• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

II Copa falles futbol platja 2017

Instruccions i bases II Copa falles futbol platja 2017

El torneig es jugarà en la Platja de les Arenes els dies 15 i 16 de juliol. Cada falla jugarà un mínim de 2-3 partits i un màxim de 5. Els equips podran conèixer l’horari del seu primer partit el divendres 14 de juliol a partir de les 10:00 hores consultant la pàgina web www.futplaya.com.

El termini d'inscripció i pagament finalitzarà el dilluns 10 de juliol o fins a completar inscripcions. La inscripció es farà per secretaria virtual, i s’ha d'especificar la falla participant i l'esport: FUTBOL PLATJA. Es comprovarà des de la Delegació d'Esports que els jugadors consten censats en la JCF com a membres de la comissió participant.

El preu d'inscripció serà de 50 € per equip, que es realitzarà en el compte ES28 2038 9616 1760 0023 6291, abans de finalitzar el període d'inscripció (PER A ESTABLIR L'ORDRE D'INSCRIPCIÓ, ES TINDRÀ EN COMPTE LA DATA DE PAGAMENT). En el compte caldrà posar concepte: Torneig Falles + Nom de l'Equip (nom de la falla). Com a beneficiari es posarà: “Futplaya”. No s'admetrà la participació de cap equip que no haja realitzat el pagament de la inscripció. La inscripció només es retornarà en cas que finalment no es realitze el torneig. Si el torneig es realitza i la falla inscrita no acudix, no tindrà dret a devolució de la inscripció.

Hauran de jugar descalços o amb calcetins i la pilota serà l'oficial d'estos tornejos, aportada per l'organització. Tots els participants han de ser majors d'edat. El nombre d'equips serà com a màxim de 12 per a poder fer grups i que juguen diversos partits. En cas d'inscriure's més equips, es tindrà en compte l'ordre cronològic d'inscripció. Es formaran grups de tres o quatre equips. Passaran els millors a les semifinals.

Els equips hauran d'estar formats únicament per fallers i jugar correctament uniformats amb idèntica camiseta, portant cada jugador el número indicat en el full d’inscripció. Si un equip no té equipatge adequat pot sol·licitar un joc de petos en realitzar la inscripció dipositant una fiança de 100 € que serà retornada en la seu de l'organització en tornar-se estos petos una vegada finalitzada la competició.

NORMES DEL TORNEIG

En cas de dos grups de quatre (si són quatre grups de tres equips és un partit menys): Els partits de la primera fase i de quarts de final consten de dos temps de dotze minuts cada temps, jugant cada equip una part en cada camp. En els partits de la primera fase, el guanyador de cada partit sumarà tres punts, el perdedor no sumarà cap punt i, en cas d'empat, cada equip sumarà un punt en la classificació. Al final dels sis partits de cada grup, la classificació es decidirà per la suma de punts obtinguda per cada equip durant els seus partits. El primer classificat serà el que més punts sume; el segon, el segon que més punts sume; el tercer, el tercer que més punts sume, i quart classificat, l'equip que sume menys punts. Es classifiquen per a quarts de final els dos primers equips classificats de cada grup.

En cas d'empat a punts entre dos equips, es tindrà en compte per a establir quin equip queda classificat per davant de l'altre el resultat del partit entre els dos equips empatats, quedant millor classificat l'equip que haguera guanyat el partit en qüestió. Si eixe partit haguera acabat en empat es determinarà quin equip queda per davant de l'altre en la classificació pels següents criteris: En primer lloc, la millor diferència de gols entre els gols marcats i els rebuts de tots els partits del grup. Si persistix l'empat, es classificarà per davant de l'altre l'equip que haja marcat més gols en els partits de la primera fase. Si persistix l'empat, es classificarà per davant de l'altre l'equip que menys targetes blaves hagen rebut els seus jugadors. Si persistix l'empat, es classificarà per davant de l'altre l'equip que menys targetes grogues hagen rebut els seus jugadors. Si persistix l'empat, es realitzarà un sorteig per a decidir quin equip queda classificat per davant de l'altre.

En cas d'empat a punts entre tres i/o quatre equips, es tindrà en compte per a establir la classificació definitiva dels equips els següents criteris: En primer lloc es tindrà en compte els punts que haja obtingut cada equip en tots els partits disputats entre els equips empatats a punts, i quedarà millor classificat entre estos equips el que més punts haja obtingut en els partits en qüestió; segon classificat entre estos equips, el segon equip que més punts haja obtingut en els partits en qüestió, i aixina successivament. En cas de persistir l'empat entre dos o més equips dels que estaven empatats, quedarà millor classificat l'equip que tinga la millor diferència de gols entre els gols marcats i els rebuts de tots els partits disputats entre els equips empatats a punts. En cas de persistir l'empat entre dos o més equips dels que estaven empatats, quedarà millor classificat l'equip que més gols haja marcat tenint en compte tots els partits disputats entre els equips empatats a punts.

De persistir l'empat entre dos o més equips dels que estaven empatats, quedarà millor classificat l'equip que tinga la millor diferència de gols entre els gols marcats i els rebuts de tots els partits del grup. En cas de persistir l'empat entre dos o més equips dels que estaven empatats, quedarà millor classificat l'equip que més gols haja marcat tenint en compte tots els partits del grup. En cas de persistir l'empat entre dos o més equips, es classificarà per davant de l'altre l'equip que menys targetes blaves hagen rebut els seus jugadors. En cas de persistir l'empat entre dos o més equips, es classificarà per davant de l'altre l'equip que menys targetes grogues hagen rebut els seus jugadors. En cas de persistir l'empat entre dos o més equips, es realitzarà un sorteig per a decidir quin equip queda classificat per davant de l'altre.

En els partits de quarts de final, semifinals i en la final si hi haguera empat al final del partit, es determinarà el vencedor amb el llançament de penals. Cada equip podrà llançar tres penals, intercalant-se els llançaments de cada equip. L'equip que sumei més gols marcats al final d'estos sis penals serà el vencedor del partit. Si al final d'estos sis penals persistix l'empat, cada equip podrà llançar un penal més, circumstància que es mantindrà fins que es desfaça la igualtat.

Els partits de la primera fase i de quarts de final consten de dos temps de dotze minuts cada temps, jugant cada equip una part en cada camp. Els partits de semifinals i la final consten de tres temps de dotze minuts cada temps. En
cada temps els equips es canviaran de camp. El reglament a aplicar és el de la Federació Espanyola de Futbol Platja, en la web de la qual es pot consultar íntegrament.

A causa del caràcter lúdic del Torneig, qualsevol acte, tant dins del camp com fora d'este, que es considere pel Comité de Competició com fora de l'ordre lògic esportiu o cívic, serà sancionat fortament. RECORDEM QUE ELS EQUIPS SÓN RESPONSABLES DEL PÚBLIC QUE VE A VORE ELS SEUS PARTITS DURANT EL TORNEIG. En casos d'especial gravetat dels actes, l'equip serà expulsat immediatament.

Tots els equips es comprometen a acceptar les normes d'este Torneig, les bases i el reglament de competició i sancions. L'àrbitre serà designat per l'Organització. Les seues decisions preses durant el transcurs del partit, així com les decisions del Comité de Competició, seran acceptades per tots els jugadors que prenen part en la competició. Contra estes decisions, podrà presentar-se una queixa formal per escrit al Comité de Competició, que actuarà en conseqüència i respondrà amb la màxima rapidesa a estes reclamacions.

L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET A LA INTERPRETACIÓ DE LES NORMES I EL REGLAMENT, AIXINA COM A REALITZAR LES MODIFICACIONS QUE SIGUEN NECESSÀRIES PER A L'ADEQUAT DESENVOLUPAMENT DEL TORNEIG.

Si durant el desenvolupament de la competició es produïren fets greus com agressions, insults, menyspreus, etc., entre jugadors, als àrbitres i/o als membres de la Junta Central Fallera, la Delegació d'Esports, després d’un informe dels fets esdevinguts, ho posarà en coneixement de la Delegació d'Incidències i Demarcacions, per si els fets constituïxen motiu de sanció fallera; si fóra aixina, s'obriria expedient disciplinari als implicats en els fets.

L'ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE DE CAP LESIÓ QUE ES PRODUÏSCA DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL TORNEIG.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte