampoc no entenc que des de JCF es facen dos propostes: la de la directiva i la dels delegats. La Presidència contesta que no dubta de l’honestedat del Secretari General però ell i qualsevol membre de JCF no poden conéixer totes les persones que exercixen de jurats per a triar-los.

El representant de la comissió fallera núm. 45 (Sagunt - Sant Antoni – pare Urbano) pregunta pel tema de la incompatibilitat. Vol saber si del bombo ix alguna persona incompatible per a actuar en la secció que se li ha adjudicat, torna a entrar novament en el sorteig. Secretaria General li contesta que, en cas de tindre algun tipus d’incompatibilitat, el seu nom passarà novament al bombo.

El representant de la comissió fallera núm. 305 (Universitat Vella – plaça del Patriarca) manifesta que el bombo ajuda a repartir millors els jurats entre totes les falles i no sols que els jurats amb major preparació es nomenen per a les seccions més altes.

El representant de l’agrupació de Rascanya exposa que, si el Secretari General nomena directament, pot fer que els jurats més preparats no sols siguen nomenats per a les seccions més altes. Afig que no s’ha discriminat la inscripció de les dones al curs de jurat i per tant que no cal establir una discriminació positiva en el nomenament de jurats. A més, cada vegada hi ha més dones que exercixen de jurat. La Presidència contesta que el sistema que planteja la junta directiva dóna flexibilitat a les comissions de cada secció perquè opten, si hi ha consens, pel sistema que consideren.

Abans de la votació, s’anuncia que els promotors de la proposta de la junta directiva i de la Interagrupació de Falles assumixen les incompatibilitats que arreplega la proposició dels delegats i de les delegades dels sectors, si ho permet l’Assemblea. Esta ho accepta.

Després de realitzada la votació, el resultat és el següent: 64 vots a favor de la proposta dels delegats i de les delegades dels sectors, 51 vots a favor de la proposta de la Interagrupació de falles i 27 vots a favor de la proposta de la Junta Directiva. S’emeten152 vots (142 vots vàlids, 1 nul i 9 en blanc).

4º Lectura i concessió, si és procedent, de les recompenses sol•licitades a títol pòstum

Es fa lectura dels fallers i falleres que han faltat recentment i que per tant es mereixen una recompensa a títol pòstum. La concessió és aprovada per assentiment.

5º Precs i preguntes

Intervenen el representant de l’Agrupació fallera de Rascanya i de les comissions falleres núm. 100, núm. 146, núm. 199, núm. 162, núm. 205, núm. 8, núm. 45, núm. 324, núm. 95 i núm. 199.

L’Assemblea va acabar a les 23.55 hores.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h