• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Resum de l'Assemblea de Juny

Resum de l'Assemblea General Ordinària de Presidents i Presidentes de Falla

El dimarts 27 de juny de 2017 a les 22.00 hores es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Presidents de Falla a la Sala Rodrigo del Palau de la Música d’acord amb l’orde del dia establit en la convocatòria, davall la presidència del vicepresident primer Javier Tejero Zabalza i sense la presència del vicepresident de Josep García Bosch qui acompanya a la Fallera Major en la seua visita a Burgos.

PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix, de l’acta anterior

Primerament s’aclarix la situació de la justificació de les subvencions de la comissió fallera Isabel la Catòlica-Ciril Amorós exposada en l’acta anterior a partir d’un document aportat per la regidoria de Cultura Festiva pel qual s’enuncia que han estat solucionades les deficiències observades. El president de la comissió respon que ha sigut una confusió i que li haguera agradat que la seua comissió haguera sabut està resposta abans que es donara en l’Assemblea i haver rebut una disculpa. Posteriorment l’acta és aprovada per unanimitat.

SEGON PUNT: Informe de Presidència

La delegació de Cultura informa que està oberta la inscripció per al XXI Festival de Balls al carrer, el Concurs de Teatre en llengua Valenciana i el Concurs de Teatre Infantil en Llengua Valenciana. S’està repartint l’agenda fallera i està pendent la convocatòria del concurs de presentacions, el concurs literari d’obres de teatre, apropòsits i obres de microteatre. El tancament del curs de l’Escola de Tabal i Dolçaina i Cant d’Estil serà en el jardins del Palau el 6 de juliol.

La delegació de mitjans de comunicació informa que hi ha previst un viatge a Brusel•les del 8 al 10 de setembre. Es plantarà una falla en les institucions europees.

La delegació d’Esports informa que s’estan preparant el tornejos d’estiu de futbol 7, futbol sala i futbol 8 infantil. Ha començat la lliga de pilota valenciana i de pilota valenciana infantil. El 6 de juliol s’iniciarà la lliga de pàdel. S’han iniciat els tràmits per a la contractació de les instal•lacions per a futbol 7 i futbol sala.

La delegació d’Infantils informa que es va celebrar el concurs de dibuix el 10 de juny en els jardins situats en l’antic hospital amb la participació de més de 400 xiquets i xiquetes.

La delegació de juvenils ha convocat la reunió de playback i de playback infantil per al 5 de juliol.

La delegació de protocol comunica que han eixit publicades en la web de JCF les convocatòries per a indumentària i complements de les Falleres Majors i de les Corts d’Honor.

La delegació de Festejos va convocar la reunió per a estudiar les bases de la Cavalcada del Ninot el 20 de juny.

Secretaria informa que les preseleccions es realitzaran del 30 de juny al 22 de juliol. La comissió fallera Montesa-Dr. Marañón ha passat el primer any de prova. No s’ha aprovat la creació de les falles Beniferri-Xiprers, Miquel Navarro-plaça de la Policia Local i Antoni Ferrandis-Entrada de Fava. Ha eixit l’oferta de cursos per a càrrecs directius de les comissions de falla. Seran del 29 de juny al 6 de juliol.

La delegació de Participació Ciutadana celebrarà la I Trobada de Solidaritat i Falles l’1 de juliol. S’ha realitzat la visita a les Fogueres d’Alacant i a les festes de Burgos. El 28 de juny se celebra l’Assemblea de juntes locals a Puçol.

La vicepresidenta 2a de Comunicació, Promoció del Patrimoni i Esports Montse Catalá Anglesola presenta per a la seua aprovació la realització dels campionats de bàsquet, frontenis, futbol sala, mitja marató, marató, pàdel, pilota valenciana i futbol sala. Són aprovats. També s’està treballant en esdeveniments esportius amb juntes locals.

TERCER PUNT: Aprovació, si procedix, de la proposta de Classificació de Falles del 2018

Es presenta la proposta de la classificació de falles del 2018. Esta permet que les comissions trien les seccions. També proposa que disminuïsca el nombre de falles de cada categoria i que les seccions augmenten. Arreplega l’ampliació dels premis i la reducció de membres de jurat de 5 a 3 persones. La proposta és aprovada amb 167 vots a favor, 31 vots en contra i 24 abstencions.

QUART PUNT: Aprovació, si procedix, de la proposta de canvi de les normes d'elecció de les Falleres Majors de València.

La proposta, presentada pels delegats de sector i amb algunes puntualitzacions realitzades posteriorment, se centra sobretot en el mínim de delegats de sectors que pot elegir l’Assemblea de presidents com a jurat i al màxim de presidents d’Agrupació. En el primer cas proposen que en siga com a mínim un i en el segon un màxim d’un. També detalla el règim d’incompatibilitats dels jurats.

Després de diverses intervencions és sotmesa a votació. La proposta no és aprovada amb 122 vots en contra, 35 vots a favor i 39 abstencions.

QUINT PUNT: APROVACIÓ, si procedix, de la proposta que el període de presentació dels projectes i els pressuposts de les falles del 2018 s’avance al mes de juliol.

La proposta és votada favorablement amb 152 vots a favor, 5 en contra i 49 abstencions.

SEXT PUNT: Precs i preguntes

Hi ha diferents intervencions dels representants de les comissions falleres.

El representant de la comissió núm. 295 (Camí de Montcada- pintor Jacomart) expressa que és una falta de respecte que no estiga en l’Assemblea el president.

El representant de la comissió núm.257 (músic Espí – gravador Llobregat) proposa que la presidència se sotmeta a una moció de confiança entre els fallers i les falleres.

El representant de la comissió núm.298 (Pere Cabanes – comte Lumiares) llig un article del director del Museu Faller Gil-Manuel Hernàndez al qui acusa d’estar darrere de l’enquesta sociológica realitzada als fallers i fallers. Demana la dimissió del responsable de l’enquesta.

El delegat del sector Malva-rosa-Cabanyal-Beteró Gabriel Aranaz Carrión expressa que l’Assemblea està en estat d’emergència per l’absència del president.

El representant de la comissió núm.105 (poeta Asins-Alegret-Puçol “els Jovenils”) demana que es disculpe la Presidència per les seues últimes actuacions, ja que ha de dimitir.

El representant de la comissió núm. 100 (Sant Marcel•li-arquebisbe Olaechea) expressa que és una situació esperpèntica la que es produïx per no estar el President i crítica la seua actuació. Pregunta per les bases del concurs de teatre.

El representant de la comissió núm. 289 ( Isabel la Catòlica – Ciril Amorós) manifesta que la Presidència ha d’estar en l’Assemblea per a donar explicacions i que la enquesta sociològica realitzada no representa a la seua comissió.

El representant de la comissió núm.165 (Pizarro – Ciril Amorós) expressa que no vol que torne el president i critica que es diga que els presidents de falla no representen els fallers i les falleres.

El representant de la comissió núm.274 (plaça de la Tenda) crítica que es contestara tard a la sol•licitud per a realitzar ball amb motiu de la festa de Sant Joan. Sol•licita que les comissions infantils puguen fer la seua festa la nit de la “plantà”.

El representant de la comissió núm.300 (santa Maria Micaela – Martí l’Humà) crítica la tardança del cobrament del programa “Germanor” i l’absència del president.

El representant de la comissió núm.123 (L’Alguer – enginyer Rafael Janini) agraïx el suport pels incidents que s’han produït en el ball celebrat per la seua comissió amb motiu de Sant Joan. Voldria agrair també el suport que ha tingut per part del President i no pot fer-ho per estar este absent.

El representant de la comissió núm.70 (Vidal de Canelles – Sánchez Coello) critica els retards del cobrament de les subvencions i que es done major suport a les celebracions de les entitats culturals que als actes de les setmanes culturals de les falles.

El representant de la comissió núm.76 ( Josep Benlliure – Vicent Guillot) crítica la tardança de cobrament del programa “Germanor”. Desitja que es tracte de la mateixa manera a les falles que a les entitats culturals.

El representant de la comissió núm.49 (Barraca – Espadà) critica l’absència de la Presidència i la tardança de les autoritzacions per a realitzar actes.

El representant de la comissió núm.187 (Regne de València – Av. duc de Calàbria) rebutja l’enquesta sociològica realitzada al món faller. Demana que cessen tots els responsables d’eixa enquesta per estar manipulada.

El representant de la comissió núm.360 ( Rubén Dario-Fra Lluís Colomer) agraïx el treball que realitza la Interagrupació de falles i rebutja les acusacions que li ha llançat a esta el president de la JCF.

El representant de la comissió núm.97 ( plaça García Morato-Iecla) exposa que les falles no són empreses sinó grups d’amics i que s’ha de tindre en compte en el moment de fer-li exigències i sol•licituds de documentació. Se solidaritza amb l’incident de la comissió fallera l’Alguer-enginyer R. Yanini.

El representant de la comissió núm.155 (Barraca-travessia església Roser) critica que no estiga la Presidència i pregunta per la incompatibilitat de les ajudes a insonoritzar casals amb la possibilitat de posar envelats.

El representant de la comissió núm.235 (barri de la Llum) demana que funcione el servici de grua i que estiga present la policia quan tinguen autoritzacions per a fer actes en el carrer.

El representant de la comissió núm.79 (Ferran el Catòlic – Àngel Guimerà) demana que no es barrege la política amb les falles i que, si el president de JCF parla de política, millor que no vaja a l’Assemblea.

El representant de la comissió núm.22 ( Exposició – misser Mascó-A.Baca) sol•licita que s’agilitzen els cobraments de les subvencions. Demana que torne el president a les Assemblees perquè és una persona que cal respectar per estar elegida pel poble.

El president de l’Agrupació de Rascanya Jesús Hernández Motes agraïx els suport a la Interagrupació fallera per part de les comissions falleres i comunica que esta entitat es reunirà per a estudiar les crítiques que la Presidència ha fet a la Interagrupació de falles.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte